Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. ŞAZİYE CEREN UZUNAY
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ezine Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Pazarlama ve Reklamcılık
Ana Bilm Dalı : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Sabit Telefon : +90 286 6184525 | Dahili : 135
Faks : +90 286 6184546
E Posta Adresi : cerenuzunaycomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/saziyeceren/
Ofis : Ezine MYO-205
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu Yahya Çavuş Yerleşkesi
Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi , 2014-2017
Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, 2010-2014
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Yerel yönetimlerin dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politika uygulamaları: Bir alan araştırması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Mart, 2017.
Araştırma Alanları
Çalışma Ekonomisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Industrial Relations & Labor
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ezine Meslek Yüksekokulu, 2019 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamalari: Balikesir Buyuksehir ve Canakkale Belediyesi Ornegi", International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, vol.1, pp.1-13, 2017 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Uzunay Ş.C., Yilmaz N., "Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Katılımı: Çanakkale İlinde Öne Çıkan Proje ve Uygulamalar", TAEM ULUSLARARASI SOSYAL POLİTAKALAR KONGRESİ, ANKARA, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2019, pp.51-51
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Sosyal Yardımlar Kapsamında Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları", IX. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2018, pp.98-117
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği", 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.497-506 (Link)
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Yerel Yönetimlerin Dezavantajlı Gruplar Kapsamında Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri", IX INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, TÜRKIYE, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1223-1233 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ilgin H.Ö., Uzunay Ş.C., "Sosyal Medyada Sosyal Sorumluluk Instagram’da sosyalsorumluluk Etiketi Üzerine Bir Analiz", in: Dijital Çağda Değişen Medya Düzeni ve İletişim, Prof. Dr. Suat GEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Eds., İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.115-139, 2020
Ilgin H.Ö., Uzunay Ş.C., "Sosyal Sorumluluk Alanı Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi", in: İletişimde Güncel Yaklaşımlar, Y.Gürhan TOPÇU, Eds., Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.67-82, 2020
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Yoksulluk Sorununa Karşı Yürütülen Politikalarda Yerel Yönetimlerin Rolü"", in: Yoksulluk Farklı Boyutlarıyla, Cerev G., Yenihan B., Eds., Dora , Bursa, pp.115-132, 2018 (Link)
Diğer Yayınlar
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi