Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik, 1999-2004
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler, 1997-1999
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri, 1992-1996
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Çanakkale Boğazı’nda Bulunan İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Hematolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Üremenin ve Mevsimlerin Etkisi ", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, "Çanakkale Boğazı Yengeçleri (Brachyura) Üzerine Bir Araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Şubat, 1999.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi