Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. ŞAZİYE CEREN ULUPINAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ezine Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Pazarlama ve Reklamcılık
Ana Bilm Dalı : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Sabit Telefon : +90 286 6184525 | Dahili : 135
Faks : +90 286 6184546
E Posta Adresi : cerenuzunaycomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/saziyeceren/
Ofis : Ezine MYO-205
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu Yahya Çavuş Yerleşkesi
Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi , 2014-2017
Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, 2010-2014
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Yerel yönetimlerin dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politika uygulamaları: Bir alan araştırması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Mart, 2017.
Araştırma Alanları
Çalışma Ekonomisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Industrial Relations & Labor
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ezine Meslek Yüksekokulu, 2019 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ilgin H.Ö., Ulupinar Ş.C., "Kamuyu Bilgilendirme Modeli Çerçevesinde Covid 19 Süreci Dr. Fahrettin Koca Instagram Hesabı Analizi", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, pp.500-517, 2020 (Link)
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamalari: Balikesir Buyuksehir ve Canakkale Belediyesi Ornegi", International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, vol.1, pp.1-13, 2017 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Uzunay Ş.C., Yilmaz N., "Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Katılımı: Çanakkale İlinde Öne Çıkan Proje ve Uygulamalar", TAEM ULUSLARARASI SOSYAL POLİTAKALAR KONGRESİ, ANKARA, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2019, pp.51-51
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Sosyal Yardımlar Kapsamında Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları", IX. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2018, pp.98-117
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği", 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.497-506 (Link)
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Yerel Yönetimlerin Dezavantajlı Gruplar Kapsamında Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri", IX INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, TÜRKIYE, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1223-1233 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ilgin H.Ö., Uzunay Ş.C., "Sosyal Medyada Sosyal Sorumluluk Instagram’da sosyalsorumluluk Etiketi Üzerine Bir Analiz", in: Dijital Çağda Değişen Medya Düzeni ve İletişim, Prof. Dr. Suat GEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Eds., İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.115-139, 2020
Ilgin H.Ö., Ulupinar Ş.C., "Türkiye’de Covid-19 Sürecinde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Vefa Sosyal Destek Grubu Çanakkale Örneği", in: İletişimde Seçme Konular 1, Prof. Dr. Suat GEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Eds., İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.387-413, 2020
Ilgin H.Ö., Uzunay Ş.C., "Sosyal Sorumluluk Alanı Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi", in: İletişimde Güncel Yaklaşımlar, Y.Gürhan TOPÇU, Eds., Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.67-82, 2020
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Yoksulluk Sorununa Karşı Yürütülen Politikalarda Yerel Yönetimlerin Rolü"", in: Yoksulluk Farklı Boyutlarıyla, Cerev G., Yenihan B., Eds., Dora , Bursa, pp.115-132, 2018 (Link)
Diğer Yayınlar
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi