Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eker Ü., "Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Misbâhu’l-Envâr Adlı Eserde İlgi Hâli Çekimi ve Belirtili İsim Tamlamaları", Researcher: Social Science Studies, vol.7, no.5097749, pp.271-294, 2019 (Özet) (Abstract)
Eker Ü., "Son Dönem Çağatay Türkçesinde -AdUrGAn Yapısının Mahiyeti ve İşlevleri", İTOBİAD , cilt.8, ss.1666-1687, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Eker Ü., "Çağatay Türkçesi Metinlerinde "-DI + şahıs eki + erse" Yapısı ve İşlevleri ", Kilitbahir, cilt.15, ss.37-80, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Eker Ü., "Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Misbâhu’xxl-Envâr Adlı Eserde Yükleme ve İlgi Hâli Çekimi", Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.6, no.5097799, ss.405-429, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Eker Ü., Avci Y., "). Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Siyer Nüshasında Birleşik Fiiller (İnceleme-Çevriyazı-Türkiye Türkçesine Aktarım)", International Journal of Languages’xx Education and Teaching, vol.7, no.5097726, pp.422-433, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Eker Ü., "Çağatay Türkçesiyle Yazılmış ”Yetmiş İki Farz” Adlı Eserin Söz Dizimi Özellikleri (Kelime Grubu İncelemesi - Çevriyazı - Aktarım - Tıpkıbasım)", TÜRÜK, vol.6, no.4375660, pp.218-246, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Eker Ü., "Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Risâle-i Yafındilik ”Örtünme Risalesi” Adlı Eser (Dil Özellikleri, Çevriyazı, Türkiye Türkçesine Aktarma, Tıpkıbasım). ", Uygur Araştırmaları Dergisi, vol.2018/11, no.4375687, pp.75-98, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Eker Ü., "Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Dört İmam Hikâyesinin Söz Dizimi Özellikleri (Cümle Bilgisi İncelemesi)", ZFWT, vol.10, no.4678256, pp.40-65, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Eker Ü., "Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Dört İmam Efsanesi (Dil İncelemesi - Çevriyazı - Türkiye Türkçesine Aktarım)", Turkish Studies, vol.13, no.4375634, pp.631-681, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Eker Ü., "ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR KISÂS-I ENBİYÂ NÜSHASI (DİL İNCELEMESİ – ÇEVRİYAZI – TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARMA). ", ZFWT Türklerin Dünyası, vol.10, no.4269427, pp.219-236, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Eker Ü., "Çağatay Türkçesi Eserlerinden Garip Senem Şah (Dil İncelemesi - Metin - Aktarım). ", Teke Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.6, no.3961013, pp.2080-2113, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Eker Ü., "Tarihî Metin Aktarımlarında Deyimler Eski Türkiye Türkçesi Türkiye Türkçesi", TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.1, no.4269427, pp.124-157, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Eker Ü., "Seyyid Kasımî nin Destanlarında Görülen Eski Anadolu Türkçesi Etkisi", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.610992, ss.63-84, 2012 (Link) (Özet)
Eker Ü., "Çağatay Türkçesinde Eklerde Görülen Yuvarlaklaşmalardaki Eski Anadolu Türkçesi Etkisi", Turkish Studies (International periodical For the languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, no.600980, pp.309-324, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Eker Ü., "Çağatay Türkçesi ile Yazılmış Bir Risale: Dört İmam (Dil İncelemesi - Çevriyazı)", II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Üsküp, MAKEDONYA, 20-22 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.239-255 (Özet)
Eker Ü., Küçük S., "Klasik Sonrası Dönem Çağatay Türkçesiyle Kaleme Alınmış ve Doğu Türklüğünün İslamlaşmasını Konu Alan "İmamlar Tezkireleri"", Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Kongresi, Târgovişte, ROMANYA, 26-28 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.395-440
Eker Ü., "Gedâî'nin Şiirlerinin Dil ve Üslubu", Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 25-26 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.77-92 (Özet)
Eker Ü., "Çağatay Türkçesiyle Yazılan Risâle i Ehl i Dervîş Adlı Eserdeki Alevi Bektaşi İnancı ve Kültürüne Ait Unsurlar", Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu , BİNGÖL, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, cilt.1, no.1, ss.461-476 (Özet)
Eker Ü., "Eski Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasında Yalancı Eşdeğerlilik", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-24 Aralık 2011, vol.1, no.1, pp.429-443 (Özet)
Eker Ü., "Çağatay Şairi Seyyid Kasımî nin Destanları Hakkında Bazı Saptamalar", I. Uluslararası Ortak Türk Dili ve Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2001, cilt.1, no.1, ss.233-240 (Özet)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Eker Ü., "Misbâhu’l-Envâr (Çağatay Türkçesi) - İnceleme - Metin - Aktarım - Dizin - Tıpkıbasım ", Sonçağ , ANKARA, 2017 (Özet)
Eker Ü., "Lehçe İçi Aktarma Meselesine Kuramsal Katkılar", Nuri Yüce Armağanı, Akar A., Ed., Güncel Yayıncılık, Ankara, ss.75-118, 2017 (Özet)
Eker Ü., "Lehçe İçi Aktarma Yöntemleri Eski Türkiye Türkçesi - Türkiye Türkçesi Örneği", Kesit, İSTANBUL, 2015 (Özet)
Eker Ü., "Türk Dili Tarihi", Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım El Kitabı, Durmuş M., Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.21-45, 2013 (Özet)
DİĞER YAYINLAR
Eker Ü., "Necati DEMİR. Dede Korkut Destanı. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2019, ISBN: 978-605-155-818-9, 388 + 40 (ekler) sayfa. ", Diger, ss.215-221, 2019 (Link) (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi