Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çakina S., Gulyasar T., Ozen A., Parlar Ş., Çukur Z., Kürkçü N., et al., "Comparison of Protective Effects of Melatonin and Amifostine on Radiation-Induced Renal Oxidative Stress in Rats", JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, vol.71, pp.2005-2010, 2020
Çakina S., Ocak Ö., Özkan A., Yücel S., Özişik Karaman H.I., "Relationship between genetic polymorphisms MTHFR (C677T, A1298C), MTR (A2756G) and MTRR (A66G) genes and multiple sclerosis: a case-control study", FOLIA NEUROPATHOLOGICA, vol.57, pp.36-40, 2019
Çakina S., Ocak Ö., Özkan A., Yücel S., Özişik Karaman H.I., "Vitamin D receptor gene polymorphisms in multiple sclerosis disease: A case-control study", REVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR, vol.26, pp.489-495, 2018
Ozen A., Kocak Z., Sipahi T., Oz-Puyan F., Çakina S., Saynak M., et al., "The prognostic significance of p21 and Her-2 gene expression and mutation/polymorphism in patients with gastric adenocarcinoma", MEDICAL ONCOLOGY, vol.30, 2013
Çakina S., Gulyasar T., Ozen A., Sipahi T., Kocak Z., Sener S., "Relationship between cyclin D1 (A870G) gene polymorphism and lung cancer", INDIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & BIOPHYSICS, vol.50, pp.233-236, 2013
Celbis O., Karakoc Y., Ozdemir B., Gulyasar T., Çakina S., "Investigation of Lead Mobilization from the Buckshot Residues to the Critical Organs", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.143, pp.688-694, 2011
Gulyasar T., Aydogdu N., Çakina S., Sipahi T., Kaymak K., Sener S., "Trace Elements in a Rat Model of Cadmium Toxicity: the Effects of Taurine, Melatonin and N-Acetylcysteine", TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.27, pp.23-27, 2010
Sipahi T., Basak A.A., Ozgen Z., Aksoy A., Omurlu I.K., Palabiyik O., et al., "LACK OF EVIDENCE FOR CONTRIBUTION OF ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE SYNTHASE INTRON 4 VNTR GENE POLYMORPHISMS TO DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN TURKISH SUBJECTS", BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.23, pp.1372-1377, 2009
Sipahi T., Guldiken B., Guldiken S., Ustundag S., Turgut N., Budak M., et al., "The Association of Gene Polymorphisms of the Angiotensin-Converting Enzyme and Angiotensin II Receptor Type 1 with Ischemic Stroke in Turkish Subjects of Trakya Region", TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.26, pp.1-8, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çakina S., Yücel S., Çağan Polat C., Öztürk Ş., "Alpha-synuclein levels in multiple sclerosis patients with restless leg syndrome", Cukurova Medical Journal, vol.2020, no.2, pp.562-567, 2020
Çakina S., Yücel S., Çağan Polat C., Öztürk Ş., "Aurasız Migrenli Hastalarda Oksidatif Stres Parametreleri", NAMIK KEMAL TIP DERGİSİ, cilt.8, no.1, ss.31-35, 2020 (Link)
Öztürk Ş., Çakina S., Yeşil H. , Tuğlu M.İ., "SPERMATOGENESİS AND DYNAMİC STEM CELLS", JOURNAL OF AWARENESS, vol.3, pp.857-864, 2018 (Link)
Ozen A., Taştekin E., Çakina S., Parlar Ş., Kürkçü N., Süt N. , et al., "Comparision of Protective Effect of Melatonin and Amifostine on Acute Renal Damage Caused by Ionazing Radiation", İnternational Journal of Clinical Research , cilt.1, ss.67-70, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çakina S., Yücel S., Çağan Polat C., Tan T., Öztürk Ş., "INVESTIGATION OF THE BDNF GENE EXPRESSION IN EPILEPSY PATIENTS", 2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.61-64
Çakina S., Yücel S., Çağan Polat C., Öztürk Ş., "DETERMINATION OF ALPHA-SYNUCLEIN ENZYME ACTIVITY: RESTLESS LEG SYNDROME IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS", 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.65-68 (Link)
Çakina S., Yücel S., Tan T., Çağan Polat C., Öztürk Ş., "The Investigation Of Grin2b Gene Expression in Migraine Patients", 4th.International Health Science and Family Medicine Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Şubat 2019, pp.986-986
Çakina S., Ocak Ö., Özkan A., Yücel S., Özişik Karaman H.I., "LACK OF ASSOCIATION BETWEEN MTR A2756G GENE POLYMORPHISM AND MULTIPLE SCLEROSIS", 1st International Health Sciences and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.129-129
Öztürk Ş., Çakina S., Yeşil H., Tuğlu M.İ., "Spermatogenezis ve Dinamik Kök Hücreler", 2nd İnternational Conference on Awareness, ÇANAKKALE, TÜRKIYE,
Çakina S., Yücel S., Çağan Polat C., "Arylesterase Activities in Patients with Migraine", International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.182-182
Çakina S., Ocak Ö., Özkan A., Yücel S., Özişik Karaman H.I., "Mtrr A66g Gen Polimorfizm ile Multipl Skleroz Arasindaki İlişki", 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.1126-1126
Öztürk Ş., Asker İ., Özdemir İ., Çakina S., "Deneysel Hepatik Rezeksiyon Sonrası Gelişen KaraciğerRejenerasyonunun Histolojik Olarak I·ncelenmesi", 3. ULUSLARASI LI·SANSU¨STU¨ EGˆI·TI·M KONGRESI·, ,
Çakina S., Yücel S., Çağan Polat C., "Migren Hastalarinda Serum Iskemi Modifiye Albümin Düzeyleri", 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.582-582
Coşar R., Kocak Z., Taştekin E., Parlar Ş., Ulusal S., Çakina S., et al., "Radyoterapiye Bağlı Akciğer Tosisitesinde Cinsiyet Farkının Rolü Var mı? Genetik Belirleyiciler ile Deneysel Olarak Araştırılması", XIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, TÜRKIYE,
Çakina S., Ocak Ö., Özkan A., Yücel S., Özişik Karaman H.I., "Association of MTHFR C677T (rs1801133) Polymorphism with Multiple Sclerosis", International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.1353-1353
Çakina S., Yücel S., Çağan Polat C., "EVALUTAION OF SERUM PARAOXANASE ACTIVITIES IN MIGRAINE WITHOUT AURA CASES", 1st. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.425-425
Çakina S., Özkan A., Ocak Ö., Özişik Karaman H.I., "Vitamin D Reseptörü (ApaI, BsmI, TaqI) Gen Polimorfizmleri ve Multipl SklerozArasındaki İlişki: Olgu-kontrol çalışması", 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2017, ss.47-47
Çakina S., Gulyasar T., Ozen A., Parlar Ş., Çukur Z., Kürkçü N., et al., "Sıçanlarda Karaciğer Dokusunda Radyasyonun Yol Açtığı OksidatifHasara Karşı Melatonin ve Amifostinin Koruyucu EtkilerininKarşılaştırılması", 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2017, ss.46-46
Çakina S., Gulyasar T., Ozen A., Parlar Ş., Çukur Z., Kürkçü N., et al., "Comparison of protective effects of melatonin and amifostine in brain damage due to gamma radiation", 6. Uluslararası Oksidatif Stres, Kalsiyum sinyali ve TRP Kanalları Dünya Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 24-27 Mayıs 2016, pp.515-515
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Öztürk Ş., Çakina S., "Memeli Dokularındaki Dinamik Kök H ücreler", in: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Kalafat UM., Akbaş M., Goncagül G., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.337-350, 2019
Özdemir İ., Öztürk Ş., Çakina S., "İNFERTİLİTE HASTALARDA UYGULANAN KLASİK IVF VE ICSI YÖNTEMLERİNİN FERTİLİZASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", in: TIP BİLİMLERİNDE FARKLI BAKIŞLAR, Şimşek A., Toptan M., Eds., İKSAD yayınevi, Ankara, pp.161-188, 2019
Çakina S., Öztürk Ş., Özdemir İ., "ADIPOZ DOKU VE OKSIDATIF STRES ADIPOSE TISSUE AND OXIDATIVE STRESS", in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Albayrak L., Açıkgöz Ö., Gökçen E., Eds., Gece Akademi, Ankara, pp.397-411, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi