Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Altın Nanoparçacık Gömülü Hidrojellerin Sentezi Karakterizasyonu ve Yara Örtüsü Uygulaması İçin in Vitro Salım ve AntiBakteriyel Özelliklerinin Geliştirilmesi", BAP Diğer, FBA-2020-3231, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kontrollü İlaç Salım Süresinin Uzatılması İçin Çeşitli Modifiye Silika Nanopartiküller", BAP Y.Lisans, FYL-2019-3106, Yönetici, Devam Ediyor
"Hidrojel Ağ Yapılarında Enzim Aracılı Metalik Nanopartiküllerin Sentezi ve Katalitik Uygulamaları", BAP Diğer, FBA-2018-2508, Yönetici, 2019
"Yeşil ceviz kabuğundan elde edilen biyokömür ile sulu çözeltiden ağır metallerin giderimi ", BAP Diğer, FBA-2018-1370, Araştırmacı, 2020
"Anyonik Bazlı Hidrojeller ile Kapsüllenmiş Paladyum (Pd) ve Rutenyum (Ru) Nanopartiküllerinin Etilendiamin Bisborenin Hidrolizinde Kullanımı", BAP Diğer, FBA-2018-2571, Araştırmacı, 2019
"Çevresel Uyarılara Duyarlı Aljinat Esaslı Jellerin Sentezi Şişme Karakterizasyonu ve Kontrollü İlaç Salım Sistemleri Uygulamaları", BAP Diğer, FBA-2018-2575, Araştırmacı, 2019
"Etilendiamin bisborenden hidroliz ile hidrojen gazı üretimi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-1092, Yönetici, 2018
"Hidrojen Üretimi İçin Çeşitli Metal Kompozitlerin Geliştirilmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-714, Yönetici, 2016
"Metal İyonları İçin Kolorimetrik Sensör Özelliği Taşıyan Yeni Tür Hidrojellerin Sentezi ve Çevresel Uygulama Alanlarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2013/74, Yönetici, 2014
"Ayarlanabilir Ve Çoklu Renk Emisyonu Verebilen Kinolin Polimerlerin Sentezleri Ve Karakterizasyonlari", TÜBITAK Projesi, 113Z265, Araştırmacı, 2015
"HİDROJELLER İLE KROM TÜRLERİNİN SULU ORTAMDAN SEÇİMLİ UZAKLAŞTIRILMASI VE TÜRLENDİRİLMESİ ", BAP Diğer, 2010/186, Araştırmacı, 2011
"DEĞİŞİK BOYUTTA VE YAPIDA 4-VİNİLPİRİDİN (4-VP) ESASLI POLİMERİK MATERYALLER VE BUNLARIN UYGULAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI", BAP Y.Lisans, 2010/187, Araştırmacı, 2012
"Biyouyumlu Ve Biyobozunabilir Özellikteki Mikron Ve Nano Boyutlu Hiyaluronik Asit Hidrojel Partiküllerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve İlaç Salımı Alanlarındaki Uygulamalarının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 108T133, Diğer, 2010
"Metalik Nanopartiküllerin Polimerik Hidrojel Ağ Yapılarında Sentezlenmesi ve Bunların Katalizör Olarak Kullanımı", TÜBITAK Projesi, 108T222, Diğer, 2009
"Çan Termik Santrali Üretim Atığı Uçucu Küllerinin Seramik Üretiminde Kullanılması", BAP Arastırma Projesi, 2005-8, Araştırmacı, 2007
"Yapısında Amino Grubu bulunduran organik bileşiklerden radikalik metotla amino grubunun çıkarılması reaksiyonlarının incelenmesi", BAP Y.Lisans, 2001 b/7, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi