Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, 1998-2005
Yüksek Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, 1994-1997
Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İİBF, Maliye, 1990-1994
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Türkiye'de Gelir Vergisinin Mali Ekonomik ve Sosyal Fonksiyonları Açısından Analizi(1980 Sonrası Dönem)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, "Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan Vergi Teşvik Politikalarının Ekonomik Kalkınmaya Etkileri", ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Nisan, 1997.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi