Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öztekin A., Ayaz A., Özekinci U., Kumova C.A. , "Hook Selectivity for Bluefish (Pomatomus saltatrix Linneaus, 1766) in Gallipoli Peninsula and Çanakkale Strait (Northern Aegean Sea, Turkey", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.24, pp.50-59, 2018
Acarli D., Altinağaç U., Özekinci U., Bayhan B., "The first record of the oilfish Ruvettus pretiosus Cocco, 1833 (Pisces: Gempylidae) from the Sea of Marmara, Turkey", OCEANOLOGİCAL AND HYDROBİOLOGİCAL STUDİES, vol.46, pp.249-252, 2017
Öztekin A., Özekinci U., Daban İ.B., "Length-weight relationships of 26 fish species caught by longline from the Gallipoli peninsula, Turkey (northern Aegean Sea)", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, no.4, pp.335-342, 2016 (Link)
Cengiz Ö., Özekinci U., İşmen A., Öztekin A., "Some Reproductive Characteristics of Four-spotted megrim (Lepidorhombus boscii Risso, 1810) from Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey)", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.21, pp.270-278, 2015
Cengiz Ö., İşmen A., Özekinci U., "REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE SPOTTED FLOUNDER, CITHARUS LINGUATULA (ACTINOPTERYGII: PLEURONECTIFORMES: CITHARIDAE), FROM SAROS BAY (NORTHERN AEGEAN SEA, TURKEY)", ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA, vol.44, pp.123-129, 2014
Cengiz O., Özekinci U., Ismen A., Oztekin A., "Age and growth of the four-spotted megrim (Lepidorhombus boscii Risso, 1810) from Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey)", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.14, pp.36-44, 2013
Acarli D., Ayaz A., Özekinci U., Öztekin A., "Gillnet Selectivity for Bluefish (Pomatamus saltatrix, L. 1766) in Canakkale Strait, Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.13, pp.349-353, 2013
Ayaz A., Altinağaç U., Özekinci U., Özen Ö., Altin A., İşmen A., "Effect Of Twine Thickness On Selectivity Of Gillnets For Bogue, Boops Boops, In Turkish Waters", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, pp.358-368, 2011
Ayaz A., Altinağaç U., Özekinci U., Cengiz Ö., Öztekin A., "Effects Of Hanging Ratio On Gill Net Selectivity For Annular Sea Bream (Diplodus Annularis) In The Northern Aegean Sea, Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, pp.1137-1142, 2010
Altinağaç U., Özekinci U., Ayaz A., Özen Ö., Öztekin A., "Utilization Of A Bioluminescent Pattern In The Encircling Gillnet Fisheries", REVIEWS IN FISHERIES SCIENCE, vol.18, pp.151-156, 2010
Bilgin S., Özen Ö., İşmen A., Özekinci U., "Bathymetric Distribution, Seasonal Growth And Mortality Of The Deep-Water Rose Shrimp Parapenaeus Longirostris (Decapoda: Penaeidae) In An Unexploited Stock In Saros Bay, Aegean Sea", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, pp.2404-2417, 2009
Ayaz A., Kale S., Cengiz Ö., Altinağaç U., Özekinci U., Öztekin A., Altin A., "Gillnet Selectivity For Bogue Bopps Boops Caught By Drive-In Fishing Method From Northern Eagean Sea, Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, pp.2537-2541, 2009
Özekinci U., Cengiz Ö., İşmen A., Altinağaç U., Ayaz A., "Length-Weight Relationships of Thirteen Flatfishes (Pisces: Pleuronectiformes) from Saroz Bay (North Aegean Sea, Turkey)", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.1800-1801, 2009
Altinağaç U., Kara A., Özekinci U., Ayaz A., İşmen A., Altin A., Beğburs C., "Selectivity Of Fishhooks Used In Blotched Picarel (Spicara Maena) In Artisanal Fishery In Dardanelles", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, pp.1646-1652, 2009
Özekinci U., Ayaz A., Altinağaç U., Cengiz Ö., Öztekin A., "A Hermatophroditic Specimen Of Chub Mackerel Scomber Japonicus In The Dardanelles, Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, pp.1798-1799, 2009
İşmen A., Özen Ö., Altinağaç U., Özekinci U., Ayaz A., "Weight-Length Relationships Of 63 Fish Species In Saros Bay, Turkey", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, pp.707-708, 2007
Ayaz A., Acarli D., Altinağaç U., Özekinci U., Kara A., Özen Ö., "Ghost fishing by monofilament and multifilament gillnets in Izmir Bay, Turkey", FISHERIES RESEARCH, vol.79, 2006
Ates A., Ismen A., Özekinci U., Yigin C., "A new record of Munida rugosa (J.C. Fabricius, 1775) (Decapoda, Anomura, Galatheidae) from the Eastern Aegean Sea, Turkey", CRUSTACEANA, vol.78, pp.1265-1267, 2005
Özekinci U., "Determination Of The Selectivity Of Monofilament Gillnets Used For Catching The Annular Sea Bream (Diplodus Annularis L., 1758) By Length-Girth Relationships In Izmir Bay (Aegean Sea)", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, pp.375-380, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ayaz A., Altinağaç U., Öztekin A., Özekinci U., "The Effect of Seasons on Gill Net Selectivity", AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING, vol.34, pp.116-121, 2019
Öztekin A., Özekinci U., Ayaz A., Altinağaç U., "Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi ", Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi , vol.9, pp.186-195, 2019
Özekinci U., Acarli D., "Çanakkale Boğazı’ndaki Eriphia verrucosa (Forskål, 1775)’nın (pavurya yengeci) boy-ağırlık ilişkisi", Su Ürünleri Dergisi, vol.35, pp.475-481, 2018
Özekinci U., Acarli D., Tanay E., "Çanakkale Boğazı Kıyılarında Serbest Dalış ve Tuzaklarla Eriphia verrucosa Forskål, (1775) Avcılığında Av Verimlerinin Belirlenmesi ", COMU Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.1, pp.20-25, 2018
Cengiz Ö., Özekinci U., Ismen A., Öztekin A., " Saroz Körfezi’nden (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Avlanan Benekli Pisi Balığının (Lepidorhombus boscii Risso, 1810) Dağılımı ve Bolluğu ", Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4(1), ss.27-35, 2014
Cengiz Ö., Özekinci U., Ayaz A., Öztekin A., "Gelibolu Yarımadası'nda (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Palamut Balığı (Sarda sarda Bloch, 1793) Avcılığında Kullanılan Multifilament Galsama Ağlarının Seçiciliği ", TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.516-523, 2014
Oztekin A., Özekinci U., Ayaz A., Cengiz O., Altinağaç U., Aslan A., "The mouth opening - length relationship and the selectivity of bottom longline used for greater Forkbeard (Phycis blennoides B. 1768) fishing in Saros Bay (Northern Aegean Sea", Ege J Fish Aqua Sci, vol.31, pp.41-45, 2014 (Link)
Cengiz Ö., Özekinci U., Öztekin A., Kumova C.A. , "Growth Parameters and Mortality of Bluefish (Pomatomus saltatrix Linnaeus, 1766) from Gallipoli Peninsula and Dardanelles (northeastern Mediterranean, Turkey", Marine Science and Technology Bulletin, cilt.2 , ss.29-35, 2013
Cengiz Ö., Ayaz A., Özekinci U., Öztekin A., "Gelibolu Yarımadası'nda (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) İri Sardalya (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) Avcılığında Kullanılan Multifilament Galsama Ağlarının Seçiciliği", Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-8, 2013
Öztekin A., Özekinci U., "Gökçeada da (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Paragat Avcılığında Hedef Dışı Av (Bycatch) Olarak Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta Linnaeus, 1758).", TABİAT VE İNSAN, cilt.3, ss.3-12, 2012
Cengiz Ö., Özekinci U., Öztekin A., "Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası (Kuzeydoğu Akdeniz, Türkiye) Kıyılarında Yakalanan Lüfer balığının Pomatomus saltatrix, (Linnaeus, 1766) Total Boy-Otolit Boyu Arasındaki İlişki. ", Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. , vol.2, pp.31-34, 2012
Öztekin A., Cengiz Ö., Özekinci U., "Kuzey Ege Denizi'nde(Türkiye) Kullanılan Paragat Takımlarının Teknik Özellikleri ve Yapısal Farklılıkları", Tabiat ve İnsan Dergisi , ss.11-16, 2012
Cengiz Ö., Özekinci U., Ismen A., Öztekin A., "Saroz Körfezi’ndeki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) benekli pisi balığı’nın, Lepidorhombus boscii (Risso, 1810) total boy - otolit boyu arasındaki ilişki", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.28(5), ss.429-434, 2012
Cengiz Ö., Öztekin A., Özekinci U., "6. Cengiz Ö., Öztekin A., Özekinci U., 2012. Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı (Kuzeydoğu Akdeniz,Türkiye) Kıyılarında Dağılım Gösteren Balıklar Üzerine Bir Araştırma. ", Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science , cilt.24, ss.47-55, 2012
Cengiz Ö., İşmen A., Özekinci U., Öztekin A., "Saroz Körfezi'ndeki (Kuzey Ege Denizi) Kancaağız Pisi Balığının Citharus linguatula (linnaeus 1758) Total-boy-otolit boyu arasındaki ilişki. Fen Bilimleri Dergisi, Marmara Üniversitesi", Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.68-77, 2012
Özekinci U., "Denizlerimizde Kullanılan Su Ürünleri Avlama Yöntemleri", Türk Tarım - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Derğisi, cilt.201, ss.24-28, 2011
Cengiz Ö., Özekinci U., İşmen A., Öztekin A., "Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Balık Faunası Üzerine Bir Araştırma.", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ss.31-36, 2011
Ayaz A., İşmen A., Altinağaç U., Özekinci U., Ayyildiz H., "Saroz Körfezi Dip Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri Ve Yapısal Farklılıkları ", Journal of Fisheries Science, ss.499-505, 2008
Altinağaç U., Ayaz A., Özekinci U., Öztekin A., "Edremit Körezi Dip Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri Ve Yapısal Farklılıkları.", Journal of Fisheries Science, ss.432-439, 2008
Özekinci U., Altinağaç U., Ayaz A., Cengiz Ö., Ayyildiz H., Kaya H., Odabaşi D.A., "Monofilament Gillnet Selectivity Parameters For European Chub (Leuciscus Cephalus L.1758) In Atikhisar Reservoir, Canakkale, Turkey.", Pakistan Journal of Biological Sciences, pp.1305-1308, 2007
Özekinci U., Cengiz Ö., Dütüner S., "Çanakkale Bölgesinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Donam Özellikleri ve Balıkçıların Sorunları", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, vol.2005, pp.473-480, 2005
Ayaz A., Özekinci U., "Üsten Girişli Yuvarlak Tel Sepetlerin Hayalet Avcılık (Ghost Fishing) Açısından İncelenmesi", Su Ürünleri Dergisi, ss.351-354, 2005
Ayaz A., Ünal V., Özekinci U., "İzmir Körfezi’nde hayalet avcılığa neden olan kayıp uzatma ağı miktarının tespitine yönelik bir araştırma", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, vol.21, pp.35-38, 2004
Altinağaç U., Özekinci U., Beğburs C., "Ağ kafes üniteleri etrafındaki balıkların kaldırma ağı ile avcılığı üzerine bir ön çalışma", Su Ürünleri Dergisi, vol.20, pp.233-237, 2003
Özekinci U., Beğburs C., Tenekecioğlu E., "Keban baraj gölünde Capoeta capoeta umbla (Heckel 1843) ve Capoeta trutta (Heckel 1843) (Siraz Balığı) avcılığında kullanılan galsama ağlarının seçiciliklerinin araştırılması", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, vol.20, pp.473-479, 2003
Kara A., Özekinci U., "İzmir Körfezi’nde sardalya (Sardina pilcardus Walbaum 1792) balığı avcılığında kullanılan galsama ağlarının seçiciliği", Su Ürünleri Dergisi, vol.19, pp.465-472, 2002
Hoşsucu H., Tokaç A., Kinaciğil T., Tosunoğlu Z., Akyol O., Özekinci U., et al., "Balıkçılık sektörünün İzmir İli içindeki işleyişi ve güncel sorunları", Su Ürünleri Dergisi, vol.18, pp.437-444, 2001
Hoşsucu H., Düzgüneş E., Kinaciğil T., Samsun O., Kara A., Tosunoğlu Z., et al., "Türkiye balıkçılık sektörü ve 2000’li yıllarda beklenen gelişmeler", Su Ürünleri Dergisi, vol.18, pp.593-601, 2001
Akyol O., Özekinci U., "Ege denizinde trata ağlarının bazı ekonomik balık türleri üzerine etkileri", Su Ürünleri Dergisi, vol.17, pp.185-199, 2000
Özekinci U., Hoşsucu H., "Orta su trol balıkçılığında avcılık anındaki takım derinliğinin çelik halat açısı yardımı ile belirlenmesi", Su Ürünleri Dergisi, vol.17, pp.179-184, 2000
Ayaz A., Özekinci U., Kinaciğil T., "Karadeniz’de orta su trol balıkçılığı üzerine bir araştırma", Su Ürünleri Dergisi, vol.17, pp.95-108, 2000
Özekinci U., Ayaz A., "Orta su trol ağı yapımında tekneye uygun ağ büyüklüğünün belirlenmesi", E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, vol.17, pp.109-119, 2000
Ünal V., Özekinci U., Hoşsucu H., "Ege Denizi Kıyı Balıkçılığının Sektörel Önemi", Su Ürünleri Dergisi, vol.16, pp.445-451, 1999
Özekinci U., Ünal V., "Fisheries Status of Turkey Towards 2000 Years", Ege Üniveristesi Su Ürünleri Dergisi, vol.16, pp.219-227, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özekinci U., Ayaz A., Altinağaç U., Öztekin A., "Cartilaginous fishes (Pisces, Chondrichthyes) caught by demersal longline in the Northeastern Aegean Sea", INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2018, pp.377-377
Altinağaç U., Öztekin A., Özekinci U., Ayaz A., "Catch Composition and Fishing Efficiency of Gillnets Caught by Drive-in Fishing Method in The North Aegean Sea ", INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2018, pp.358-358
Öztekin A., Özekinci U., Ayaz A., Altinağaç U., "Determination of catch composition of European pilchard Big scale Sand Smelt trotline used in Çanakkale Region........", INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2018, pp.376-376
Ayaz A., Altinağaç U., Öztekin A., Özekinci U., "Seasonal Variability of Gillnet Selectivity in Red Mullet (Mullus surmuletus) in North Aegean Sea, Turkish Waters ", INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2018, pp.357-357
Tanay E., Özekinci U., "Çanakkale Boğazı'nda bulunan, Eriphia verrucosa (FORSKAL 1775)’nın bazı popülasyon parametrelerinin incelenmesi", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.78-78 (Link)
Gözütok B., Özekinci U., "Balıkçı Gemilerinin Stabilitesine Etki Eden Faktörler", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, cilt.1, ss.162-162
Yüce D., Özekinci U., "Çanakkale Kıyılarında Uzatma ağları ile avlanan Tekir (Mullus surmuletus, L., 1758) Balıklarının Bazı Popülasyon Parametreleri", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, cilt.1, ss.159-159
Aksu A., Altinağaç U., Ayaz A., Özekinci U., "The Effects of Entrance Shape on Catching Efficiency in Baited Fish Traps", INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Skopje, MAKEDONYA, 16-20 Eylül 2015, pp.43-43
Öztekin A., Özekinci U., Daban İ.B., Kizilkaya B., Ayaz A., Altinağaç U., "Catch Efficiency, Bycatch and Discard Rates of the Encircling Nets, used in Bluefish (Pomatomus saltatrix, Linnaeus 1766) and Atlantic Bonito (Sarda sarda, Bloch 1973) Fishery in Çanakkale Region", Turkish - Japanese Marine Forum III Recent Developments In Marine & Environmental Science Sustainable Utilization of Water resources , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-26 Kasım 2015, pp.9-9
Öztekin A., Kedioğlu Ç. , Altinağaç U., Özekinci U., "Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı'nda Palamut Balığı'nın (Sarda sarda Bloch, 1793) Avcılığında Kullanılan İğnelerin Seçiciliğinin Belirlenmesi", 18.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.203-203
Öztekin A., Özekinci U., "Conditions of Hooks After Fishing Operation Used on Bottom Longlines in Çanakkale Region (Northern Aegean Sea). ", 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Kavala,, Kavala, YUNANISTAN, 17-20 Eylül 2015, pp.691-694
Çelik E.Ş., Ergün S., Özekinci U., Çelik İ., Çakir F., "ÖSYM Verileriyle Su Ürünleri Mühendisliği Öğrenci Tercihindeki Değişimlerin İrdelenmesi.", 18. Su Ürünleri Sempozyumu 2015 (SUSEMP2015), İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.0-0 (Link)
Cengiz Ö., İşmen A., Öztekin A., Aslan A., Özekinci U., "Exploitation and mortalities of four-spotted megrim (Lepidorhombus boscii Risso, 1810) from Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey)", 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.67-67
Cengiz Ö., Özekinci U., Öztekin A., Aslan A., "GELİBOLU YARIMADASI’NDAKİ İZMARİT BALIĞI’NIN (Spicara maena Linnaeus, 1758) BÜYÜME VE ÜREME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", 5. DOGU ANADOLU BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, cilt.1, ss.423-423
Cengiz Ö., İşmen A., Özekinci U., Öztekin A., Aslan A., "Distribution and abundance of spotted flounder (Citharus linguatula Linnaeus, 1758) from Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey)", 5th International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 15-18 Mayıs 2014, pp.136-136
Cengiz Ö., Ayaz A., Özekinci U., Öztekin A., Aslan A., "Length-weight relationship and reproduction of Bogue (Boops boops Linnaeus, 1758) from Gallipoli Peninsula (Northern Aegean Sea, Turkey)", 5th International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 15-18 Mayıs 2014, pp.138-138
Cengiz Ö., Öztekin A., Özekinci U., "Length-weigth relationships of the family Sparidae from Northern Aegean Coast of Turkey", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.242-242
Aslan A., Öztekin A., Özekinci U., "Comparison of Different Baits Used in Bottom Longline Fishing in Çanakkale Region (Northern Aegean Sea)", 5th International Symposium On Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 15-18 Mayıs 2014, pp.137-137
Öztekin A., Özekinci U., Aslan A., "The Hook Selectivity of Bottom Longlines Used in Çanakkale Region (Northern Aegean Sea) for Comber (Serranus cabrilla L., 1758) as Bycatch", 5th International Symposium On Sustainable Development, SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 15-18 Mayıs 2014, pp.54-54
Cengiz Ö., Özekinci U., Öztekin A., "On gillnet selectivity of Atlantic Horse Mackerel (Trachurus trachurus Linnaeus, 1758) in the Gallipoli Peninsula (Northern Aegean Sea, Turkey)", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.241-241
Öztekin A., Özekinci U., Ayaz A., Cengiz Ö., Altinağaç U., "Saroz Körfezi'nde (Kuzey Ege Denizi) Gelincik (Phycis blennoides B. 1768) Balığı Avcılığında Kullanılan Dip Paragat Takımlarının İğne Seçiciliklerinin Belirlenmesi", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2013, ss.94-94
Ayaz A., Acarli D., Altinağaç U., Özekinci U., "The breakrwaters as an artificial reef in South Marmara Sea, Turkey", CARAH The 10th International Conference on Artificial Reefs and Related Habitats, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2013, pp.64-64
Acarli D., Ayaz A., Altinağaç U., Özekinci U., Bayhan B., Kara A., "Determination of fish fauna at artificial reefs using underwater visual census methods in Erdek-Ocaklar (Marmara Sea / Turkey)", CARAH The 10th International Conference on Artificial Reefs and Related Habitats, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2013, pp.61-61
Altinağaç U., Acarli D., Ayaz A., Özekinci U., "Determination of the fish species composition of Saroz artificial reefs in Ibrice (Saroz Bay,Turkey)", CARAH The 10th International Conference on Artificial Reefs and Related Habitats, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2013, pp.63-63
Öztekin A., Cengiz Ö., Özekinci U., Altinağaç U., Ayaz A., Ayyildiz H., et al.,"Catch Compositions of Bottom Longlines in Northern Aegean Sea (Turkey). ", Harmonization of Bio-diversity and Marine Industries , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-12 Kasım 2012, cilt.1, ss.5-12
Özekinci U., Ayaz A., Öztekin A., Cengiz Ö., "Kuzey Ege Denizi Kullanılan Sade Alamana Ağlarının Av Kompozisyonu. ", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, cilt.1, ss.200-200
Cengiz Ö., Öztekin A., Özekinci U., " Kuzey Ege Denizi'ndeki Lüfer Balığının (Pomatomus saltatrix Linnaeus, 1766) Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi. ", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, cilt.1, ss.190-190
Öztekin A., Özekinci U., Cengiz Ö., "Gelibolu Yarımadası'ndaki Sarpa Balığı (Sarpa salpa Linnaeus, 1758) Avcılığında Kullanılan Uzatma Ağlarının Seçiciliği. ", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. , ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, cilt.1, ss.195-195
Özekinci U., Ayaz A., Kumova C., "The Role Of University In Preventing Marine Debris Created By Fishing Activity.", The role of university in preventing marine debris created by fishing activity., TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, pp.1101-1104
Özen Ö., İşmen A., Özekinci U., Ayaz A., Altinağaç U., Ayyildiz H., et al.,"Çanakkale Sığ Sularında Genç Karagöz Balığının, Diplodus vulgaris, Balıkçılık Yönetimi Açısından Büyüme ve Birey Katılımının İzlenmesi", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.150-150
İşmen A., Özekinci U., Ayaz A., Altinağaç U., Özen Ö., Yiğin C.Ç., "Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi)Demersal Balıkların Bolluk ve Dağılımları", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.415-415
Cirik S., Büyükateş Y., Akbulut M., Aslan H., Inanmaz O.E., Çelik E.Ş., et al.,"The management of the marine biodiversity in Gallipoli peninsula national historic park, Çanakkale-Turkey", International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007, vol.2, pp.72-72
Öztekin A., Cirik Ş., Ayyildiz H., Altin A., Özekinci U., "Deniz Fenerlerinin Durumu, Sorunları ve Geleceği", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.408-408
Cirik S., Büyükateş Y., Akbulut M., Aslan H., Inanmaz O.E., Çelik E.Ş., et al.,"Marine Environment and endangered species of Gallipoli Peninsula National Historical Park, Çanakkale", Integrated Coastal Zone Management-Biodiversity-Marine Environment, İZMİR, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2006, vol.1, pp.1-1
Cirik S., Büyükateş Y., Akbulut M., Tunçer S., Alpaslan M., İşmen A., et al.,"Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Denizel Canlı Toplulukları ve Tür Envanteri", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Nobel Yayın No: 959, Fen ve Biyoloji Dizisi: 35, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, cilt.18, ss.93-93
Özekinci U., Ayaz A., Ceyhan T., Hoşsucu H., "Orkinos (Thunnus thynnus L.,1758) Stoklamanın Yerel Balıkçılığa Etkileri", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2005, ss.122-122
Özekinci U., Ayaz A., Hoşsucu H., "Ege Denizi'nde Ortasu Trol Balıkçılığı ve Pelajik Balık Avcılığı İçindeki Önemi", XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2001, ss.72-80
Hoşsucu H., Ceyhan T., Akyol O., Ünal V., Özekinci U., Ayaz A., "Ege Denizi’nde Gırgırla Orkinos Avcılığı", Balıkçılıkta Teknolojik Gelişmeler/The Technological Developments in Fisheries, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2001, vol.1, no.1, pp.59-72
Hoşsucu H., Özekinci U., Akyol O., "Deniz balıkçılığı yönetimi içinde kaçak balık avcılığının önlenmesi ve stokların korunması", Deniz Ticaret Odası, Deniz ve Kafes Balıkçılığı Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Haziran 2000, cilt.1, ss.43-50
Ünal V., Özekinci U., Akyol O., "Foca Trol Balıkçılığının Bugünkü Durumu", III. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 1998, cilt.1, ss.221-230
Gurbet R., Hoşsucu H., İlkyaz A.T., Özekinci U., "Dip Trollerinde 40 ve 44 mm. Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma", Uluslararası Akdeniz Balıkçılık Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 1997, vol.1, no.1, pp.77-91
Hoşsucu H., Erdem M., Ünal V., Özekinci U., "Ege Denizi Kıyı Balıkçılığı, Yönetimi ve Sorunları", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları I. Ulusal Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 24-25 Haziran 1997, cilt.1, ss.513-521
Özekinci U., "Barbun (Mullus barbatus) ve Isparoz (Diplodus annularis) Balıkları Avcılığında Kullanılan Galsama Ağları Seçiciliğinin İndirekt Tahmin Yöntemleri ile Belirlenmesi", Uluslararası Akdeniz Balıkçılık Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 1997, vol.1, no.1, pp.653-659
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özekinci U., Ayaz A., "Set Gill Net and Trammel Net Selectivity", The State Of The Turkisk Fisheries, Tokaç A., Gücü A. C., Öztürk, B., Ed., TÜDAV, İstanbul, ss.474-488, 2012
DİĞER YAYINLAR
Bilgin S., Kalayci F., Samsun N., Samsun O., Özekinci U., "Ortasu trolü ve Karadeniz’de ortasu trol avcılığı", Diger, ss.20-25, 2006
Hoşsucu H., Düzgüneş E., Samsun O., Deval C., Kinaciğil T., Kara A., et al., "Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu, Avcılık Alt Çalışma Grubu Raporu", Teknik Rapor, ss.28, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi