Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2008 - 2018
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2006 - 2008
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2000 - 2006
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1997 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
MYO Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek yÜKSEKOKULU, , 16.05.2011 - 05.04.2015
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1, Ön Lisans, 2012-2013
Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1, Ön Lisans, 2012-2013
Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1, Ön Lisans, 2012-2013
Yönlendirilmiş Çalışma 2, Ön Lisans, 2011-2012
Yönlendirilmiş Çalışma 1, Ön Lisans, 2011-2012
Yönlendirilmiş Çalışma 1, Ön Lisans, 2011-2012
Yönlendirilmiş Çalışma 2, Ön Lisans, 2011-2012
Yönlendirilmiş Çalışma 2, Ön Lisans, 2011-2012
Yönlendirilmiş Çalışma 1, Ön Lisans, 2011-2012
Ekoloji, Lisans, 2008-2009
Limnoloji, Lisans, 2008-2009
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, K.Gökkuş, "İnebolu ve Bartın Limanlarındaki Ağır Metal Kirliliği Boyutlarının Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, A.Çukurlu, "Çeltik–Kerevit Polikültürü Amacıyla, Yetiştiricilik Periyodunda Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, F. Boyalik, "Kocahıdır Göleti (İpsala-Edirne) Kerevit (Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)) Popülasyonunun Biyo-Ekolojik ve Morfometrik Özellikleri Yönünden Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, B.Aydin, "Alfa ve Gamma Fe2O3 Nanopartiküllere Maruz Bırakılan Daphnia magna'da Nanotoksitite ve Oksidatif Stres Etkilerinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, D.Tunca, "Ermenek Barajı’nın Su Ürünleri Potansiyeli Açısından İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Yüksek Lisans, S.Türel, "Kalsiyum içerikli yemlerin tatlısu ıstakozlarının (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) büyüme performansına etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi