Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. HASAN TATLI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Coğrafya
Ana Bilm Dalı : Fiziki Coğrafya
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1828
E Posta Adresi : tatlicomu.edu.tr | tatli.hasangmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/tatli/ | https://www.researchgate.net/profile/Hasan_Tatli
Ofis : 147
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 17100, Çanakkale, Türkiye (https://orcid.org/0000-0002-1960-0618)
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği, 1997-2004
Yüksek Lisans, İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği, 1995-1997
Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği, 1990-1995
Yaptığı Tezler
Doktora, "Statistical Downscaling Methods And Applications For Turkey (Tez İngilizce'dir)Tez Danışmanı: Prof.Dr. H. Nuzhet DALFES, Tez Eş Danışmanı: Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ", İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği Ağustos, 2004.
Yüksek Lisans, "Bulanık Kümeler (Fuzzy Sets) Ve Meteoroloji Uygulamaları. (Tez Danışmanı: Prof.Dr. Zekai ŞEN)", İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği Temmuz, 1997.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Bölgesel Hava Tahmini, Leipsig Üniversitesi/Almanya Çevre Bakanlığı, 1994
Araştırma Alanları
Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği
Fiziki Coğrafya
İklim Değişimi ve İklim Modellemesi
Meteorolojik Afetler
Bulanık Kümeler ve Sistemler
Atmosfer Dinamiği ve Termodinamiği
Kuraklık ve kuraklık izleme
Yaban alan orman yangınları
Karmaşıklık (complexity) ve tahmin edilebilirlik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği
Atmosfer Bilimleri
Meteoroloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Meteorology & Atmospheric Sciences
Geosciences, Multidisciplinary
Environmental Sciences
Computer Science, Information Systems
Water Resources
Statistics & Probability
Agriculture, Multidisciplinary
Computer Science, Artificial Intelligence
Physics, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2008
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2004 - 2005
Arş.Gör., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 1997 - 2003
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Coğrafya, , 11.06.2019 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, 21.09.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fiziki Coğrafya, , 01.12.2012 - 31.12.2013
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Coğrafya, , 01.12.2012 - 31.12.2013
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bologna Komisyonu, , 01.12.2010 - 31.12.2010
Verdiği Dersler
Kartografya, Lisans, 2014-2015
Veri Analizi, Lisans, 2014-2015
Sinoptik Klimatoloji ve Meteoroloji, Lisans, 2014-2015
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Yüksek Lisans, 2014-2015
Coğrafyacılar ve Doğa Bilimciler İçin Meteoroloji, Yüksek Lisans, 2014-2015
Temel İstatistik, Lisans, 2014-2015
Meteorolojiye Giriş, Lisans, 2014-2015
Fiziki Coğrafyacılar İçin Sayısal Yöntemler, Doktora, 2014-2015
Fiziksel Klimatoloji, Doktora, 2014-2015
Hidrometeoroloji, Lisans, 2012-2013
Coğrafyada İstatistik ve Olasılık, Lisans, 2011-2012
Matematik 1, Lisans, 2010-2011
Matematik 2, Lisans, 2010-2011
Oseonografya, Lisans, 2006-2007
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Bahar, "Marmara Bölgesi Trakya Bölümü Topraklarının Kuraklık Hassasiyet Analizi (Eş Danışman)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, M.Çekmek, "Vahşi Orman Yangınlarının Kanada Orman Yangın Hava İndeksi Yöntemi İle Analizi: Çanakkale Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, A.Altunay, "Mann-Kendall-Sen Trend Yöntemi İle Türkiye'deki Klimatolojik Verilerin İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, K.Dağdelen, "Marmara Bölgesinin Rüzgar Klimatolojisi Ve Potansiyeli.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, R.Kahraman, "Türkiye'de Günlük Yağışların Negatif-olmayan Matris Faktör Ayrıştırması Yaklaşımı ile Sınıflandırılması.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, A.Akbaş, "Türkiye’de Palmer Kuraklık İndisine Göre Kuraklığın Alansal Ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, D.Deniz, "Türkiye'nin Meteorolojik Kuraklik Olasilik Dağılımlarını Standart Yağış İndisi (SPI) yöntemi İle Belirleme.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Doçentlik, Nisan 2019 Dönemi, Mühendislik Temel Alanı, 901-Atmosfer Bilimleri Ve Meteoroloji Mühendisliği, ÜAK, Ekim, 2019, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2019, Şubat, 2020
Doçentlik, Doçentlik, Nisan 2019 Dönemi, Mühendislik Temel Alanı, 901-Atmosfer Bilimleri Ve Meteoroloji Mühendisliği, ÜAK, Ekim, 2019, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2019, Şubat, 2020
Atama, Dr.Öğreim Üyesi Atama Jüri Üyeliiği, Çanakkale Onsekiz mart Üniversitesi, Temmuz, 2019
Doçentlik, Nisan 2019 Dönemi, Mühendislik Temel Alanı, 901-Atmosfer Bilimleri Ve Meteoroloji Mühendisliği, ÜAK, Nisan, 2019
Atama, Dr.Öğreim Üyesi Atama Jüri Üyeliiği, Çanakkale Onsekiz mart Üniversitesi, Temmuz, 2019
Doçentlik, Nisan 2018 Dönemi, Mühendislik Temel Alanı, 901-Atmosfer Bilimleri Ve Meteoroloji Mühendisliği, ÜAK/YÖK, Nisan, 2018
Doçentlik, Nisan 2017 Dönemi, Mühendislik Temel Alanı, 901-Atmosfer Bilimleri Ve Meteoroloji Mühendisliği, ÜAK/YÖK, Nisan, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Kasım, 2017
Tez Savunma, Doktora , İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mart, 2016
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ağustos, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tatli H., Dalfes N.H., "Long-Time Memory in Drought Via Detrended Fluctuation Analysis. DOI:10.1007/s11269-020-02493-9.", WATER RESOURCES MANAGEMENT, vol.34, pp.1199-1212, 2020 (Link)
Kaptan Ayhan Ç., Cengiz Taşli T., Özkök F., Tatli H., "Land use suitability analysis of rural tourism activities: Yenice, Turkey ", TOURISM MANAGEMENT, vol.76, pp.103949-103949, 2020 (Link)
Tatli H., "Interactive comment on “Drought lacunarity around the world and its classification” by Robert Monjo et al.)", EARTH SYSTEM SCIENCE DATA, vol.1, pp.1-2, 2019
Tatli H., Menteş Ş.S., "DETRENDED CROSS-CORRELATION PATTERNS BETWEEN NORTH ATLANTIC OSCILLATION AND PRECIPITATION", THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, vol.138, pp.387-397, 2019 (Link)
Tatli H., Dalfes H.N., "DEFINING HOLDRIDGE'S LIFE ZONES OVER TURKEY", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, vol.36, pp.3864-3872, 2016 (Link)
Tatli H., "DOWNSCALING STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX VIA MODEL OUTPUT STATISTICS", ATMOSFERA, vol.28, pp.83-98, 2015 (Link)
Tatli H., "DETECTING PERSISTENCE OF METEOROLOGICAL DROUGHT VIA HURST EXPONENT ", METEOROLOGICAL APPLICATIONS, vol.22, pp.763-769, 2015 (Link) (Abstract)
Tatli H., "Statistical complexity in daily precipitation of NCEP/NCAR reanalysis over the Mediterranean Basin", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, vol.34, pp.155-161, 2014 (Link)
Tatli H., Türkeş M., "Climatological evaluation of Haines forest fire weather index over the Mediterranean Basin", METEOROLOGICAL APPLICATIONS, vol.21, pp.545-552, 2014 (Link)
Tatli H., Türkeş M., "Use of the spectral clustering to determine coherent precipitation regions in Turkey for the period 1929-2007", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, vol.31, pp.2055-2067, 2011 (Link)
Tatli H., Türkeş M., "Empirical Orthogonal Function analysis of the palmer drought indices", AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, vol.151, pp.981-991, 2011 (Link)
Türkeş M., Tatli H., "Use of the standardized precipitation index (SPI) and a modified SPI for shaping the drought probabilities over Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, vol.29, pp.2270-2282, 2009 (Link)
Tatli H., "Synchronization between the North Sea-Caspian pattern (NCP) and surface air temperatures in NCEP", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, vol.27, pp.1171-1187, 2007 (Link)
Tatli H., Dalfes H., Mentes S., "Surface air temperature variability over Turkey and its connection to large-scale upper air circulation via multivariate techniques", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, vol.25, pp.331-350, 2005 (Link)
Tatli H., Dalfes H., Mentes S., "A statistical downscaling method for monthly total precipitation over Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, vol.24, pp.161-180, 2004 (Link)
Şen Z., Koçak K., Tatli H., "Nonlinear Dynamics Of Hourly Ozone Concentrations: Nonparametric Short-Term Prediction", ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, vol.34, pp.833-835, 2000
Sen Z., Sönmez İ., Tatli H., "Comment on "Grade estimation using fuzzy set algorithms"", MATHEMATICAL GEOLOGY, vol.30, pp.1033-1038, 1998 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akbulak C., Tatli H., Aygün G., Sağlam B., "Forest fire risk analysis via integration of GIS, RS and AHP: The Case of Çanakkale, Turkey, Turkey", Journal of Human Sciences, vol.15, pp.2127-2143, 2018 (Link)
Serkendiz H., Tatli H., Öztürk B., "TÜRKİYEDEKİ POTANSİYEL RÜZGÂR ENERJİ YOĞUNLUĞUNUN YENİDEN TANIMLANMASI", Journal of Awareness, vol.3, pp.739-750, 2018
Aslan S., Yozgatligil C., İyigün C., Batmaz İ., Tatli H., "Meteorolojik Zaman Serilerinde Kayıp Veri Tahmin Yöntemlerinin Başarımlarının Korelasyon Boyutu Analiziyle Karşılaştırılması", İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.55-67, 2011
Tatli H., Dalfes H.N., Menteş Ş.S., "Yeni istatistik ölçek küçültme yöntemleri ve Türkiye için uygulamalar", İTÜ Dergisi-d Mühendislik Serisi, cilt.5, ss.269-280, 2006 (Link)
Tatli H., Şen Z., "Günlük en büyük sıcaklıkların bulanık kümeler ile kestirimi", Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.25, ss.1-9, 2001 (Link)
Tatli H., Şen Z., "A new fuzzy modeling approach for prediction the maximum daily temperature from a time series", Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.23, ss.173-180, 1999 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Sonuç C.Y., Tatli H., Ünal Y.S., "Dynamical Downscaling of Holdridge Life Zones over Turkey for Future Climate Change under RCP 8.5 Emission Scenario", 9th International Symposium on Atmospheric Sciences – ATMOS 2019, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2019, vol.1, pp.448-455 (Link)
Tatli H., "Drought Analysis Using Copulas with Respect to the Climate Scenarios AR5 RCP8.5", 9th International Symposium on Atmospheric Sciences – ATMOS 2019, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2019, vol.1, pp.26-36 (Link)
Tatli H., "Changes Bio-Diversity via Holdridge Life Zones of Turkey", 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, vol.1, pp.288-297 (Link)
Tatli H., "Meteo-Diversity of Precipitation via Gini-Simpson Index over Turkey", 9th International Symposium on Atmospheric Sciences – ATMOS 2019, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2019, vol.1, pp.37-41 (Link)
Tatli H., Koçak K., "Forest Fires Susceptibility in South Marmara of Turkey Via Canadian Forest Fiıre Weather Index", II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2018, pp.37-54 (Link)
Tatli H., "Detrended Fluctuation Analysis of Drought Over Turkey", International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME 2018), BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.41-41
Serkendiz H., Tatli H., Öztürk B. , "Türkiye’deki Potansiyel Rüzgar Enerji Yoğunluğunun Yeniden Tanımlanması", 2nd International Conference on Awareness, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2018, pp.91-100 (Link)
Tekin M.K., Tatli H., Koç T., "Türkiye’deki Yaşam-Bölgelerinin Holdridge Yaşam-Zon Yöntemi İle Belirlenmesi", International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM 3-6 October 2018, ANKARA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2018, pp.713-722 (Link)
Tatli H., Menteş Ş.S., "Power Law of Cross Correlation Between the North Atlantic Oscillation and Precipitation", International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME 2018), BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.40-40
Tatli H., Akbulak C., Aygün G., Çekmek M., Sağlam B., "Determining Risk of the Forest Fires In Çanakkale Via Geographic Information Systems and Analytic Hierarchy Process", INTERNATIONAL 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, vol.1, pp.381-392 (Link)
Tatli H., Atabay M., "Meteorologıcal Stations and Meteorological Services Established During the First World War in the Ottoman Empıre", INTERNATIONAL 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, vol.1, pp.724-731 (Link)
Tatli H., "Detection Climate-Change From A Seasonal Perspective Over Turkey ", INTERNATIONAL 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, vol.1, pp.636-644 (Link)
Tatli H., Çekmek M., Akbulak C., Aygün G., Sağlam B., "Investigation of Çanakkale Forest Fires by Canadian Forest Fire Weather Index", INTERNATIONAL 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, vol.1, pp.372-380 (Link)
Tatli H., "Classification of the Köppen And Holdridge Life Zones with Respect to the Climate Scenarios 4.5-RCP over Turkey", INTERNATIONAL 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, vol.1, pp.651-657 (Link)
Tatli H., Altunay A., "Investigation Of Possible Climate Change Effects In Turkey By Mann-Kendall Trend Approach", VII. Atmospheric Science Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, vol.1, pp.801-811 (Link)
Tatli H., Gürhanlilar A., "Classification Of Turkish Rainfall Via Spectral-Clustering ", VII. Atmospheric Science Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, vol.1, pp.627-635 (Link)
Akbaş A., Tatli H., "Analysis Specific Drought Years on Turkey via Palmer Drought Severity Index", 6th Atmospheric Science Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2013, vol.1, pp.312-321 (Link)
Altan G., Türkeş M., Tatli H., "Climatological and Meteorological Analysis of Forest Fires for the Year of 2009 in Çanakkale and Muğla with Keetch-Byram Index", 5th. Atmospheric Science Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2011, vol.1, pp.263-274 (Link)
Tatli H., Türkeş M., "Comparison Of The Palmer Drought Severity Index With The Standardized Precipitation Index Over Turkey ", 5th Atmospheric Science Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2011, pp.231-239
Türkeş M., Tatli H., "Determination of precipitation regions of Turkey with the spectral clustering technique", National Geographical Congress with International Participitation, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, vol.1, pp.1-10 (Link)
Tatli H., Türkeş M., "Examination Of The Dry And Wet Conditions In Turkey Via Model Output Statistics (Mos)", 5th Atmospheric Science Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2011, vol.1, pp.219-230
Türkeş M., Tatli H., "Kuraklık Ve Yağış Etkinliği Indislerinin Çölleşmenin Belirlenmesi, Nitelenmesi Ve Izlenmesindeki Rolü", Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 17-18 Haziran 2010, cilt.1, ss.245-263
Aslan S., Yozgatligil C.T., İyigün C., Batmaz İ., Tatli H., "Doğrusal Olmayan Dinamik Zaman Serileri Analizi ve Korelasyon Boyutunun Kayıp Veri Atama Yöntemlerinde Başarım Ölçütü Olarak Kullanılması", 7. İstatistik Günleri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2010, cilt.1, ss.100-102
Yozgatligil C. , Aslan S., İyigün C. , Batmaz İ., Türkeş M., Tatli H., "Forecasting the Extreme Precipitation in Turkiye", Tenth Symposium on Stochastic Hydraulics. Fifth International Conference on Water Resources and Environment Research, Quebec City, KANADA, 5-7 Temmuz 2010, pp.1-3
Aslan S., Yozgatligil C. , İyigün C. , Batmaz İ., Türkeş M., Tatli H., "Comparison of Missing Value Imputation Methods for Turkish Monthly Total Precipitation Data", 9th International Conference Computer Data Analysis and Modeling: Complex Stochastic Data and Systems , Minsk, BEYAZ RUSYA, 7-11 Eylül 2010, vol.2, pp.137-140
Tatli H., Türkeş M., "Meteorolojik Kuraklığın İzlenmesi İçin Yeni Standart Yağış İndisinin Türkiye Uygulaması", Kuraklık Ve Su YÖNETİMİ TOPLANTISI: 5. Dünya Su Forumu Hazırlık Süreci Türkiye Bölgesel Su Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2008, cilt.1, ss.159-171 (Link)
Tatli H., Türkeş M., "Drought Events Of 2006/2007 In Turkey And Determination Of Its Association With Large-Scale Atmospheric Variables By Logistic-Regression ", International Fourth Symposium on Atmospheric Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Mart 2008, vol.1, pp.516-527
Türkeş M., Tatli H., "A NEW STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (NEW-SPI) FOR DETERMINING EXTREME DROUGHTS AND WET CONDITIONS: APPLICATION IN TURKEY", International Fourth Symposium on Atmospheric Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Mart 2008, vol.1, pp.528-538
Türkeş M., Tatli H., "Türkiyede Kuraklık Olasılıklarının Standartlaştırılmış Yağış Indisi (Spi) Kullanılarak Saptanması Ve Iklimsel Değişkenlik Açısından Değerlendirilmesi", Küresel İklim Değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Kasım 2007, cilt.1, ss.55-62
Tatli H., "Analysis Mediterranean precipitation associated with the North Atlantic Oscillation Index (NAOI) via Hilbert-Huang Transformation", Conference On Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS-2006), Ohrid, MAKEDONYA, 23-26 Mayıs 2006, pp.1-11 (Link)
Tatli H., Borhan Y., "Temporal Analysis Of The North Sea Caspian Pattern Index Ncpi) : A Semi Emprical Integration Approach", Climate Change and the Middle East - Past, Present and Future, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2006, pp.1-10
Koçak K., Tatli H., "YÖRÜNGE METODU İLE DİNAMİK SİSTEMİN ELDE EDİLMESİ", MANTIK, MATEMATİK ve FELSEFE IV. Ulusal Sempozyumu OLASILIK, İZMİR, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2006, cilt.1, ss.125-146 (Link)
Tatli H., Dalfes H.N., "İstatistiksel Ölçek Küçültme Yöntemleri:Türkiye’ye Uygulamaları", Ulusal İklim Bilimleri Kollokyumu 2005 UİK 05, İÇEL, TÜRKIYE, 6 Nisan - 8 Ocak 2005, ss.1-15 (Link)
Tatli H., Menteş S.Ş., Ünal Y.S., "Türkiye Aylık Toplam Yağışlarının Sınıflandırılması", IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 2004, cilt.1, ss.117-128
Tatli H., Dalfes H.N., Menteş S.Ş., "Türkiye Yağışlarını Etkileyen Deniz Seviyesi Basınçlarının Asal Bileşen Faktör Ve Kümelerarası Ilişki Analizi.", III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Mart 2003, cilt.1, ss.150-160
Tatli H., Koçak K., "Verilerden Model Elde Etmek Için Bir Yöntem", III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Mart 2003, cilt.1, ss.161-165
Özeren S., Tatli H., Dalfes H.N., "Kuzey Atlantik salınımının yerel klimatolojilere etkisinin BBA (ICA) ile çözümlenmesi", 11. Sinyal İşleme Ve Uygulamaları Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2003, cilt.1, ss.19-22
Tatli H., Dalfes H.N., "İklim Çalışmalarında Uzaysal Ölçek Küçültme (Downscaling)Yöntemleri", Klimatoloji 2002, İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2002, cilt.1, ss.71-88
Tatli H., Şaylan L., Şen Z., "Tarımsal Meteorolojide Belirsizlik Altında Çıkarım", VII. Kültür Teknik Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 11-14 Kasım 1999, cilt.1, ss.292-299
Tatli H., Şen Z., "Lake Level Modeling By Neural Fuzzy Method And Application", 2nd Int. Sym. on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’98), KOCAELİ, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 1998, pp.391-397
Tatli H., Şaylan L., Şen Z., "Bulanık Sinir Ağları Ile Toprak Su Içeriğinin Tahmini", II. Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 1998, cilt.1, ss.37-42
Şaylan L., Tatli H., Şen Z., "Simulation Of Agricultural Meteorological Factors Affecting Evapotranspiration By Fuzzy Inference", IFAC/CIGR/EURAGENG Proc. 2nd Int. Workshop on Control Applications in Post Harvest and Processing Technology, Budapest, MACARISTAN, 3-5 Haziran 1998, pp.13-18
Tatli H., "Göl Su Seviye Çalkantılarının Ortogonal-Olmayan Doğrusal Alt-Uzaylar Yaklaşımı İle Tanımlanması", II. Ulusal Hidroloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 1998, cilt.1, ss.266-274
Tatli H., Şaylan L., Omay E., "Buharlaşma İle İlgili Çalışmaların Tarihi Gelişimi", Tarım ve Orman Meteorolojisi Sempozyumu'98, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 1998, cilt.1, ss.21-25
Tatli H., Şen Z., "Air pollution control by fuzzy rule based modeling ", 10th Regional IUAPPA Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 1997, pp.467-472
Kitap ve Kitap Bölümleri
Tatli H., "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ZAMANSAL VE UZAYSAL ÖLÇEK KÜÇÜLTÜLMESİ", İklim Değişikliği ve Kentler Yapısal Çevre ve Yeşil Alanlar, Yıldız AKSOY, Ed., Özgür Öztürk DAKAM YAYINLARI, İstanbul, ss.438-456, 2019 (Link)
Tatli H., "Muş İlinin Meterolojik Kuraklık Analizi", Muş İli İçin Doğal Tehlike Kaynakları, Dölek I.. , Ed., Yayınevi, Ankara, ss.25-39, 2016
Tatli H., "New Statistical Downscaling Methods and Applications ", LAP LAMBERT Academic Publishing, Waldshut-Tiengen, 2013 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Kara Menderes Havzasında Arazi Uygunluk Analizinin Yapılması", TÜBITAK Projesi, 108K550, Araştırmacı, 2011
"Coğrafi İşaretler Ve Kırsal Kalkınma: Ezine Peynir Örneği", TÜBITAK Projesi, 111K330, Araştırmacı, 2012
"Kalkınma Yolunda Doğal Afetler", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TRB/14/DFD/0049, Araştırmacı, 2015
"Kırsal Turizm Faaliyetlerine Yönelik Alan Kullanım Uygunlukların Saptanması; Yenice (Çanakkale) Örneği", TÜBITAK Projesi, 109Y334, Araştırmacı, 2012
"İklim Değişikliği Senaryoları Altında Gelecekteki Sulama ve İçme Suyu Taleplerinin İrdelenmesi: Gediz Havzası Örneği", TÜBITAK Projesi, 114Y716, Araştırmacı, 2017
"Uzaktan Algılama, CBS ve AHS Yöntemleri Kullanılarak Çanakkale İlinde Orman Yangını Risk Analizi ", TÜBITAK Projesi, 116O011, Araştırmacı, 2017
"Türkiye İçin İklim Değişikliği Senaryoları-1007", TÜBITAK Projesi, 105G015, Araştırmacı, 2008
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
TMMOB/ Meteoroloji Mühendisleri Odası, , Üye, 01.01.1997 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
9th International Symposium on Atmospheric Sciences ATMOS 2019, İstanbul, Ekim 2019
1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH, Çanakkale, Mayıs 2019
International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME 2018), Balıkesir, Haziran 2018
8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, Kasım 2017
Conference On Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS-2006), Ohrid, Mayıs 2006
Climate Change and the Middle East - Past, Present and Future, İstanbul, Kasım 2006
Ulusal İklim Bilimleri Kollokyumu 2005 UİK 05, Mersin, Nisan 2005
IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, İstanbul, Haziran 2004
11. Sinyal İşleme Ve Uygulamaları Kurultayı, İstanbul, Haziran 2003
Klimatoloji 2002, İzmir, Nisan 2002
VII. Kültür Teknik Kongresi , Nevşehir, Kasım 1999
II. Ulusal Hidroloji Kongresi, İstanbul, Haziran 1998
FAC/CIGR/EURAGENG Proc. 2nd Int. Workshop on Control Applications in Post Harvest and Processing Technology, Budapest, Haziran 1998
Bilimsel Danışmanlıklar
CENAL Elektrik Üretim A.Ş., Kurumsal Danışmanlık, Ocak 2018 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Fluctuation and Noise Letters, Dergide Hakemlik, Mayıs 2020
Theoretical and Applied Climatology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2020
Water Resources Management, Dergide Hakemlik, Şubat 2020
Journal of Geography, Dergide Hakemlik, Aralık 2019
Journal of Urban Planning and Development, Dergide Hakemlik, Aralık 2019
Climate Research, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
Earth System Science Data, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
International 9th Atmospheric Sciences Symposium – ATMOS 2019 (7 adet bildiri), Diğer Hakemliği, Eylül 2019
Water Resources Management, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
Journal of Geography, Dergide Hakemlik, Haziran 2019
TÜBİTAK (Yurtdış Genç Araştırıcı Destekleme, Moderatörlük), Proje Hakemliği, Nisan 2019
TUBİTAK (Yurtdışı Bilim İnsanı Daveti, Panelist), Diğer Hakemliği, Nisan 2019
TÜBİTAK (Uluslararası Sempozyum Destekleme, Panelist), Diğer Hakemliği, Nisan 2019
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Mart 2019
Swedish Research Council for Sustainable Development ( Project title: Extinguishing fires before they pose a threat - ExFire), Proje Hakemliği, Ocak 2019
Swedish Research Council for Sustainable Development ( Project title: A long-term perspective on climate and a framework for improving future projections), Proje Hakemliği, Ocak 2019
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Swedish Research Council for Sustainable Development ( Project title: Lightning and forest fires during climate change: numerical simulations), Proje Hakemliği, Ocak 2019
Swedish Research Council for Sustainable Development ( Project title:Monitoring and assessing consequences of drought on Swedish terrestrial ecosystems), Proje Hakemliği, Ocak 2019
Swedish Research Council for Sustainable Development ( Project title:The effect of climate change on human migration: Evidence from 1.1 million aerial photos of sub-Saharan Africa), Proje Hakemliği, Ocak 2019
Swedish Research Council for Sustainable Development ( Project title: The influence of climate on aboveand belowground carbon stocks and fluxes after forest fires), Proje Hakemliği, Ocak 2019
Swedish Research Council for Sustainable Development ( Project title: Towards real-time simulations of wild-fires in Sweden), Proje Hakemliği, Ocak 2019
Journal of Hydrology, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
Journal of Hydrology, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Meteorological Applications, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Theoretical and Applied Climatology, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
JOURNAL OF HYDROLOGY, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Theoretical and Applied Climatology, Dergide Hakemlik, Mart 2018
WEATHER, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Meteorological Applications, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Journal of Hydrology, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Meteorological Applications, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Journal of Hydrology, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Computational Intelligence, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
International 8th Atmospheric Sciences Symposium – ATMOS 2017 (10 Adet Bildiri Hakemliği) , Diğer Hakemliği, Ağustos 2017
Journal of Hydrology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
TCK, Türk Coğrafya Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
International Journal of Climatology , Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Journal of Hydrology, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Quaternary International, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Meteorological Applications, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Meteorological Applications, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Physical Geography, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
International Journal of Natural and Engineering Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Meteorological Applications , Dergide Hakemlik, Ekim 2016
International Congress on Natural and Engineering Sciences. State University of Tetova, MACEDONIA, Diğer Hakemliği, Eylül 2016
International Congress on Natural and Engineering Sciences. State University of Tetova, MACEDONIA, Diğer Hakemliği, Eylül 2016
Journal of Hydrology, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Meteorology and Atmospheric Physics, Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Geomatics, Natural Hazards and Risk, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Meteorological Applications, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Journal of Hydrology, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Journal of Hydrology, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Hydrology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Hydrology, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Natural Hazards, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
TCK, Türk Coğrafya Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Advances in Atmospheric Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
Natural Hazards, Dergide Hakemlik, Ağustos 2014
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
International Journal of Sustainable Development and World Ecology , Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Journal of Environmental Management, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Meteorological Applications , Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Natural Hazards, Dergide Hakemlik, Ekim 2011
Climate Research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
International Journal of Climatology, Dergide Hakemlik, Mart 2011
Journal of Climate , Dergide Hakemlik, Mart 2011
Research Journal of Earth and Planetary Sciences , Dergide Hakemlik, Ocak 2011
International Journal of Human Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2010
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Nisan 2010
Journal of Urban Planning and Development, Dergide Hakemlik, Temmuz 2009
Journal of Urban Planning and Development, Dergide Hakemlik, Haziran 2009
African Journal of Environmental Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2009
Hydrological Sciences Journal, Dergide Hakemlik, Nisan 2009
Journal of Urban Planning and Development , Dergide Hakemlik, Kasım 2008
Devlet Su İşleri (DSİ), Diğer Hakemliği, Nisan 2008
International Journal of Climatology, Dergide Hakemlik, Nisan 2007
International Journal of climatology, Dergide Hakemlik, Nisan 2006
Journal of Climate, Dergide Hakemlik, Ağustos 2004
Etkinlik Organizasyonu
9th International Symposium on Atmospheric Sciences ATMOS 2019, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2019
International Conference on Air-Land-Sea Interactions ICALSI 2019 4-5 April 2019, Baku, Azerbaijan , Bilim Kurulu Üyesi, , AZERBAYCAN, Nisan 2019
8th Atmospheric Sciences Symposium – ATMOS 2017, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
VII. Atmospheric Science Symposium, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2015
6th Atmospheric Science Symposium - ATMOS 2013, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2013
5th International Atmospheric Symposium- ATMOS 2011, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2011
Engineering and Meta-Engineering: ICEME 2010, April 6th - 9th, 2010 – Orlando, Florida, USA , Bilim Kurulu Üyesi, , ABD, Nisan 2010
Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2008, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2008
5. Dünya Su Forumu, Taşkın Konferansı, 19-20 HAZİRAN 2008, EDİRNE, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2008
Devlet Su İşleri (DSİ) Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı, 5. Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci, Türkiye Bölgesel Su Toplantısı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2008
4th International Atmospheric Science Symposium , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2008
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 641
Web Of Science H İndeksi : 13
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 306
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 27
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Ödüller ve Burslar
Tatli H, "Outstanding Contribution , Elsevier, Ocak 2019
Tatli H, "Reviewer Certificate, Wiley, Mart 2018
Tatli H, "Reviewer Certificate, Wiley, Haziran 2016
Tatli H, "Recognized Reviewer, Journal of Hydrology, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, Ocak 2016
Tatli H, "Recognized Reviewer, Elsevier, Eylül 2015
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Küresel İklim Değişikliğinin Yerel Ölçekteki Etkisi
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Climate Downscaling
Research Areas :1) İklim değişikliği senaryolarına bağlı olarak, Akdeniz Havzasındaki bitki örtüsünün değişimi 2) İklim değişikliği senaryolarına bağlı olarak, Akdeniz Havzasındaki toprak su içereğinin değişimi 3) İklim değişikliği senaryolarına bağlı olarak, Akdeniz Havzasındaki vahşi orman yangınlarının incelenmesi 4) Meteorolojik olaylara fraktal geometri ve kaotik araçlarla yaklaşım 5) Belirsizlik altında çıkarım    
Current Research Activities :

1) Depending on the climate change scenarios, the changes of vegetation types in the Mediterranean Basin

2) Depending on the climate change scenarios, the changes of soil water-content in the Mediterranean Basin

3) Depending on the climate change scenarios, examination of wild forest fires in the Mediterranean Basin

4) Analysis of the meteorological events via the tools of chaotic and fractal geometry

5) Inference under uncertainty

Temel Eserler
Tatli H., "DETECTING PERSISTENCE OF METEOROLOGICAL DROUGHT VIA HURST EXPONENT ", METEOROLOGICAL APPLICATIONS, vol.22, pp.763-769, 2015
Tatli H., Türkeş M., "Climatological evaluation of Haines forest fire weather index over the Mediterranean Basin", METEOROLOGICAL APPLICATIONS, vol.21, pp.545-552, 2014
Tatli H., "Synchronization between the North Sea-Caspian pattern (NCP) and surface air temperatures in NCEP", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, vol.27, pp.1171-1187, 2007
Tatli H., Dalfes H., Mentes S., "A statistical downscaling method for monthly total precipitation over Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, vol.24, pp.161-180, 2004
Tatli H., Türkeş M., "Empirical Orthogonal Function analysis of the palmer drought indices", AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, vol.151, pp.981-991, 2011
Biyografi
Biyografi (TR) :Hasan TATLI, Profesör, Meteorolojisi Mühendisi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümünde Öğretim Üyesidir. İstatistiksel meteoroloji alanında uzmandır. Çalışmalarının odağında, İklim değişikliği etkilerini belirlemek için ölçek küçültme modelleri geliştirmek ve iklim değişikenliğindeki belirsizliği muhakeme etmektir. Araştırmaları, çevresel değişim ve toprak ve gezegensel yüzey süreçleri, iklim değişikliği, doğal tehlikeler de dahil olmak üzere toplum üzerindeki etkileri ile ilgilidir. Güncel araştırma konuları arasında, özellikle Akdeniz Havzasında, iklim değişikliğinden dolayı oluşan orman yangınları ve meteorolojik kuraklık gibi ekolojik problemlerdir.
Biography (EN) :Hasan TATLI, Full Professor, has a background of meteorology engineering, and a lecturer in the Geography Department of the Çanakkale Onsekiz Mart University. He is well-experienced in statistical meteorology. His research has centered around developing statistical downscaling models for the climate change impacts, and chiefly looks at the reasoning uncertainty in climate variability. His research strengths relating to environmental change and its impacts on society, including earth and planetary surface processes, climate change, natural hazards. His current interests are the ecological problems of wildland forest fires and meteorological droughts that distinctly occur due to climate change, particularly in the Mediterranean Basin.
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
17/09/2019 04:09 Ders Notu İstatistik_Ders_Notu
17/09/2019 04:09 Diğer Mutual Information
17/09/2019 04:09 Diğer Regression with the complex values
15/08/2019 02:08 Diğer Inverse of a Complex matrix
01/03/2019 10:03 Ders Notu Meteorolojiye Giriş
01/03/2019 10:03 Ders Notu Hidro_Meteoroloji
08/01/2019 11:01 Duyuru Outstanding Contribution in Reviewing
12/05/2018 10:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_2
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_1
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_3
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_4
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_5
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_6
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_7
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_8
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_9
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_10
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_11
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_12
12/05/2018 08:05 Ders Notu Klimatoloji_Meteoroloji_13
04/05/2018 05:05 Diğer Canonical Correlation Analysis
28/12/2016 10:12 Sunum GCM_LİMİTLERİ
02/01/2016 11:01 Diğer Fuzzy Makale
02/01/2016 11:01 Diğer Bulanık Kümler
31/12/2015 08:12 Diğer Statistical Downscaling
09/12/2015 08:12 Duyuru En İyi Hakemlik Ödülü
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi