Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çanakkale Boğazı Kıyılarında Bulunan Pavurya, (Eriphia verrucosa Forskål, 1775) Yengeci Avcılığı ve Bazı Popülasyon Parametrelerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 215O646, Yönetici, 2017
"Kuzey Ege'de Barbun Galsama Ağlarında Donam Faktörünün Seçiciliğe ve Av Verimine Etkisi", TÜBITAK Projesi, TÜBITAK Projesi, 115O897, Araştırmacı, 2018
"Saroz Körfezi'ndeki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Sardalya Balığının (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi ", BAP Diğer, FBA-2015-375, Araştırmacı, 2019
"Deniz Bilimleri Avcılığı ve İşlemeciliği Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi ", BAP Alt Yapı, FAY-2014-282, Yönetici, 2015
"Çanakkale Boğazı’ndan Hopa’ya: Lüfer (Pomatomus saltatrix) Populasyonunu İzleme Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜD/2013/A11/P-02/4, Araştırmacı, 2016
"Kuzey Ege'deki Doğal Resif Alanlarında Sepet Balıkçılığının Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, TÜBITAK Projesi, 112Y191, Araştırmacı, 2016
"Kuzey Ege'de Paragat Avcılığında Temel Balıkçılık Parametrelerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/11/ARGE/16, Yönetici, 2013
"Çanakkale Sığ Sularında Balık Biyoçeşitliliği ve Ekonomik Genç Balık Bireylerinin Populasyon Dinamikleri", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TBAG- 106 T 123, Araştırmacı, 2008
"Kuzey Ege’de Dip Uzatma Ağlarının Seçiciliği ve Hedef Dışı av Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK ÇAYDAK- 106Y021, Araştırmacı, 2010
"Çanakkale Bölgesinde Balık Cezbedici Düzeneklerin Balıkçılık Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, ÇOMÜ BAP 2005/77, Yönetici, 2010
"Sürdürülebilir Balıkçılık Açısından, Lüfer (Pomatomus saltatrix L. 1766) ve Palamut (Sarda sarda, Bloch 1793) Avcılığında Kullanılan Uzatma Ağı ve Olta Seçiciliklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-TOVAG 106 O 097, Yönetici, 2009
"Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının Biyo-Ekolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK ÇAYDAK 106Y03, Araştırmacı, 2010
"Saroz Körfezi Demersal Balıklarının Bolluk ve Dağılımları", BAP Arastırma Projesi, 2005-71, Araştırmacı, 2008
"Kuzey Ege Denizi Gırgır Balıkçılığı Av Kompozisyonu ve Av Veriminin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, Proje No :2005-48 , Araştırmacı, 2006
"Denizel Biyolojik Çeşitlilik ve Nesli Tükenmekte Olan Türler", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2002K120170-1, Araştırmacı, 2007
"Denizde Kaybolan Av Araçlarının Yaptığı İstenmeyen Avcılık (Ghost Fishing) Üzerine Araştırmalar", BAP Arastırma Projesi, Ege AFS 2001/SÜF/014, Araştırmacı, 2003
"Kuzey Ege Denizi’nde Kılıç (Xiphias gladius L.) avcılığı üzerine araştırmalar", BAP Arastırma Projesi, E.Ü. AFS. 2001/ SÜF /05 , Araştırmacı, 2002
"Ege Denizi’nde Orkinos(Thunnus thynnus L., 1758) avcılığı ve bazı biyolojik özellikleri üzerine araştırmalar", BAP Arastırma Projesi, 2000/BİL/ 007 , Yönetici, 2003
"Türkiye’nin Karadeniz Kıyılarında Kalkan Balığı (Scophthalmus maeoticus, Pallas, 1811), Avcılığında Kullanılan Uzatma Ağların Seçiciliğinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TUBITAK-YDABCAG-199Y023 , Araştırmacı, 2004
"Deniz Salyangozu Avcılığında Yeni Bir Av Aracının Denenmesi", TÜBITAK Projesi, TUBITAK-YDABCAG-199Y043 , Araştırmacı, 2004
"Serbest Giriş Rejimine Dayalı Balıkçılık Yönetiminde Kaynakların Rasyonel Kullanımı Üzerine Araştırmalar, Foça Trol Balıkçılığı Örneği", BAP Arastırma Projesi, E.Ü. AFS. 98/ SÜF /04, Araştırmacı, 2001
"Ege Denizinde Farklı Tip Orta Su Trol Ağlarının Av Verimlerinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜD 98/17/03/008, Araştırmacı, 2000
"Orta Su Trollerinin Teknik Yapısı ve Av Verimleri Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 97/ SÜF /04 , Yönetici, 1998
"Kıyı Sürütme Ağlarının Yavru Balık Populasyonları ve Littoral Zona Etkileri Üzerine Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, YDABCAG-297, Araştırmacı, 1997
"Marmara Gölü Sazan Balığı (Cyprinus carpio L 1758) Populasyonu ve avcılığı Üzerine Araştırmalar", BAP Arastırma Projesi, E.Ü. AFS. 95/ SÜF /06 , Araştırmacı, 1998
"Uzatma Ağları Seçiciliği Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 95/SÜF/002, Yönetici, 1998
"Kargılı Ağlarla Kefal Balığı (Mugil spp.) Avcılığında Ağ Verimi ve Biyolojik Parametrelerin Tespiti", BAP Arastırma Projesi, E.Ü.AFS 95/ SÜF /05, Araştırmacı, 1998
"Işıkla Balık Avcılığı Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, Ege BAP 1993/SÜF/002, Araştırmacı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi