Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tan S., Kai S., Dellal İ., Tan S.S., "The socio-economic analysis of extensive turkey production in Turkey", JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY, vol.49, pp.525-532, 2004
Dellal İ., Kai S., Tan S., Tan S.S., "The socio-economic analysis of contracted turkey farms: The Turkish case", JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY, vol.49, pp.513-524, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tan S., Tan S.S., Everest B., Hasdemir M., "Agricultural Support Policies and Public Budgeting in Turkey", Management Studies, 2016
Tan S.S., "Decreasing Environmental Pollution Thorough Reducing Environmentally Damaging Subsidies: The Case of Agricultural Input Subsidies ", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.229-239, 2006
Tan S., Dellal İ., Tan S.S., "Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Tarımla İlgili Son Gelişmeler ve tam Üyeliğin Türk Tarımına Etkileri”", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18 (1-2), ss.429-443, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tan S.S., Tan S., "Fiscal Policy and The Current Global Crisis; What Role Fiscal Policy can Play in The Current Global Crisis", 6th Joint International Symposium on International Business Administration, CEK CUM., - , pp.--
Tan S.S., "Kırsal Yoksulluk ve Sübvansiyonlar: Tarımsal Girdi Sübvansiyonları Açısından Bir Değerlendirme", XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 9-10 Mart 2019, pp.727-731
Tan S.S., "Göçün Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi", IX. International NGOs Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.450-457
Kildiş Y., Tan S.S., Yalçin H.O., "The Rules And Case of Tax Avoidance In Private Sector Cases In General", International Conferences on Social Sciences, İzmir, TÜRKIYE, , vol.4, pp.87-98
Tan S.S., "The Effects of Turkey’s Accession to the EU on Tax Revenues: An Analysis from the Taxable Capacity Perspective", 4th Joint International Symposium on International Business Administration, Karvina, CEK CUM., 26-27 Nisan 2006, pp.---
Tan S.S., "Environmental Taxes and International Competitiveness: An Analysis from the Porter Hypothesis Perspective", Yaşar University The First International Conference on Business, Management and Economics in A Changing World, İZMİR, TÜRKIYE, 16-19 Haziran 2005, pp.369-379
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aydin M., Tan S.S., Eds., "Political Economy of Taxation", IJOPEC Publication, Londra, 2016
Tan S.S., "Mali Alan ve Vergileme: Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme ", Mali Alan:Teori-Uygulama, Kesik, A., Berksoy,T, Şahin, M, Ed., Şeçkin, Ankara, ss.187-204, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi