Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Çelik E, "Changes in Hematological and Biochemical Parameters of European Chub (Squalius cephalus L.) in Unpolluted Reservoir and Polluted Creek” i, TÜBİTAK, Mayıs 2012
Çelik E, "Age, growth and reproduction of the black scorpionfish, Scorpaena porcus (Pisces, Scorpaenidae), on the Black Sea coast of Turkey, TÜBİTAK, Şubat 2009
Çelik E, "The Brachyura (Decapoda) Community of Zostera marina Meadows in the Coastal Area of the Southern Black Sea (Sinop Peninsula, Turkey, TÜBİTAK, Haziran 2007
Çelik E, "Effect of Trachelobdella lubrica (Hirudinea: Piscicolidae) on biochemical and haematological characteristics of black scorpion fish (Scorpaena porcus, Linnaeus 1758), TÜBİTAK, Ekim 2006
Çelik E, "Pontobdella muricata and Trachelobdella lubrica (Hirudinea: Piscicolidae) on some marine fish in the Dardanelles, Turkey, TÜBİTAK, Ocak 2004
Çelik E, "The Brachyuras of the Dardanelles, TÜBİTAK, Ocak 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi