Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA SÖKÜT AÇAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : İstatistik
Ana Bilm Dalı : İstatistik
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 2827
Faks : +90 286 2180533
E Posta Adresi : t.sokutcomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/t.sokut
Ofis : Fen Edebiyat Fakültesi, No: 205/A
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Terzioğlu Yerleşkesi, 17200, Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, 2011-2016
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, 2008-2011
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik, 2004-2008
Yaptığı Tezler
Doktora, "GENEL LİNEER İSTATİSTİKSEL MODELDE YANLI TAHMİN EDİCİLER VE TANILAMA METOTLARI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, "DEĞİŞEN VARYANSLI VE OTOKORELASYONLU HATAYA SAHİP LİNEER REGRESYON MODELLERİNDE HATA YAPILARININ VE YANLI TAHMİN EDİCİLERİN İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Haziran, 2011.
Araştırma Alanları
İstatistik
İstatistik Analiz ve Uygulamaları
Diğer
Regresyon Analizi
Veri Analizi
Uygulamalı İstatistik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
İstatistik
İstatistiksel Analiz
Web Of Science Araştırma Alanları
Statistics & Probability
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2016 - 2019
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 - 2016
Verdiği Dersler
Biyoistatistik, Yüksek Lisans, 2018-2019
İstatistik, Lisans, 2018-2019
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Söküt Açar T., Özkale M.R., "REGRESSION DIAGNOSTICS METHODS FOR LIU ESTIMATOR UNDER THE GENERAL LINEAR REGRESSION MODEL", COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, no.3, pp.771-792, 2020 (Link)
Söküt Açar T., Özkale M.R., "Influence measures based on confidence ellipsoids in general linear regression model with correlated regressors", JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, vol.43, pp.2791-2812, 2016 (Link)
Söküt Açar T., Özkale M.R., "Cross validation of ridge regression estimator in autocorrelated linear regression models", JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol.86, pp.2429-2440, 2016 (Link)
Özkale M.R., Söküt Açar T., "Leverages and Influential Observations in a Regression Model with Autocorrelated Errors", COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, vol.44, pp.2267-2290, 2015 (Link)
Söküt Açar T., Özkale M., "Influence measures in ridge regression when the error terms follow an Ar(1) process", COMPUTATIONAL STATISTICS, vol.31, pp.879-898, 2015 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Söküt Açar T., Ayman Öz N., "The determination of optimal cluster number by Silhouette index at clustering of the European Union member countries and candidate Turkey by waste indicators", Pamukkale Ãœniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.481-487, 2020 (Link)
Söküt Açar T., İnalpulat M., Ayman Öz N., Genç L., Arslan H., Böbek Bağran A., "A journey to children's perceptions on forest fire through drawings in Canakkale Province, Turkey: Exploring the needs for alternative educative approaches", Applied Environmental Education & Communication , vol.18, pp.285-299, 2019
Çardak M., Şanliyüksel Yücel D., Ay M., Söküt Açar T., Erol Tinaztepe Ö., "Jeotermal Akışkanın Hidrokimyasal Karakterizasyonunun Belirlenmesi:Simav (Kütahya) Örneği ", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, no.1, ss.1-15, 2019 (Link)
Söküt T., Özkale M.R., "Değişen Varyanslı ve Otokorelasyonlu Hataya Sahip Lineer Regresyon Modellerinde Yanlı Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.191-201, 2011
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Söküt Açar T., "Circular-Linear Ridge Regression Analysis", 20. International Symposium on Econometrics, Operations and Statistics, ANKARA, TÜRKIYE, 5-15 Şubat 2020, pp.1-2
Söküt Açar T., "Regression diagnostics methods for Liu estimator under the general linear regression model", The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, LinStat'2018, Bedlewo, POLONYA, 20-24 Ağustos 2018, pp.116-117
Özçelik G., Söküt Açar T., Ayman Öz N., "ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ VE ÇEVRE KONUSUNDAKİ EĞİLİMLERİ ", Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.1-1
Söküt Açar T., "Influential Observations on the Confidence Ellipsoids of Generalized Least Squares and Ridge Regression Estimators", XVIII. International Symposium on Econometrics Opeartions Research and Statistics, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.1-1
Söküt Açar T., "ASSESSING THE INFLUENTIAL OBSERVATIONS FOR LINEAR REGRESSION MODEL WITH SECOND-ORDER AUTOREGRESSIVE ERRORS", INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS AND PERSPECTIVES IN LINEAR STATISTICAL INFERENCE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Ağustos 2016, pp.19-19
Söküt Açar T., "OTOKORELASYONLU LİNEER REGRESYON MODELLERİNDE MODEL GEÇERLİLİĞİ İÇİN EN İYİ RİDGE YANLILIK PARAMETRESİNİN BELİRLENMESİ", 9. Uluslararası İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2015, pp.1-2
Söküt Açar T., "OTOKORELASYON VE ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VARLIĞINDA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ", 8. Uluslararası İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2013, pp.29-30
Söküt Açar T., "DETECTION OF INFLUENTIAL OBSERVATIONS IN LINEAR REGRESSION MODELS WITH AUTOREGRESSIVE ERRORS ", 8th International Symposium of Statistics, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2012, pp.331-332
Söküt Açar T., "Değişen varyanslı ve otokorelasyonlu hataya sahip lineer regresyon modellerinde yanlı tahmin edicilerin karşılaştırılması", Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, pp.60-61
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Simav (Kütahya) Bölgesi jeotermal yüzey suyunda ve sedimentte ağır metal düzeyinin belirlenmesi ve izole edilen bakterilerde ağır metal dirençliliğinin araştırılması", BAP Diğer, FBA-2014-226, Araştırmacı, 2016
"Genel Lineer Regresyon Modelinde Liu ve İki Parametreli Liu-Ridge Tahmin Edicileri için Regresyon Tanılama Metotları", BAP Arastırma Projesi, 2620, Yönetici, 2019
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
20. International Symposium on Econometrics, Operations Research ans Statistics, Ankara, Şubat 2020
XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Ekim 2017
International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, İstanbul, Ağustos 2016
9. Uluslararası İstatistik Kongresi, Manavgat/ANTALYA, Ekim 2015
How to Publish a Scientific Journal Article, Çanakkale, Mayıs 2014
8. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Ekim 2013
8th International Symposium of Statistics, Eskişehir, Ekim 2012
Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, Antalya, Nisan 2011
Bilimsel Hakemlikler
Environmental Education Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Applied Environmental Education & Communication, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
PAJES, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
PAJES, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Environmental Education Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Etkinlik Organizasyonu
1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2016
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 7
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 6
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Ödüller ve Burslar
Söküt Açar T, "Akademik Teşvik Ödeneği, 2017, ÇOMÜ, Şubat 2017
Söküt Açar T, "Young Scientists Awards'16, International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, Ağustos 2016
Söküt Açar T, "Akademik Teşvik Ödeneği, 2016, ÇOMU, Şubat 2016
Söküt Açar T, "Genç Araştırmacı Yarışması, Türk İstatistik Derneği, Nisan 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi