Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Pırasa ve Yerfıstığı Hasadının Neden Olduğu Toprak Kaybının Araştırılması: Ön Çalışma, İzmir Torbalı ve Çanakkale Bayramiç İlçeleri", BAP Diğer, FHD-2019-3068, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı arazi kullanım türlerinin arazi degradasyonu üzerine etkilerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-2576, Yönetici, 2020
"Şekerpancarı Hasadının Neden Olduğu Toprak Kaybının Belirlenmesi 1. Pilot Bölge Kırklareli ", BAP Diğer, FHD-2018-2644, Araştırmacı, 2019
"Troya Tarihi Milli Parkının Ekolojik Risk Analizi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-127, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi