Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dülgaroğlu O., Atay L., "TROYA ÖREN YERİ’NİN DESTİNASYON KİŞİLİĞİ", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, no. 2602-4144, ss.147-161, 2019 (Link)
Dülgaroğlu O., Atay L., Yildirim H.M., "Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği", Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.864-881, 2019 (Link)
Dülgaroğlu O., Aydemir B., Avcikurt C., "TURİZM SEKTÖRÜNDE DESTİNASYON PAZARLAMASI ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, vol.3, no.2602-4144, pp.400-410, 2019 (Link)
Atay L., Dülgaroğlu O., "Markalaşma Açısından Cunda Adası’nın Destinasyon Kişiliğinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.383-396, 2017 (Link)
Yildirim H.M., Çeti B., Özcan S., Dülgaroğlu O., Özer F., " Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.446-455, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dülgaroğlu O., Atay L., Avcikurt C., "Detecting the Brand Personality of Accommodation Establishments through Social Media: A Hotel Sample in Çanakkale ", Global Congress on Smart Tourism, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2019, pp.13-13 (Link)
Dülgaroğlu O., Atay L., Yildirim H.M., "LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-21 Temmuz 2018, pp.43-43
Atay L., Dülgaroğlu O., Gökdemir S. , "BİR KIŞ TURİZMİ MERKEZİ OLAN ULUDAĞ’IN DESTİNASYON KİŞİLİĞİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA", Uluslararası Sivas Turizm Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 23-25 Şubat 2018, pp.61-69 (Link)
Dülgaroğlu O., Avcikurt C., "LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA AKADEMİSYENLER ARASINDAKİ KUŞAKLAR ARASI ÇATIŞMA (X VE Y KUŞAKLARI)", 19. Ulusal Turizm Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 17-21 Ekim 2018, ss.127-138 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi