Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sümer S.K., Kocabiyik H., Cicek G., "The Effects of PTO Options on Operational Characteristics of Disc Fertilizer Spreader", AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, vol.49, pp.23-29, 2018
Kocabiyik H., Yilmaz N., Tuncel N.B., Sümer S.K., Büyükcan M.B., "Quality properties, mass transfer characteristics and energy consumption during shortwave infrared radiation drying of tomato", QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, vol.2, pp.300-310, 2016
Kocabiyik H., Yilmaz N., Tuncel N.B., Sümer S.K., Büyükcan M.B., "Drying, Energy, and Some Physical and Nutritional Quality Properties of Tomatoes Dried with Short-Infrared Radiation", FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, vol.8, pp.516-525, 2015
Kocabiyik H., Yilmaz N., Tuncel N.B., Sümer S.K., Büyükcan M.B., "The effects of middle infrared radiation intensity on the quality of dried tomato products", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.49, pp.703-710, 2014
Say S.M., Sümer S.K., "Failure rate analyses of cereal combined drills", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.1322-1329, 2011
Çiçek G., Sümer S.K., "A research on cost analysis and determination of management data in paddy drilling with steel wheel tractor", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, pp.2253-2259, 2010
Çiçek G., Sümer S.K., Kocabiyik H., "Effect of different harvest methods on olive yield and work capacity", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, pp.3246-3250, 2010
Sümer S.K., Kocabiyik H., Say M.S., Çiçek G., "Fuel Consumption Distribution For Machine And Tractor Activities In Some Pto Driven Machine Operations", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, pp.824-828, 2010 (Link)
Sümer S.K., Kocabiyik H., Say S.M., Cicek G., "Comparing of 540 and 540E PTO Operational Characteristics of Tractors in Field Conditions", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.16, pp.37-45, 2010
Sümer S.K., Kocabiyik H., Say S.M., Çiçek G., "COMPARISONS OF 540 AND 540E PTO OPERATIONS IN TRACTORS THROUGH LABORATORY TESTS", BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.16, pp.526-533, 2010
Sümer S.K., "Performance Comparisions Of Tractor Tire Configurations On Concrete Surface", AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, vol.39, pp.9-13, 2008
Sümer S.K., Say S.M., Ege F., Sabancı A., "Noise exposed of the operators of combine harvesters with and without a cab", APPLIED ERGONOMICS, vol.37, pp.749-756, 2006
Sümer S.K., Sabancı A., "Effects of Different Tire Configurations on Tractor Performance", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.29, pp.461-468, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kanvermez Ç., Sümer S.K., "Makinalı Tarımsal Faaliyetlerde Tehlike ve Risklerin İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, no.16(1), pp.40-49, 2020
Cicek G., Sümer S.K., Egesel C.Ö., Say S.M., Aydin A., "Şeftali Ağacı Budama Artık Potansiyelinin Hesaplanmasına Yönelik Katsayının Belirlenmesi", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.299-305, 2019
Çağlar A., Sümer S.K., "Bahçe Traktörlerinde Ayak Denetim Elemanlarının Ergonomisi ve Standartlara Uygunluğunun Değerlendirilmesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.15, pp.35-40, 2019
Çağlar A., Sümer S.K., "Türkiye’de Üretilen Bahçe Traktörlerinde Denetim Elemanları Yerleşim Ergonomisinin Değerlendirilmesi", KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, vol.22, pp.872-885, 2019
Yılmaz S., Sümer S.K., "Türkiye’de Traktör Parkı Yenilenme Oranları ve Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.14, pp.79-87, 2018
Yılmaz S., Sümer S.K., "Güney Marmara Kalkınma Bölgesinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.115-122, 2018
Özelkan E., Sağlik A., Sümer S.K., Bedir M., Kelkit A., "Kentleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi–Çanakkale Örneği", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.123-134, 2018
Sümer S.K., Çiçek G., Say S.M., "Çanakkale İlinde Zeytin Üretimi Artık Potansiyelinin Belirlenmesi ve Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi , vol.12, pp.103-111, 2016
Çiçek G., Sümer S.K., "Çeltik üretiminde alana bağlı olarak makina sayısındaki değişimin doğrusal denklemler yardımı ile incelenmesi", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.31, pp.233-239, 2016
Sessiz A., Bayhan Y., Sümer S.K., Erol O., "Determining The Effects of Canola Biodiesel on Engine Performance and Torque Rise", Trans Motauto World , vol.1, pp.23-26, 2016
Sümer S.K., Say S.M., Çiçek G., "Çanakkale ilinin tarla ürünleri artık ve enerji potansiyelinin belirlenmesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.31, pp.240-247, 2016
Sümer S.K., Kavdir Y., Çiçek G., "Türkiye’de Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyokömür Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi", KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.379-387, 2016
Işıktepe M. , Sümer S.K., "Comparing Operational Characteristics Of 540 Rpm And 750 Rpm Pto In Tractors Through Laboratory Tests", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.168-174, 2010
Sümer S.K., Say S.M., Özpinar S., "Çanakkale ilinde kullanılmış traktör fiyatlarının değerlendirilmesi", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.5, ss.253-266, 2008
Sümer S.K., Sabancı A., "Farklı Yapı ve Düzenlemelerdeki Lastik Tekerleklerin Beton Zeminde Traktör Performansı Üzerindeki Etkileri", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi , cilt.3, ss.25-32, 2007
Sümer S.K., Sabancı A., "Farklı Lastik Tekerlek Düzenlemelerinin Anızlı Arazilerde Traktör Performansı Üzerindeki Etkileri", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.1, ss.55-62, 2005
Sümer S.K., Sabancı A., "Effects of Different Tire Configurations on Tractor Performance", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.29, pp.461-468, 2005
Sümer S.K., Sabancı A., "Türkiye’de Radyal Traktör Lastiği Kullanımı ve Ek Maliyet Geri Kazanım Periyotlarının Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.59-68, 2004
Sümer S.K., Has M., Sabancı A., "Türkiye’de Üretilen Tarım Traktörlerine Ait Teknik Özellikler", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.19, ss.17-26, 2004
Atay S., Sümer S.K., Sabancı A., Kirişçi V., "Bazı Toprak Karakteristiklerinin Çeki Kuvveti Üzerindeki Etkileri", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.63-72, 2004
Sümer S.K., Say S.M., Has M., Sabancı A., "Türkiye’de Ekonomik Traktör Parkı ve Gelişimi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.18, ss.45-52, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Cicek G., Sümer S.K., "Zeytin Ağacı Budama Artık Potansiyelinin Hesaplanmasına Yönelik Katsaynın Belirlenmesi", 4. Çukurova Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-22 Şubat 2020, pp.150-151
Develi K., Sümer S.K., "Bir Yüksek Öğretim Kurumunda Derslik Boyutlarının Standarda Uygunluğu ve Ergonomisinin Değerlendirilmesi", 25. Ulusal Ergonomi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2019, ss.30-30
Özkul S., Sümer S.K., "Zeytin Hasadı Mekanizasyonunda Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çalışanlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi", 25. Ulusal Ergonomi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2019, ss.20-20
Özkul S., Sümer S.K., "Elde Taşınır Tip Zeytin Hasat Makinalarında Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi", 4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 12-13 Nisan 2019, pp.497-506
Çelik A., Sümer S.K., "KONTİNÜ ZEYTİNYAĞI TESİSLERİNDE GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ", 4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 12-13 Nisan 2019, pp.30-38
Yılmaz S., Sümer S.K., "Güney Marmara Kalkınma Bölgesinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi", 2. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-9 Şubat 2018, ss.80-80
Çağlar A., Sümer S.K., "Bahçe Traktörlerinde Ayak Denetim Elemanlarının Ergonomisi ve Standartlara Uygunluğunun Değerlendirilmesi", 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2018, ss.49-49
Yılmaz S., Sümer S.K., "Türkiye’de Traktör Parkı Yenilenme Oranları ve Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi", 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2018, ss.32-32
Kaya H., Yıldız Y., Sümer S.K., "Neural network consistent empirical physical formula construction for traction performance of agricultural machine", IVSS 2018 International Vocational Science Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-20 Eylül 2018, pp.230-230
Özelkan E., Sağlik A., Sümer S.K., Bedir M., Kelkit A., "Kentleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi–Çanakkale Örneği", 2. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-9 Şubat 2018, ss.90-90
Kanvermez Ç., Sümer S.K., "Türkiye’de Tarım Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kanun ve İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi", 2. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-9 Şubat 2018, ss.69-69
Sümer S.K., Çiçek G., Say S.M., "Çanakkale İlinde Zeytin Üretimi Artık Potansiyelinin Belirlenmesi ve Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması", 30. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, ss.10-11
Sessiz A., Sümer S.K., Bayhan Y., Erol O., "Determining The Effects of Canola Biodiesel on Engine Performance and Torque Rise", IV Scientific Congress Agricultural Machinery, Varna, BULGARISTAN, 20-23 Haziran 2016, pp.17-21
Sümer S.K., Kocabiyik H., Çiçek G., "Farklı Kuyruk Mili Uygulamalarının Diskli Gübre Dağıtma Makinası Çalışma Karakteristikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, ss.218-225
Çiçek G., Sümer S.K., Çay A., "Gövdeden Sarsıcı Zeytin Hasat Makinası İle Hasat Edilecek Ağaç Sayısının Eşdeğer Maliyet Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi", 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi , DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, ss.348-352
Çiçek G., Sümer S.K., Kocabiyik H., "Farklı Yöntemlerle Zeytin Hasadında İş Başarısı ve Zeytin Verimindeki Değişimlerin İncelenmesi", 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.67-72
Çiçek G., Sümer S.K., Kavdir İ., Özpinar S., Kocabiyik H., "Bazı Meyvelerde Hasat Masrafının Ürün Fiyatı Üzerine Etkisi ", Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.69-74
Çiçek G., Sümer S.K., Özpinar S., Kocabiyik H., "The Effect of Harvest Labor Cost of Some Fruit On The Crop Price", XXXIV CIOSTA CIGR V Conference, Viyana, AVUSTURYA, 29 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.100-105
Kocabiyik H., Tuncel N.B., Yilmaz N., Arslan N., Büyükcan M.B., Sümer S.K., "The effect of infrared drying on ß-carotene and lycopene content of tomato", International Food Ccongress Novel Approaches in Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2011, pp.1-2
Kocabiyik H., Sümer S.K., Tuncel N.B., Büyükcan M.B., Yilmaz N., Arslan N., " Middle Infrared Drying of Tomato", XXXIV CIOSTA CIGRV Conference, Vienna, AVUSTURYA, 29 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.1-1
Çiçek G., Sümer S.K., Kocabiyik H., "Farklı Hasat Yöntemlerinin İş Başarıları ve Zeytin Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma (2. Yıl Sonuçları)", 26. Tarımsal Mekanizasyol Ulusal Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 22-23 Eylül 2010, ss.23-23
Kocabiyik H., Polat R., Sümer S.K., "Evaluation of Some Thin Layer Models for Infrared Drying of Carrot Slices, ", XXXIII CIOSTA CIGR V Conference, Reggio Calabria, ITALYA, 17-19 Haziran 2009, pp.205-210
Sümer S.K., Kocabiyik H., Say S.M., Çiçek G., "Determination of Fuel Consumption Values For Field and Laboratory Conditions of Tractors in Some Machine Operations with 540 and 540E PTO", XXXIII CIOSTA CIGR V Conference, Reggio Calabria, ITALYA, 17-19 Haziran 2009, pp.1047-1052
Işıktepe M. , Sümer S.K., Kiss P., Laib L., "Diesel Motor Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma", Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.375-380
Sümer S.K., Kocabiyik H., Say S.M., Çiçek G., "Traktörlerin Ekonomik Kuyruk Mili (540E) Çalışma Karakteristiklerinin Teknik ve Ekonomik Analizi", Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi "Bildiri Kitabı, ISPARTA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.11-12
Sabancı A., Sümer S.K., "Avrupa Birliği ve Tarım Mühendisliği Öğretim Programları ", 22. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, ss.59-68
Turgut M.M., Sümer S.K., Sabancı A., "Çukurova Üniversitesi Ders Ortamlarının, Öğrencilerin Antropometrik Boyutlarına Uygunluğu Üzerinde Bir Araştırma", Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-17 Haziran 2004, ss.416-418
Ege F., Sümer S.K., Sabancı A., "Tekstil Fabrikalarında Gürültü Düzeyi ve Etkileri", II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2003, ss.33-48
Polak M., Sümer S.K., "The Use of Alcohol and Rape-Seed Oil Based Fuel Mixtures in Tractor and Engines", 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2002, pp.175-180
Say S.M., Sümer S.K., Keskin M., "Dijital Çağın Tarımsal Üretim Sistemi: Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojisi", TMMOB Tarım Makinaları Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 20-20 Kasım 2001, ss.93-101
Nazik B., Sümer S.K., Sabancı A., "İş Yerlerinde Ergonomik Sorunları Belirleme Modeli ve Bazı Uygulamalar", İş Sağlığı-İş Güvenliği Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 1-2 Mayıs 2001, ss.297-308
Sabancı A., Sümer S.K., Say S.M., "Türkiye’de ve Dünyada Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi ve Gelişimi", TMMOB Tarım Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, İÇEL, TÜRKIYE, 20-20 Kasım 2001, ss.8-14
Say S.M., Sümer S.K., Sabancı A., "Dipkazanla Çalışmada Traktör Yakıt Tüketimi ve Çeki Gücü Gereksiniminin farklı Koşullar Altında İncelenmesi", Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 1-2 Haziran 2000, ss.109-114
Sümer S.K., Say S.M., Sabancı A., "Çukurova Bölgesi Toprak Koşullarında Ek Lastik Tekerlek ve Ek Ağırlık Kullanımının Traktör Çeki Verimi Üzerindeki Etkilerinin Hareketlilik Sayısı İle Belirlenmesi", Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 1-2 Haziran 2000, ss.382-387
Sümer S.K., Say S.M., Ege F., Sabancı A., "Biçerdöverlerde Gürültü ve Etkileri", 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 25-25 Ekim 2000, ss.1-8
Sabancı A., Sümer S.K., Say S.M., "Levels and Development of Agricultural Mechanisation in Turkey and the World", 7th International Concress on Mechanization and Energy in Agriculture, ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 1999, pp.485-490
Say S., Sümer S.K., Isik A., "Survey bases of agricultural machinery reliability and repair-maintenance costs", International Conference on Trends in Agricultural Engineering, PRAGUE, CEK CUM., 15-17 Eylül 1999, pp.600-605
Sümer S.K., Sabancı A., Ülker K., "Tarım Traktörlerinde Yüklenmenin, Ses Frekansı ve Ses Basınç Düzeyi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", 6. Ulusal Ergonomi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 1998, ss.533-544
Sümer S.K., Sabancı A., Ülker K., "Tarım Traktörlerinde, Güç ve Yüklenme Koşullarına Bağlı Olarak, Özgül Yakıt Tüketimi ve Egzoz Gazı Sıcaklığı Arası İlişkilerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", 18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1998, ss.38-45
Sümer S.K., Sabancı A., Ülker K., "raktörlerde Yüke Bağlı Özgül Yakıt Tüketimi ve Egzoz Gazı Sıcaklığı Arası İlişkilerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. “Bildiriler Kitabı", Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1997, ss.156-162
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sümer S.K., "Kesit Alma, Taramalar ve Metin Oluşturma ", Bilgisayar Destekli Tasarımın Temelleri ve Uygulamalar, Say S.M., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.45-60, 2018
Sabancı A., Sümer S.K., "Ergonomi", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2015
Sabancı A., Sümer S.K., Say S.M., "Endüstriyel Ergonomi", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2012
DİĞER YAYINLAR
Sümer S.K., "TR22 Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji Araştırması Sonuç Raporu", Teknik Rapor, ss.193-256, 2014
Sümer S.K., "Türkiye'de Traktör Pazarı ve Teknolojileri", Teknik Rapor, ss.45-49, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi