Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin G. , Özer M., Söğütçü T., Bavli Ö. , Yurdakul H.Ö., Dohman Z. , et al., " Regular Physical Activity habits in women (KADINLARDA DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE ALIŞKANLIĞI) ", International Refereed Academic Journal of Sports.Vol:10, vol.4 , no.4, pp.88-97, 2014 (Link)
Şahin G. , Söğütçü T., Özer M., "Exercise Frequency and Physical Fitness in Women ", American International Journal of Contemporary Research , vol.3, no. 12, pp.129-134, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Söğütçü T., Aktaş F., "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Bazı Sosyo Demografik Özelliklerinin incelenmesi", Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2015, pp.15-15 (Link)
Ergun Açanal Ö. , Söğütçü T. , Özden Yurdakul H.Ö., Özgider C. , Dohman Z. , "A Project of Creative Drama Project in Individuals with Intellectual Disabilities: Rhythm Education and Dance", İstanbul 19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-23 Temmuz 2013, cilt.1, no.3, ss.1-10 (Link)
Söğütçü T., Yurdakul H.Ö., Özgider C. , Dohman Z. , Işik S. , Çengel İ. , "A Project to Support Wheelchair Basketball Club ", İstanbul 19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-23 Temmuz 2013, cilt.1, no.1, ss.3-7 (Link)
Özden Yurdakul H. , Söğütçü T., Özgider C. , Dohman Z. , "A Project to Develop Positive Attitude and Raise Awareness for Individuals with Disabilities ", İstanbul 19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-23 Temmuz 2013, cilt.1, no.1, ss.1-10 (Link)
Şahin G. , Özer M., Söğütçü T., Bavli Ö. , Serbes Ş., Yurdakul H.Ö., et al., "Çanakkale İl Merkezinde Yaşayan Kadınlarda Düzenli Egzersiz Alışkanlığının Araştırılması", 12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 10 Kasım - 15 Ekim 2010, vol.3, no.3, pp.1-10 (Link)
Orta L., Söğütçü T., "Türkiye Profesyonel Liglerinde Görev Yapan Hakemlerin Kural Bilgilerinin Değerlendirilmesi", 8. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Kasım 2004, vol.4, no.10, pp.1-15 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Dohman Z., Serbes Ş., Cengiz C. , Söğütçü T., Yurdakul H.Ö., "''Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerin Eğitiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumlarının Sınıf ve Okul Öncesi Eğitimi Öğrencileri ile Karşılaştırılması", Sunum, ss.1-15, 2013 (Link)
Söğütçü T., Cengiz C., Şakir Serbes Ş. , Yurdakul H.Ö., Dohman Z. , "'Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Teknoloji Tutum Düzeylerinin İncelenmesi'", Sunum, ss.15-30, 2013 (Link)
Sitemoğlu G. , Söğütçü T., "Çanakkale Merkez İlköğretim kurumlarında, okullar arası spor karşılaşmalarına katılım ve sorunları ", Diger, ss.8-14, 2010
Aytemel E. , Söğütçü T., "Çanakkale merkezdeki, lise kurumlarındaki ders dışı sportif etkinliklerin daha yaygın ve elverişli duruma getirilmesinde okullara düşen görevler ", Sunum, ss.16-18, 2010
Bozkurt E. , Söğütçü T., "Çanakkale Onsekiz Mart personelinin spor yapma ve spor tesislerini kullanım sıklığının araştırılması", Sunum, ss.20-23, 2010
SANATSAL ETKİNLİKLER
Söğütçü T, "Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi", Diğer, Düzenleme Kurulu Üyesi, Eylül-2015.
Söğütçü T, " IV. Beden Eğitimi ve spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyum", Çalıştay, İştirakçi, Ocak-2013.
Söğütçü T, "II.Tek Pota Basketbol Turnuvası Koordinatörü 2012", Diğer, Düzenleyici veya Organizatör, Mart-2012.
Söğütçü T, "Türkiye Bisiklet Federasyonu 2st Tour Of Gallıpolı 2.Gelibolu Turu", Festival, Düzenleme Kurulu Üyesi, Ekim-2012.
Söğütçü T, "IIITek Pota Basketbol Turnuvası Koordinatörü 2012", Diğer, Düzenleyici veya Organizatör, Ekim-2012.
Söğütçü T, "Kuruluş'tan Kurtuluş'a Söğüt'ten Çanakkale'ye Bisiklet Turu ", Festival, Düzenleme Kurulu Üyesi, Eylül-2012.
Söğütçü T, "Kuruluş'tan Kurtuluş'a Söğüt'ten Çanakkale'ye Bisiklet Turu", Festival, Düzenleme Kurulu Üyesi, Eylül-2011.
Söğütçü T, " Beden Eğitimi ve spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyum", Çalıştay, İştirakçi, Ocak-2011.
Söğütçü T, "Engelli Bireyler İçin Fiziksel Aktivite III. Ulusal Çalıştayı 2011", Çalıştay, Düzenleme Kurulu Üyesi, Ekim-2011.
Söğütçü T, "Türkiye Bisiklet Federasyonu 1st Tour Of Gallıpolı 1.Gelibolu Turu", Festival, Düzenleme Kurulu Üyesi, Eylül-2011.
Söğütçü T, "I.Tek Pota Basketbol Turnuvası Koordinatörü 2011", Diğer, Düzenleyici veya Organizatör, Ekim-2011.
Söğütçü T, "3.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi ", Çalıştay, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mayıs-2010.
Söğütçü T, "17 Mart 2010 Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Gezisi", Diğer, Düzenleyici veya Organizatör, Mart-2010.
Söğütçü T, "Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ''Oyun Hakemliği ''", Çalıştay, İştirakçi, Aralık-2010.
Söğütçü T, " II.. Ulusal Engelli Bireyler İçin Fiziksel Aktivite Çalıştayı ", Çalıştay, Düzenleme Kurulu Üyesi, Ekim-2010.
Söğütçü T, "3.Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi ", Diğer, Düzenleme Kurulu Üyesi, Nisan-2010.
Söğütçü T, "Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ''Oyun Liderlik ''Çalıştayı", Çalıştay, İştirakçi, Aralık-2010.
Söğütçü T, "Engelli Bireyler İçin Fiziksel Aktivite I. Ulusal Çalıştayı ", Çalıştay, Düzenleme Kurulu Üyesi, Ekim-2009.
Söğütçü T, " “Uluslararası AB – Bologna Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu” Sempozyum düzenleme kurulu üyeliği", Diğer, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mayıs-2007.
Söğütçü T, "Akademik Bilişim ", Çalıştay, İştirakçi, Ocak-2007.
Söğütçü T, " Ulusal Yaratıcı Drama Semineri", Çalıştay, İştirakçi, Haziran-2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi