Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Karayosunu Türlerindeki (Kazdağı, Çanakkale) Bazı Ağır Metal Adsorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi.", BAP Diğer, FBA-2019-2723, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Karayosununun (Homalothecium sericeum) rat karaciğeri üzerindeki hepatotoksik etkisinin araştırılması", BAP Diğer, FHD-2019-2964, Yönetici, 2020
"ÇANAKKALE BALIK HALİNDEN ALINAN EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK BAZI BALIK TÜRLERİNDE ENDOPARAZİT İNCELEMESİ", BAP Diğer, FBA-2019-2904, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Karayosunu (Homalothecium sericeum) ile Cu/Zn SOD Enzimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması ", BAP Diğer, FBA-2018-2534, Yönetici, 2020
"Toprak Hava ve Bitki Etkileşiminde İndikatör olarak Çanakkale Bölgesinde Yetişen Bazı Karayosunları ile Entegre Kirlilik Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2017-1317, Araştırmacı, 2019
"Bryofitlerin Antioksidan Antimikrobiyal Antiviral ve Antitümoral Ozelliklerinin Arastirilmasi", BAP Diğer, FBA-2016-924, Yönetici, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi