Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bozcaada Sucul Biyoçeşitliliğinin Tespiti ve Adanın Denizel Kültürünün Balıkçılık ve Turizm Alan Karakterine Etkileri ", BAP Diğer, FBA-2018-2651, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Soğuk Su Stresinin Tilapia Balıklarında Bazı Kan Parametreleri Ölüm Oranları ve Karaciğer Isı Şok Proteinlerinin Gen Ekspresyon Cevapları Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FBA-2018-2636, Yönetici, Devam Ediyor
"Humat İçerikli Yemlerle Beslenen Alabalıklardan İzole Edilmiş Baskın Bakteri İzolatlarının Dağılımı ", BAP Diğer, FBD-2017-1238, Araştırmacı, 2017
"Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) Şurubunun Tilapia (Oreochromis mossambicus) Balıklarında Büyüme Performansı ve Bağışıklık Parametrelerine Etkisi", BAP Diğer, FBA-2017-1205, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İki Farklı Bitki Özütünün Hypericum spp Balık Patojenleri Üzerine Antimikrobiyal Etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2017-1213, Yönetici, Devam Ediyor
"Deniz Salyangozu Etanolik Ekstraktının Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antimikrobiyal Etkisi", BAP Diğer, FBD-2017-1233, Araştırmacı, 2017
"Sinnamik Asit ve Probiyotik Lactobacillus plantarum Üst Fazının Bazı Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antimikrobiyal Etkisi", BAP Diğer, FHD-2017-1252, Araştırmacı, 2018
"Gökkuşağı Alabalığı Yemlerine Probiyotik İlavesinin Balıkların Sağlık Karakteristikleri Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FHD-2017-1357, Yönetici, 2018
"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerine Farklı Oranlarda Ilave Edilen Humik Asitin Büyüme Performansı, Bağırsak Mikrobiyotası ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 116O062, Araştırmacı, 2017
"Probiyotik Bakterilerin Bazı Önemli Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antagonistik Etkisi", BAP Diğer, FBA-2016-779, Yönetici, 2017
"Çevresel stresin triploid ve diploid gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularının hematolojik, immunolojik ve biyokimyasal kan parametreleri üzerine etkileri", BAP Diğer, FBA-2014-354, Yönetici, 2015
"Organik Asit (Sinnamik Asit) veya Organik Asit+Probiyotik (Bacillus subtilis) Katkılarının Gökkuşağı Alabalıgı (Oncorhynchus mykiss)'nda Büyüme Performansı, Yağ Asit Kompozisyonu, Sağlık Karakteristikleri ve Hastalık Direnci (Yersinia ruckeri) Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 1130364, Araştırmacı, 2017
"Kupez Balığı (Boops boops, Linnaeus, 1758)’nın Bazı Kan Parametreleri ve Histopatolojisine Ceratothoa oestroides (Risso, 1826)’in Etkisi ", BAP Y.Lisans, 2012/021,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yönetici, 2013
"Propargite (Akarisit)’nin Sublethal Dozlarının Sazan Balığı (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758)’nda Kan Parametrelerine Etkisi ve Dokulardaki Birikimi ", BAP Doktora, 2011/72,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yönetici, 2014
"Çanakkale Boğazında Ağır Metal Kirliliğinin Biyomarkerlar Kullanılarak Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis L., 1819) Üzerinde İzlenmesi", BAP Diğer, 2010/34, Araştırmacı, 2013
"Phosalone’nin Sazan Balığındaki (Cyprinus carpio L., 1758) Kan Parametre Değişimleri ve Histopatolojik Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2010/80,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yönetici, 2014
"Yeme Eklenen Bazı Tıbbi Bitkilerin Levrek Balığı (Dicentararchus labrax)’nda Büyüme Performansı, Yem Kullanımı ve Kan Parametrelerine Etkisi ", BAP Arastırma Projesi, 2010/79,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yönetici, 2012
"Çanakkale Boğazı'ndaki İzmarit (Spicara Maena Lin. 1758) Balığının Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2007/29, Yönetici, 2009
"Pestisit ve Evsel Kirliliğin Sarıçay ve Atıkhisar Barajındaki Bentik Makroomurgasız ve Balık Faunalarına Etkileri", TÜBITAK Projesi, 104Y186, Araştırmacı, 2008
"Çanakkale Boğazı'ndaki Petrol Kirliliğinin Bazı Littoral ve Sessil Flora ve Fauna Üzerine Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 105Y080, Araştırmacı, 2007
"Denizel Biyolojik Çeşitlilik ve Nesli Tükenmekte Olan Türle", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2002K120170, Araştırmacı, 2006
"Çanakkale Boğazı’ndaki İstavrit (Trachurus Trachurus Linnaeus, 1758) Balığının Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, /09,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yönetici, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi