Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Gökçeada İçsu Balık Faunasının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-3007, Yönetici, Devam Ediyor
"Gökova Körfezi’nde Bulunan Deniz Hıyarı Türleri (Holothuria tubulosa Gmelin, 1791, Synapta reciprocans Forskål, 1775 ve Holothuria sanctori Delle Chiaje, 1824)’nin DNA Barkodlama Yöntemiyle Tanımlamalarının Yapılması", BAP Arastırma Projesi, 15/201, Araştırmacı, 2016
"Işıklı ve Gökgöl sulak alanlarının kurtarılması ve sürdürülebilir yönetimi için fizibilite raporunun oluşturulması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR32/15/DFD/0013, Araştırmacı, 2015
"Türkiye’nin Batı Kesiminde Dağılım Gösteren İstilacı Gümüşi Sazan (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin ISSR ve SRAP Moleküler Belirteçleri Kullanılarak Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 14/055, Araştırmacı, 2016
"PROBIS - Heterogeneity of patterns and processes along biological invasion successions", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BioDiversa, Araştırmacı, 2015
"Türkiye iç sularında dağılım gösteren istilacı balıklarından gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) populasyonlarının biyoekolojik yönden incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 13/58, Araştırmacı, 2015
"Türkiye iç sularında dağılım gösteren istilacı balıklardan gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) populasyonlarının genetik çeşitliliğinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012-53, Araştırmacı, 2015
"Marmaris Körfezi Su Kalitesi ve Biyolojik Araştırma - Eğitim ve Araştırma İşbirliği Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 11/13, Araştırmacı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi