Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"HUZURSUZ BACAK SENDROMLU MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA SYNUCLEIN GEN EKSPRESYONU VE ENZİM AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ", BAP Diğer, TSA-2018-1414, Yönetici, 2019
"MİGREN HASTALARINDA OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", BAP Diğer, THD-2018-2509, Yönetici, 2018
"MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA MTR A2756G MTHFR C677T MTHFR A1298C VE MTRR A66G GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, TSA-2016-972, Yönetici, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi