Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yapici A.N., Tayyar Ş., "EFFECTS OF PRETANNING EFFLUENT ORIGINATED FROM LEATHER INDUSTRY ON THE GERMINATION OF RICE SEEDS", ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING, vol.40, pp.17-28, 2014
Gülçin U., Meriçli Yapici B., Yapici A.N., "Evaluation of the Antimicrobial Activity of SomeCommercial Vegetable Extracts Used in Tanneries", EKOLOJI, vol.23, pp.45-50, 2014
Turkan M.F., Aslan A., Yapici A.N., Meriçli Yapici B., Bilgi S.T., "ASSESSMENT OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF NATURAL LEATHERS TREATED WITH Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf EXTRACTS", TEKSTIL VE KONFEKSIYON, vol.23, pp.176-180, 2013
Menteş Çolak S. , Yapici A.N., Meriçli Yapici B., "Determination of Antimicrobial Activity of Tannic Acid in Pickling Process", ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, vol.15, no.3, pp.5325-5330, 2010
Meriçli Yapici B., Karaboz İ., Yapici A.N., Tozan M., "An in vitro Assessment of the Effectiveness of Some Bactericides on Bacteria Isolated from Soaking Float", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.21, no.2, pp.1521-1525, 2009
Bilgi S.T., Meriçli Yapici B., Yapici A.N., "Determination of bacterial and fungal numbers in floats of pre-tanning operations", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, pp.1602-1607, 2009
Tayyar Ş., Yapici A.N., "SEED GERMINATION CHARACTERISTICS OF BROAD BEAN, LENTIL AND COMMON BEAN IRRIGATED WITH DIFFERENT DILUTIONS OF PRE-TANNING EFFLUENTS ", INTERCIENCIA, vol.34, pp.514-517, 2009
Tayyar Ş., Yapici A.N., Şahiner M., "Influence of tannery wastewater on seed germination of some field crops", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.17, pp.755-759, 2008
Meriçli Yapici B., Yapici A.N., Keçici E., " The Effect of Re-use of Unhairing-Liming Residual Floats Through Regeneration on the Microorganism Number", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.7, no.17, pp.3077-3081, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kizil Ü., Yapici A.N., Yapici B., Bilgi S.T., İnalpulat M., "Evaluation of the relationship between bacterial population and associated gas generation in soaking float of sheep skin using a sensor array system", REVISTA DE PIELARIE INCALTAMINTE, no.14, pp.93-106, 2014
Doğanay D. , Meriçli Yapici B., Yapici A.N., "Doğanay, D., Meriçli Yapıcı, B. ve Yapıcı, A.N.,"Biyosid Uygulamalı Giysilik Deri Üretiminde Tabaklama ve Sonrası Yaş İşlemlerde Mikrobiyal Yükün Tespiti Üzerine Bir Araştırma" ", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.15-21, 2013
Doganay D., Meriçli Yapici B., Yapici A.N., "Biyosid Uygulamalı Giysilik Deri Üretiminde Tabaklama ve Sonrası Yaş İşlemlerde Mikrobiyal Yükün Tespiti Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Ãœniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.15-21, 2013
Yapici A.N., Yapici B., Bilgi S.T., "Deri İşlem Basamaklarından İzole Edilen Fungal İzolatların pH Toleranslarının Belirlenmesi", deri bilim, cilt.7, ss.2-9, 2013
Meriçli Yapici B., Yapici A.N., Bilgi S.T., "Deri İşlem Basamaklarından Elde Edilen Bakteriyal İzolatların PH Toleranslarının Belirlenmesi", Deri Bilim, cilt.6, ss.2-10, 2012
Yapici B., Yapici A.N., Bilgi S.T., "Deri İşlem Basamaklarından İzole Edilen Bakteriyal İzolatların pH Toleranslarının Belirlenmesi", Deri Bilim, cilt.6, ss.2-10, 2012
Gümüşboğa S., Meriçli Yapici B., Yapici A.N., "“ Yaş İşlemlerdeki Mikrobiyal izolatlara Karşı Bazı Biyositlerin Güncel Etkinliklerinin Belirlenmesi", Deri Bilim, cilt.6, ss.18-24, 2012
Yapici A.N., Sari Ö., "Hakiki Güderi Üretimi ve Güderinin Karakteristiği", Standart, ss.101-103, 2009
Yapici A.N., "Deri İşletmelerinde Karşılaşılan Mikrobiyal Olaylar ve Kullanılan Mikrobiosidler", Gemsan Teknik Bülten, ss.8-10, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yapici A.N., Tayyar Ş., "Deri Endüstrisi Atık Suların Bazı Tarımsal Riskleri", 1st International Industrial Water Technologies Symposium and Fair, BURSA, TÜRKIYE,
Turkan M.F., Aslan A., Yapici B., Yapici A.N., Bilgi S.T., "Determination of Antimicrobial Effects of Raw Skin Treated with Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf Acetone", II International Leather Engineering Congress, Innovative Aspects for Leather Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2011, pp.287-291
Akyüz F., Yapici A.N., "Avrupa Birliği Giriş Sürecinde Türk Deri Sanayi ve Çevre İlişkileri", 1st International Leather Engineers Symposium, İZMİR, TÜRKIYE,
Akyüz F., Yapici A.N., "Deri Sanayinde Kurutma İşlemleri ve Deri Kalitesi Üzerine Etkileri", 1 st International Leather Engineers Symposium, İzmir, ,
Yapici A.N., Tayyar Ş., "Farklı Özelliklerdeki Tabakhane Sıvı Atıkları ile Sulanan Bazı Tarla Bitkilerinin Çimlenme ve Fide Gelişimleri", 1st International Leather Engineers Symposium, İZMİR, TÜRKIYE,
Yapici A.N., "Tarımsal Bir Yan Ürün Olan Ham Derilerde Ekonomik Kayıplara Neden Olan Bazı Kusur ve Hatalar", 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE,
Tayyar Ş., Yapici A.N., "Tabakhane Sıvı Atıklarının Buğdayın Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerindeki Etkileri", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, TÜRKIYE, , ss.322-325
Yapici A.N., Özbudak R., "Deri Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan Atık Suların Genel Kirlilik Değerleri ile Kullanılan Kimyasal Maddelerin İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri", 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE,
Yapici A.N., Gezdi M., "Deri Endüstrisi Sıvı Atık Yükünün Azaltılmasında Ultrason Gücünün Kullanımı", VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, , ss.126-126
Yapici A.N., "Deri Sektöründe Sıvı Atık Yükünün Azaltılmasında Kullanılan Bazı Alternatif Teknolojiler", III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE,
Yapici A.N., "Deri Üretiminde Oluşan Katı Atıkların Çevresel Etkileri ve Değerlendirilme Olanakları", III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , ss.117-117
Meriçli Yapici B., Yapici A.N., Karaboz İ., Tozan M., "Deri Sektöründe Kullanılan Bazı Bakterisidlerin Etkinliğinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma", I.Ulusal Deri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, , cilt.281
Özgünay H., Tozan M., Yapici A.N., Meriçli Yapici B., Sari Ö., "Meşe Palamutu Tanenlerinin H2O2 ile Modifikasyonu Üzerine Bir Araştırma", I.Ulusal Deri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, , ss.281-286
Yapici A.N., "Deri İşlentisinde Kullanılan Suyun Minimizasyonu ve Proseslerin Optimizasyonu", I.Ulusal Deri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE,
Tozan M., Yapici A.N., "Deri Endüstrisinde Kimyasal Yöntemlere Alternatif Enzim Teknolojileri", XIII. Biyoteknoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , ss.154-154
Tozan M., Yapici A.N., Meriçli Yapici B., Sari Ö., Özgünay H., "Quercus Aegilops’dan Elde Edilen Bitkisel Tabaklama Maddesinin (Valeks) Biyoteknolojik ve Kimyasal Olarak Modifikasyonu", XIII. Biyoteknoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , ss.148-148
Tozan M., Yapici A.N., Meriçli Yapici B., "Deri Endüstrisinde Kıl Giderme Prosesinde Keratiyonitik Enzimlerin Kullanımı", XIII. Biyoteknoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , ss.149-149
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi