Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Topal M.H., Özer U., Dokuzlu E., "Public perception of Syrian refugees in Turkey: an empirical explanation using extended integrative threat theory", Problemy Polityki Spolecznej. Studia i Dyskusje, vol.38, pp.35-58, 2017 (Link)
Özer U., Topal M.H., "Genç işsizliği, suç, göç, intihar ve boşanma düzeyleri ile ilişkili midir? Türkiye’den ampirik bir kanıt", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.5, pp.50-63, 2017 (Link)
Topal M.H., Özer U., "Ekoloji Odaklı Bir İş Yaratma Stratejisi: Yeşil İstihdam", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.5, pp.257-274, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Topal M.H., Özer U., "The Relationship between Unionization and Social Expenditures: Is it Possible to Speak of a Policy-feedback Effect?", 33rd International Public Finance Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2018, pp.132-136 (Link)
Özer U., Topal M.H., "Türkiye'de genç işsizliğinin toplumsal sonuçları: bölgesel düzeyde panel veri analizi", 18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.71-75
Topal M.H., Özer U., Dokuzlu E., "Public Attitudes Towards Syrian Refugees in Turkey: Shedding Light on Turkish People Opinions", 3rd International Conference ESPAnet-Poland, Social Investment and Development , WARSAW, POLONYA, 22-24 Eylül 2016, pp.1-1
Özer U., Topal M.H., "Türkiye'de Refah Devletine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma", 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2012, ss.76-118
Bacak B., Özer U., "Sosyal Dampingle Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Girişimleri", VI. International NGO's Conference - Social entrepreneurship, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2009, pp.391-399 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi