Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2010 - 2015
Ögr.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2009 - 2010
Ögr.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 1999 - 2009
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 01.01.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 01.06.2015 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Ö.Karcı, "İş kazaları ile meslek hastalıklarının hukuki boyutu", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, H.Öğütcü, "Türkiye'de Kamu Görevlilerinin Sendikal Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, H.Tığlı, "Türk İş Hukuku'nda Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, Y.Bölek, "Türk İş Hukukunda Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve Hukuki Sonuçları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, S.Topkaya, "Türk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Gebe ve Emziren Anne İşçinin Korunması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Laçiner, "Uluslararası Çalışma Örgütü normları ve Türk Hukuku kapsamında ev hizmetlerinde çalışan işçilerin sorunları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi