Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Işik S., "KÜRESEL REKABET RAPORLARINDA TÜRKİYE", Avrasya Çalışmaları Dergisi, pp.1-11, 2018
Işik S., İpek S., Bilgili A., "6360 SAYILI KANUNUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPILARINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal , pp.93-106, 2016
Işik S., İpek S., Aktaş E., "TÜRKİYE'DE TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MAZOTA YÖNELİK VERGİ VE DESTEKLER", Tarım Ekonomisi Dergisi, vol.16, pp.19-24, 2010 (Link)
Işik S., Görkem H., "Türkiye'de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (1968-2006)", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.405-424, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Işik S., Bilgili A., İpek S., "6360 SAYILI KANUNLA BİRLİKTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPILARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ", KAYSEM 10 KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, pp.535-552
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi