Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOFİZİK, 2009-2015
Yüksek Lisans, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK FİZİĞİ, 2012-2014
Yüksek Lisans, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOFİZİK, 2006-2009
Lisans, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FİZİK, 2002-2006
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "RATLARDA İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN NEDEN OLDUĞU OKSİDATİF HASARA KARŞI MELATONİN VE AMİFOSTİNİN KORUYUCU ETKİSİ", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK AD Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, "ÇOK YAPRAKLI KOLİMATÖR BULUNAN LİNEER AKSELERATÖR CİHAZINDA AÇIK ALANLAR İLE KAMA FİLTRELİ ALANLAR İÇİN ALAN DIŞI DOZ FARKLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK FİZİĞİ Kasım, 2014.
Yüksek Lisans, "AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SİKLİN D1 (CCND1) GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK AD Ağustos, 2009.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi