Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yerel Ticaret Aktörlerinin Yerel Kalkınmaya Bakışının Ölçülmesi: Çanakkale İli Örneği", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-1446, Yönetici, 2019
"Vergi Danışmanlarının Mesleki Eğitime Bakışının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Çanakkale İline Yönelik Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2011/90, Yönetici, 2012
"Vergi Aflarının Mükellef Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi: Trakya Bölgesi Örneği", BAP Arastırma Projesi, 2010/47, Yönetici, 2011
"Çanakkale İlinde Belediyelerin Gelir Yapılarının Mali Özerklik Açısından İncelenmesi ve Sunulan Hizmetlerin Niteliğine Etkileri Açısından Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2007/33, Yönetici, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi