Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. TUGAY TUTKUN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ana Bilm Dalı : Eğitim Programları ve Öğretim
Sabit Telefon : +90 286 2171303 | Dahili : 3007
E Posta Adresi : tugaycomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/tugay/
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, 2008-2013
Yüksek Lisans, Pennsylvania State University, Graduate School, Instructional Systems and Technology, ABD, 2000-2002
Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim, 1994-1998
Yaptığı Tezler
Doktora, "Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyi İle Aktif Vatandaşlık Bileşenlerinden Temsili Demokrasiye, Protesto Ve Sosyal Değişime Katılım Düzeyi Arasındaki İlişki ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Şubat, 2013.
Yüksek Lisans, "CQI VIRTUAL WORKSHOP: A Virtual Workshop Development", Pennsylavania State University University College Park Campus Graduate School Instructional Systems and Technology Ağustos, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Eğitim Programları ve Öğretim
Diğer
Öğrenme ve Bellek
Medya Okuryazarlığı
Vatandaşlık Eğitimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Ögr.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2003 - 2014
Mesleki ve İdari Deneyimler
Merkez Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 13.05.2015 - Devam Ediyor
Müdür, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, , 13.05.2015 - Devam Ediyor
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2015
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çoruk A., Tutkun T., "Teacher Concerns towards the Fatih Project in Education", The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.17, pp.42-53, 2018 (Link)
Çoruk A., Tutkun T., Genç S.Z., "Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.343-358, 2016 (Link)
Demir M.K., Şahin Ç., Tutkun T., "SOSYAL BİLGİLER DERSİ İÇİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜNAZARA KONUSU OLUŞTURMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.51-66, 2016
Genç S.Z., Tutkun T., Çoruk A., "Değer Ve Eğitimi Sorunsalı: Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Durum Tespiti", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, ss.374-397, 2015 (Link)
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.289-303, 2014
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.217-229, 2014
Tutkun T., Genç S.Z., "Democratic understandings and behaviours of primary education and English language training department ", European Journal of Research on Education , vol.1, pp.22-30, 2013 (Link)
Tutkun T., Genç S.Z., "Öğretmen Adaylarının Demokratik Algı Ve Tutumlarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması", The Journal of Academic Social Science Studies , vol.6, pp.1127-1138, 2013
Tutkun T., Demir M.K., Genç S.Z., Şahin Ç., "Civic Competence Level Of Teacher Candidates Within The European Union Context", The International Journal of Research in Teacher Education, vol.3, pp.1-13, 2012
Tutkun T., Özdemir M., "BÖTE bölümü öğrencilerinin bilgisayar ön Yeterliklerinin Bölüm Derslerindeki Başarılarına Etkisi", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.1197-1208, 2012 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kocayörük E., Tutkun T., Çelik B., "Anne-baba ve Benlik Kurgusu Gelişimi İlişkisinde Mutluluk ve İyi-Oluş Düzeylerinin Aracılık Etkisi: Kültürlerarası Karşılaştırma Çalışması", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.1-1
Tutkun T., Çoruk A., "Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Yenilenen Eğitim Binalarının Öğrenci ve Öğretmen Davranışlarına Olan Etkisi Hakkındaki Görüşleri", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.1-1
Polat Y., Tutkun T., "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Bütünlük Duyguları: İzmir İli Örneği ", 8th International Conference on Research in Education - ICRE, MANİSA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, pp.356-356
Kocayörük E., Genç S.Z., Tutkun T., "A Cross-Cultural Examınıng the Relatıonshıp between Controllıng and Autonomy-Supportıve Parentıng on Well-Beıng of Adolescents ", IISES Annual Conference, Sevilla, ISPANYA, 5-9 Mart 2018, pp.26-26
Polat Y., Tutkun T., "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Afetlere Karşı Dirençlilik Düzeyi ve Psikolojik İyi Oluş Halleri: İzmir İli Örneği", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.1-1
Genç S.Z., Çoruk A., Tutkun T., "Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.250-250
Kocayörük E., Tutkun T., "Türk Ve Fransız Üniversite Öğrencilerin Anne-Baba Algıları ve Kültürel Kimlik İlişkisi ", 7th International Congress of Research in Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.17-17
Kocayörük E., Tutkun T., Çelik B., "The Effects of Parental Supportivenes and Psychological Control on Relational Self and Well-Being: A Cluster Analyzing Model", 2nd Eurasian Congress on Positive Psychology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2017, pp.103-103
Mızrak S., Tutkun T., "Eğitim, Toplum ve Afetlere Karşı Dirençlilik: Çanakkale Örneği", IX. International Congress of Educational Research, ORDU, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2017, pp.511-511
Kocayörük E., Tutkun T., "Zaman Perspektifi Algısına Dayalı İyi Oluş ve Kişilik İlişkisi", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.210-210
Çoruk A., Tutkun T., Genç S.Z., "Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Araştırma Sürecine Yönelik Görüşleri", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.299-299
Kocayörük E., Tutkun T., "Türk ve Fransız Üniversite Öğrencilerinin Zaman Perspektifi Algıları ve İyi oluşlarının Karşılaştırılması ", IX. International Congress of Educational Research, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.212-212
Tutkun T., Günay Ü., Bayöz S., "Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Performans Kaygısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği", VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.446-446 (Link)
Tutkun T., Burucu S., Kilisli Ö., "Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeyi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği", VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.445-445 (Link)
Tutkun T., Günay Ü., Bayöz S., Balaban A., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Değerleri Ve Memnuniyetleri", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, pp.327-327 (Link)
Tutkun T., Burucu S., Kilisli Ö., "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, pp.97-97 (Link)
Çoruk A., Tutkun T., "Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesine Yönelik Kaygıları", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, pp.157-157 (Link)
Mızrak S., Tutkun T., "Afetlere Karşı Dirençli Toplum Oluşturabilmek İçin Bireysel Yeterlilikler", VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.468-468 (Link)
Tutkun T., Çoruk A., "Ethnocultural Empathy Level of Teacher Candidates", II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, AMASYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, pp.79-80
Tutkun T., Çoruk A., "Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, SİİRT, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.371-371
Tutkun T., Çoruk A., "Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Öğretmen Davranışlarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, SİİRT, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.362-362
Genç S.Z., Tutkun T., Çoruk A., "Örgün Eğitim Kademelerinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, SİİRT, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.366-366
Genç S.Z., Tutkun T., Çoruk A., "Değer ve Eğitimi Sorunsalı", 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.83-83
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., "Sosyal Bilgiler Dersi İçin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Münazara Konusu Oluşturma Becerilerinin Değerlendirilmesi", 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, ss.25-25
Genç S.Z., Tutkun T., "Neden Değerler Eğitimi", ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE - Multi-Paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2013, pp.67-67
Tutkun T., Genç S.Z., "AB Bağlamında Öğretmen Adaylarının Aktif Vatandaşlık Düzeyleri", 5. International Congress of Educational Research-Peace, Memory & Educational Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.2442-2453
Tutkun T., Genç S.Z., "Why teacher autonomy needed?", European Conference on Social Science Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, pp.101-101
Tutkun T., Çoruk A., Genç S.Z., "Öğrenci Gözüyle Öğretim Elemanı Etkililiği", 22. Eğitim Bilimleri Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.412-412
Çoruk A., Tutkun T., Genç S.Z., "Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi", 22. Eğitim Bilimleri Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.398-398
Genç S.Z., Tutkun T., Çoruk A., "Required Teacher Chareacteristics According to Candidate Teachers", International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education - IPALTE, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, pp.126-126
Tutkun T., Genç S.Z., Çoruk A., "Academic Staff's Self_efficacy Level at Education Faculties", International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education - IPALTE, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, pp.125-125
Tutkun T., Genç S.Z., "Teachers’ perceptions of teacher autonomy", European Conference on Social Science Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, pp.77-77
Tutkun T., Kincal R.Y., "The Relationship between the Teacher Candidates' Media Literacy and Participation Levels to 'Protest and Social Change", Sixth International Global Studies Conference, New Delhi, HINDISTAN, 5-8 Eylül 2013, pp.100-112
Tutkun T., Genç S.Z., "Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", 5. International Congress of Educational Research-Peace, Memory & Educational Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.2454-2461
Tutkun T., Genç S.Z., "Öğretmen Adaylarını Vatandaşlık Algıları", ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE - Multi-Paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2013, pp.67-68
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, cilt.1, ss.55-56
Tutkun T., Demir M.K., Genç S.Z., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Problemlerini Çözmeye Yönelik İstek ve Azimleri", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, cilt.1, ss.55-56
Tutkun T., Özdemir M., "BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Ön Yeterliklerinin Bölüm Derslerindeki Başarılarına Etkisi:ÇOMÜ Örneği", 21. Eğitim Bilimleri KOngresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, ss.548-548
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu", IV. International Congress of Educational Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2012, pp.10-10
Tutkun T., Demir M.K., Genç S.Z., Şahin Ç., "AB Vatandaşlık Yeterlikleri Bağlamında Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Yeterlikleri", IV. International Congress of Educational Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2012, pp.10-10
Tutkun T., Demir M.K., Genç S.Z., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Problemlerini Çözmeye Yönelik İstek ve Azimleri", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.25-25
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel düşünmeye Uygunluğu", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.25-25
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., Genç S.Z., "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu", IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2012, vol.1, pp.1148-1156
Tutkun T., Demir M.K., Genç S.Z., "Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, cilt.1, ss.55-56
Demir M.K., Tutkun T., Şahin Ç., "Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Ortamı Oluşturma Açısından Değerlendirilmesi", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, cilt.1, ss.55-56
Tutkun T., Demir M.K., Genç S.Z., Şahin Ç., "AB Vatandaşlık Yeterlikleri Bağlamında Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Yeterlikleri", IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2012, vol.1, pp.1977-1990
Kincal R.Y., Şahin Ç., Tutkun T., "Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Düzeyleri", III. International Congress of Educational Research, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Mayıs 2011, pp.10-10
Şahin Ç., Tutkun T., "Sınıf Öğretmeni Adayların İnternete Yönelik Tutumları", 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2009, ss.25-25
Kincal R.Y., Şahin Ç., Tutkun T., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı ve Medyadaki Şiddet Hakkındaki Tutum ve Görüşleri", 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2009, ss.25-25
Tutkun T., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisi Becerilerini Kazanmaya Yönelik İstekliliklerini Etkileyen Faktörler", VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2008, ss.556-560
Tutkun T., "Global Snapshots of E-Learning: E-Learning Status at METU in Turkey", 24th Annual Meeting of the Association for Educational Communications and Technology, Dallas, ABD, 3-3 Ağustos 2002, pp.197-202
Kitap ve Kitap Bölümleri
Tutkun T., "Why Teacher Autonomy? ", in: Multidisciplinary Perspectives on Education , Arslan H, Rata G, Kocayörük E, İçbay MA, Eds., Cambridge Scholars Aurelius Publishing v.z.w. , Newcastle, pp.307-314, 2014 (Link)
Tutkun T., "Öğretimde Araç ve Gereçler", Öğretim İlke ve Yöntemleri, Genç S, Ed., Paradigma Akademi Alternatif Yayınları, Ankara, ss.97-118, 2014
Tutkun T., "Eğitimin Sosyal (Toplumsal) Temelleri", Eğitim Bilimine Giriş , Genç SZ, Şahin Ç, Ed., Paradigma Yayınları, Ankara, ss.55-67, 2013
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
The International Journal of Human and Behavioral Science, Editör, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi