Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karagül S., "Orta Doğu’da İttifak İlişkilerindeki Dönüşüm: Arap Baharı Sonrası Kırılgan İttifaklar", Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.263-297, 2017 (Link)
Karagül S., Demirbaş Ç., "Koruma Sorumluluğu Doktrini Açısından Suriye Krizi: Bir ‘İnsancıl Müdahalesizlik’ Örneği", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.15, no.-, pp.481-510, 2017 (Link)
Karagül S., Uludağ M.B., "Ulus Devletten Avrupa ile Bütünleşmeye Romanya ve Bulgaristan ın Siyasal Dönüşümleri. ", Yeni Türkiye Dergisi, cilt.3, ss.3016-3032, 2015
Karagül S., Özkan M.F., "Bilgi Teknolojileri ve Uluslararası İlişkilerde Fırsat-Tehdit Paradoksu", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.X, pp.115-127, 2015 (Link)
Karagül S., "Avrupa Birliği ve Ermeni Sorunu", Ermeni Araştırmaları Dergisi, cilt.2, no.-, ss.177-196, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karagül S., Demirbaş Ç., "Uluslararası Politikada İnsancıl Müdahale ve Devlet Egemenliği İkilemi: Bir Sistem Eleştirisi", VIII.Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devletdışı Aktörler, BURSA, TÜRKIYE, 28-29 Kasım 2016, pp.416-438
Karagül S., Özkan M.F., "Bilgi Teknolojilerinin Uluslararası İlişkilere Etkileri: Fırsatlar ve Riskler", 11. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Valetta, MALTA, 27-30 Kasım 2013, pp.1-1
Örnek A.Ş., Karagül S., "Şirket İttifaklarının Uluslararası İlişkilere Barışçıl Yansımaları: "Türk Yunan İlişkileri ve Finansbank - NBG Ortaklığı", V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2008, pp.173-181
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karagül S., "A Comparision of the EU Policies of Turkey and Russia", in: Contemporary Russo-Turkish Relations: From Crisis to Cooperation, Ali Askerov, Eds., Lexington Books, Lanham (MD), USA , Lanham, pp.223-247, 2018
Karagül S., Ozcelik S., "Ukraine Crisis and Turkey's Policy toward Crimea", in: 2014 Crisis in Ukraine Perspectives Reflections International Reverberations, Kujawa Karol and Morkva Valery, Eds., ASLAN Publishing House, Gliwice, pp.43-56, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi