Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Everest T., Özcan H., "Applying multivariate statistics for identification of groundwater resources and qualities in NW Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.191, 2019
Sungur A., Gür E., Everest T., Soylak M., Özcan H., "Assessment of Relationship Between Geochemical Fractions of Barium in Soil of Cherry Orchards and Plant Barium Uptake and Determination by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry", ATOMIC SPECTROSCOPY, vol.40, pp.173-178, 2019
Everest T., "Prioritization of Karamenderes Basin's Groundwater Potential with Morphometric Analyses (In semi-arid climatic conditions Çanakkale, Turkey)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.8253-8263, 2018
Everest T., Cengiz T., Akbulak C., Sungur A., "Ecological Risk Assessment For Protected Areas: Case Of Troia Historical National Park, Canakkale-Turkey", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.7463-7472, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Everest T., Sungur A., Özcan H., "MEDALUS Yöntemi Kullanılarak Karacabey Tarım İşletmesi Toprak Kalite İndeksinin Değerlendirilmesi", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.120-131, 2020
Parlak M., Everest T., Tunçay T., "Rulo Çim Alanlarındaki Toprakların ve Çim Bitkisinin Bazı Ağır Metal (Cu,Zn,Cr, Ni, Pb) İçerikleri: Pilot Çalışmalar: Edirne, Balıkesir ve Çanakkale", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.94-106, 2019
Everest T., Özcan H., "Toprak Verimliliğinin Değerlendirilmesinde Pedo-Jeolojik Yaklaşım", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.589-603, 2018
Everest T., "Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi", Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.109-123, 2017
Everest T., Özcan H., "Dürmek Havzası Mansap Bölümü Erozyon Riskinin CORINE Yöntemi ile Belirlenmesi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.39-47, 2017
Everest T., Özcan H., "The Properties and Comparison of The Vertisol Soils Formed on Different Physiographies", PONTE, vol.72, pp.150-170, 2016
Everest T., Özcan H., "Çanakkale İli Karamenderes Alt Havzası Taşkın Ovasının Çeltik Yetiştiriciliğine Uygunluğunun Arazi Değerlendirmesi", Toprak Su Dergisi, cilt.5, ss.18-24, 2016
Everest T., Özcan H., "Karamenderes Ovası, Truva Bölgesi Sağ Sahil Fluviyal Topraklarının Sınıflandırılması", Toprak Su Dergisi, cilt.4, ss.21-29, 2015
Sungur A., Everest T., Özcan H., "Truva (Kumkale) Topraklarında Alınabilir Çinkonun Yersel ve Zamansal Değişimi", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.57-63, 2012
Everest T., Akbulak C., Özcan H., "Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi:Edirne İli Havsa İlçesi Örneği", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.26, ss.251-275, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Everest T., Sungur A., Parlak M., Özcan H., "Total heavy metal status of the soils in three different land use types", 6 th International Conference on Sustainable Agriculture & Environment, KONYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2019, pp.487-487
Everest T., "Bandırma İlçesinde Arazi Degradasyonun Değerlendirilmesi", 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU (UBS’19), BALIKESİR, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 2019, pp.2-10
Everest T., Özcan H., "Determining Groundwater Storage Potential With Cartographic Materials, Morphometric Analysis And GIS", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.543-550
Cengiz T., Everest T., Akbulak C., Sungur A., "Ecological Risk Assessment of Soil Potential in Troy Historical National Park", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.66-66
Özcan H., Everest T., Sungur A., "Determination Spatial and Temporal variation of Groundwater Salinity in the Cukurova Plain, Turkey", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.296-296
Özcan H., Sungur A., Everest T., "Spatial and Temporal Changes of Potassium and Calcium with Geographical Information System (GIS) in Kumkale Plain", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.67-67
Sungur A., Özcan H., Everest T., Soylak M., "Farklı Tekstüre Sahip Topraklarda Ağır Metal Davranışlarının Karakterizasyonu", IV. Eser Analiz Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, ss.35-35
Everest T., Özcan H., "Evaluation of Land Use Suitability A Case Study (Kalafat and Tevfikiye Villages-Çanakkale, Turkey)", Agrifood 2016, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.759-766
Akmaz M., Everest T., "Yayım ve Eğitim Programı Çerçevesinde Kuraklık Eylem Planı Uygulamalarında Ezine İlçesi Örneği.", X. Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.1161-1169
Everest T., Özcan H., "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Arazi Envanterlerinin Arşivlenmesi ve Arazi Örtüsü Değişiminde CBS Teknolojisinin Kullanılması: Edirne İli Örneği", IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2012, ss.0-0
Everest T., Özcan H., "Edirne İli Meriç İlçesinin Arazi Kullanım Türlerinin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi", II. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-25 Kasım 2011, ss.464-469
Everest T., Everest B., "Çanakkale İli Üreticilerinin Toprak Analizi Yaptırma Durumları ve 2009 Yılı Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi.", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.672-683
Everest T., Özcan H., "İpsala’da Çeltik Yetiştiriciliği Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri", II. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-25 Kasım 2011, ss.318-325
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özcan H., Aydemir S., Çullu M.A., Günal H., Eren M., Kadir S., et al., "Vertisols", in: The Soils of Turkey, Kapur S., Akça E., Günal H., Eds., Springer, London/Berlin , Berlin, pp.169-206, 2018
Özcan H., Ekinci H., Sungur A., Everest T., "Gleysols", in: The Soils of Turkey, Kapur S., Akça E., Günal H., Eds., Springer, London/Berlin , Berlin, pp.313-320, 2018
Özcan H., Çullu M.A., Günal H., Ekinci H., Budak M., Sungur A., et al., "Solonchaks and Solonchak-Like Soils", in: The Soils of Turkey, Kapur S., Akça E., Günal H., Eds., Springer, London/Berlin , Berlin, pp.267-283, 2018
Özcan H., Ekinci H., Akça E., Polat O., Eren M., Kadir S., et al., "Arenosols", in: The Soils of Turkey, Kapur S., Akça E., Günal H., Eds., Springer, London/Berlin , Berlin, pp.291-311, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi