Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, 2011-2016
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2009-2011
Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, 2003-2008
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Ekonomik Zaman Serilerinde Oynaklığın Çok Değişkenli GARCH ve SV Modelleri ile Analizi", DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Ekim, 2016.
Yüksek Lisans, "Kırsal Kalkınmada Kadın İşgücünün Rolü ve Kadın İşgücünü Etkileyen Faktörler", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Haziran, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
R ile Veri Bilimi Eğitimi Sertifikası , Yıldız Teknik Üniversitesi - UZEM, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi