Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kutlu S.Z., Görün M., "Kalkınma Ajanslarının Yerelde Merkezileşme Bağlamında İncelenmesi: Batı Akdeniz, Doğu Anadolu, Fırat ve Güney Marmara Kalkınma Ajansları Örneği", Yönetim Bilimleri, vol.16, pp.67-90, 2018 (Link)
Kutlu S.Z., Görün M., "Kalkınma Ajanslarında Merkezi ve Yerel Unsurların Etkisi: Kalkınma Ajanslarının Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.15-36, 2016 (Link)
Anbarli Bozatay Ş., Kutlu S.Z., "Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, ss.131-156, 2014 (Link)
Şahin İ., Kutlu S.Z., "Cittaslow: Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Bir Değerlendirme", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.2, pp.64-72, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kutlu S.Z., Kayar İ., "Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Teknolojik Yüzü: E-Devlet", KAYFOR 13, KONYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.1928-1940 (Link)
Kayar İ., Kutlu S.Z., "Türk Yönetim Kültüründe Devlet Baba Anlayışından Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına", KAYFOR 13, KONYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.1115-1130 (Link)
Görün M., Kutlu S.Z., "Çanakkale Kent Konseyi: Katılım Temelinde Bir Değerlendirme", KAYSEM 9, MALATYA, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.383-394
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi