Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ağdamar S., Tarkan A.S., "High genetic diversity in an invasive freshwater fish species, Carassius gibelio, suggests establishment success at the frontier between native and invasive ranges", ZOOLOGISCHER ANZEIGER, vol.283, pp.192-200, 2019 (Link)
Güllü K., Acar Ü., Kesbiç O.S., Yilmaz S., Ağdamar S., Ergün S., et al., "Beneficial effects of Oral Allspice, Pimenta dioica powder supplementation on the hemato-immunological and serum biochemical responses of Oreochromis mossambicus", AQUACULTURE RESEARCH, vol.47, pp.2697-2704, 2016 (Link)
Doğaç E., Ağdamar S., Keskin E., Tarkan A.S., Yapici S., Acar Ü., "Mitochondrial genetic variations of an introduced freshwater fish, goldfish Carassius auratus at the frontier between Europe and Asia (western Anatolia, Turkey): proximity to Europe rather than East Asia?", MITOCHONDRIAL DNA PART A, vol.27, pp.4008-4014, 2015 (Link)
Hasanhocaoğlu Yapici H., Yapici S., Ağdamar S., Acar Ü., "Occurrence of the Erythrean invader Pteragogus pelycus Randall, 1981 (Teleostei: Labridae) in the eastern Aegean sea", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.31, pp.538-540, 2015 (Link)
Ağdamar S., Tarkan A.S., Keskin E., Top Karakuş N., Doğaç E., Baysal Ö., et al., "The role of environmental factors and genetic diversity on colonization success of a non-native fish, Lepomis gibbosus from western part of Turkey", BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY, vol.58, pp.195-203, 2015 (Link)
Özdemir N., Tarkan A.S., Ağdamar S., Top Karakuş N., Karakuş U., "Ecological requirements and distribution of native and introduced freshwater fishes in a Mediterranean-type basin (Muğla, SW Turkey)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.3-13, 2015
Giannetto D., Tarkan A.S., Akbaş F., Top Karakuş N., Ağdamar S., Karakuş U., et al., "Length–weight and length–length relationships for three endemic cyprinidspecies of the Aegean region (Turkey) with proposed standard weight equations", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.39, pp.925-932, 2015 (Link)
Sülün Ş., Başkurt S., Emiroğlu Ö., Giannetto D., Tarkan A.S., Ağdamar S., et al., "Development of empirical standard weight equation for Pursak chub Squalius pursakensis, an endemic cyprinid species of Northwest Anatolia", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.38, pp.582-589, 2014 (Link)
Karakuş U., Özdemir N., Ağdamar S., Tarkan A.S., Top Karakuş N., "Range extension of the invasive freshwater fish species, gibel carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) in western Turkey", BIOINVASIONS RECORDS, vol.2, pp.153-157, 2013 (Link)
Keskin E., Ağdamar S., Tarkan A.S., "DNA barcoding common non-native freshwater fish species in Turkey: Low genetic diversity but high population structuring", MITOCHONDRIAL DNA, vol.24, pp.276-287, 2013 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Filiz H., Ateş C., Yapici S., Ağdamar S., "Filling the gap: first confirmed record for the Ophisurus serpens (Anguilliformes: Ophichthidae) from the Anatolian coast of the South Aegean Sea", Marine Biodiversity Records, vol.8, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ağdamar S., Ünal A., Baysal Ö., Tarkan A.S., "İstilacı Bir Türün Genetik Varyasyon Analizi: Gümüşi Havuz Balığı’nda ISSR ve SRAP Markörlerinin İlk Kullanımı", 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (2019), Mersin, TÜRKIYE,
Türker A., Ağdamar S., Genç E., Keskin E., Ünal E.M., Acar Ü., et al., "First application of DNA Barcoding to Holothurians from Turkey: a case study in Gökova Bay (Muğla, Turkey)", International Marine Freshwater Sciences Symposium (2018), Antalya, TÜRKIYE,
Türker A., Ağdamar S., Genç E., Keskin E., Ünal E.M., Acar Ü., et al., "Investigation of genetic diversity of Sea Sponges Species in Gökova Bay (Muğla, Turkey) by DNA Barcoding Methods", International Marine Freshwater Sciences Symposium (2018), Antalya, TÜRKIYE,
Ağdamar S., Tarkan A.S., "Determination of mitochondrial and nuclear genetic diversity in invasive gibel carp Carassius gibelio populations in Turkish inland waters", II. Workshop on Invasive Species (2017), Muğla, TÜRKIYE,
Türker A., Genç E., Keskin E., Ağdamar S., Ünal E.M., Giannetto D., "DNA Barcoding of Sea Cucumber Species Holothuria tubulosa, Synapta reciprocans and Holothuria sanctori in Gökova Bay (Muğla, Turkey)", 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity (2016), Denizli, TÜRKIYE,
Türker A., Genç E., Keskin E., Ağdamar S., Ünal E.M., Giannetto D., "Use of DNA Barcoding methods to study Sea Sponges Species Biodiversity in Gökova Bay (Muğla, Turkey)", 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity (2016), Denizli, TÜRKIYE,
Ağdamar S., Tarkan A.S., "Ege ve Akdeniz bölgesindeki içsularda dağılım gösteren istilacı gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) populasyonlarının genetik çeşitliliğinin mitokondriyal sitokrom b geni kullanılarak belirlenmesi", Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu (2015), Muğla, TÜRKIYE,
Ağdamar S., Tarkan A.S., Emiroğlu Ö., Başkurt S., Sülün Ş., "Türkiye’yi istila eden tatlısu balığının (Carassius gibelio) istila başarısının altında yatan neden: Genetik çeşitlilik ile tekli/çoklu veya doğal/yabancı giriş kaynağı", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (2015), İzmir, TÜRKIYE,
Ağdamar S., Tarkan A.S., "Genetic variability of an invasive freshwater fish, gibel carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Turkey revealed by sequences of mitochondrial cytochrome oxidase I gene", VII International Conference Water Fish (2015), Belgrad, SIRBISTAN,
Sülün Ş., Başkurt S., Emiroğlu Ö., Giannetto D., Tarkan A.S., Ağdamar S., et al., "Kuzeybatı Anadolu’ya Endemik, Squalius pursakensis’in Kuramsal Standart Ağırlık Denkleminin Oluşturulması", VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu (2014), Bursa, TÜRKIYE,
Ağdamar S., Tarkan A.S., Keskin E., "Mitochondrial genetic variations in Eastern mosquitofish, Gambusia holbrooki introduced to western Anatolia, Turkey: proximity to Europe rather than North America?", The 5th Iberian Congress of Ichthyology (2014), Lisbon, PORTEKIZ,
Ağdamar S., Tarkan A.S., Keskin E., "Bir Asırlık Yanılgı, Gambusia holbrooki: Genetik adaptasyon türün istila başarısını açıklar mı?", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (2013), İstanbul, TÜRKIYE,
Ağdamar S., Tarkan A.S., Keskin E., "The preliminary assessment of environmental plasticity and genetic diversification on the establishment success of a highly invasive freshwater fish, Pseudorasbora parva in Turkey", Symposium for European Freshwater Sciences (2013), Münster, ALMANYA,
Ağdamar S., Tarkan A.S., Keskin E., "İstilacı bir türün yüksek adaptasyon yeteneğinin altında yatan neden: Genetik çeşitlilik ve Pseudorasbora parva örneği", Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı (2013), İstanbul, TÜRKIYE,
Tarkan A.S., Ağdamar S., Top Karakuş N., Keskin E., Doğaç E., "The role of enviromental factors and genetic differentiation on colonization success of a non-native fish, Lepomis gibbosus in Turkey", The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus (2013), Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,
Arslan T., Oral M., Ağdamar S., "Genetic variation of cultured rainbow trout populations in Turkey", The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus (2013), Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,
Ağdamar S., Tarkan A.S., "Yabancı Tatlısu Balıklarının İstila Başarısı: Genetik Sürüklenme, Genetik Darboğaz ve Carassius gibelio örneği", Fisheries and Aquatic Sciences-FABA (2012), Eskişehir, TÜRKIYE,
Tarkan A.S., Gaygusuz Ö., Top Karakuş N., Karakuş U., Ağdamar S., Dorak Z., et al., "İstilacı Tatlısu Balıklarının Yeni Ortamlara Adaptasyonunda Çevresel Faktörlerin Rolü", Fisheries and Aquatic Sciences-FABA (2012), Eskişehir, TÜRKIYE,
Ağdamar S., Keskin E., Tarkan A.S., "Muğla Yöresinde Yaygın Olarak Dağılım Gösteren İstilacı Tatlısu Balıklarının Genetik Karakterizasyonu", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (2011), Antalya, TÜRKIYE,
Ağdamar S., Keskin E., Tarkan A.S., "The genetic characterization of common non-native freshwater species in Turkey", Fish Diversity and Conservation: current state of knowledge (2011), Bournemouth, INGILTERE,
Keskin E., Ağdamar S., Tarkan A.S., Tarkan A.N., "Identifying non-native fish species (Carassius auratus and Carassius gibelio) from Turkish inland waters through mitochondrial genes", Fish Diversity and Conservation: current state of knowledge (2011), Bournemouth, INGILTERE,
Ağdamar S., Arslan T., Küçükakyüz K., "Türkiye’de Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Populasyonlarının Allozimler Yardımıyla Genetik Karakterizasyonu", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (2009), Rize, TÜRKIYE,
Ağdamar S., Arslan T., "Genetik Belirteçler ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanımı", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (2009), Rize, TÜRKIYE,
Arslan T., Ağdamar S., Küçükakyüz K., Taşkin V., Göçmen Taşkin B., "Muğla Yöresindeki Kuluçkahanelerde Üretilen Gökkuşağı Alabalığı’nın (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Allozimler Yardımıyla Genetik Karakterizasyonu Tespiti", I. Ulusal Alabalık Sempozyumu (2008), Isparta, TÜRKIYE,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi