Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirbaş T., Engin R., "Accountability Through The Annual Reports of State Universities in Turkey", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, pp.59-92, 2017 (Link)
İpek S., Engin R., "Belediye Gelirleri İçinde Harcamalara Katılma Paylarının Yeri ve Önemi: Çanakkale Belediyesi Örneği", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.467-482, 2016 (Link)
Demirbaş T., Engin R., "Sayıştayın Belediyeler Üzerindeki Performans Denetimlerinde Ulaştığı Bulguların Analizi", Sayıştay Dergisi, ss.27-60, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Engin R., Taş S., İpek S., "Tanzimat Era Fiscal Problems in the Articles of Namık Kemal", 33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2018, pp.362-362 (Link)
İpek S., Engin R., "On the Insufficiency of User Charges as one of the Revenue Sources of Municipalities: Issues and Suggestions in the case of Biga Municipality", 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi, ANKARA, TÜRKIYE, 28-29 Mart 2017, pp.203-204 (Link)
Demirbaş T., Engin R., "Accountability in Turkish State Universities throuhg Annual Reports: The Perspecitve of External Audit", 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, AMSTERDAM, HOLLANDA, 28-29 Ekim 2016, pp.260-261 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
İpek S., Engin R., Taş S., "Namık Kemal'in Yazılarında Tanzimat Dönemi Mali Sorunları", Maliye Araştırmaları-2, Selçuk İPEK, Ed., Ekin Yayınevi, Bursa, ss.77-93, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi