Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağatay Türkçesi
Çağatay Türkçesi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Filoloji Temel Alanı
Türk Dili
Orta Türkçe (Karahanlı, Harezm, Çağatay, Kıpçak Türkçesi)
Orta Türkçe (Karahanlı, Harezm, Çağatay, Kıpçak Türkçesi)
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Diğer
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi