Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ilgin H.Ö., Ulupinar Ş.C., "Kamuyu Bilgilendirme Modeli Çerçevesinde Covid 19 Süreci Dr. Fahrettin Koca Instagram Hesabı Analizi", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, pp.500-517, 2020 (Link)
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamalari: Balikesir Buyuksehir ve Canakkale Belediyesi Ornegi", International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, vol.1, pp.1-13, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uzunay Ş.C., Yilmaz N., "Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Katılımı: Çanakkale İlinde Öne Çıkan Proje ve Uygulamalar", TAEM ULUSLARARASI SOSYAL POLİTAKALAR KONGRESİ, ANKARA, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2019, pp.51-51
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Sosyal Yardımlar Kapsamında Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları", IX. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2018, pp.98-117
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği", 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.497-506 (Link)
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Yerel Yönetimlerin Dezavantajlı Gruplar Kapsamında Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri", IX INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, TÜRKIYE, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1223-1233 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ilgin H.Ö., Uzunay Ş.C., "Sosyal Medyada Sosyal Sorumluluk Instagram’da sosyalsorumluluk Etiketi Üzerine Bir Analiz", in: Dijital Çağda Değişen Medya Düzeni ve İletişim, Prof. Dr. Suat GEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Eds., İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.115-139, 2020
Ilgin H.Ö., Ulupinar Ş.C., "Türkiye’de Covid-19 Sürecinde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Vefa Sosyal Destek Grubu Çanakkale Örneği", in: İletişimde Seçme Konular 1, Prof. Dr. Suat GEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Eds., İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.387-413, 2020
Ilgin H.Ö., Uzunay Ş.C., "Sosyal Sorumluluk Alanı Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi", in: İletişimde Güncel Yaklaşımlar, Y.Gürhan TOPÇU, Eds., Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.67-82, 2020
Uzunay Ş.C., Bacak B., "Yoksulluk Sorununa Karşı Yürütülen Politikalarda Yerel Yönetimlerin Rolü"", in: Yoksulluk Farklı Boyutlarıyla, Cerev G., Yenihan B., Eds., Dora , Bursa, pp.115-132, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi