Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. YUSUF AVCI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Ana Bilm Dalı : Türkçe Eğitimi
Sabit Telefon : +90 286 2171303 | Dahili : 3817
E Posta Adresi : yavcicomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/yavci
Ofis : B3 11
Posta Adresi : Eğitim Fakültesi- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Eğitimi, 1991-1996
Yüksek Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dilive Edebiyatı, 1985-1988
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Türk Dilive Edebiyatı, 1979-1984
Yaptığı Tezler
Doktora, "Fıtrat ve Dilciliği", GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Eğitimi Mart, 1996.
Yüksek Lisans, "Amasya Aydınca Ağzı (Metin İnceleme Sözlük)", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Eğitimi Şubat, 1988.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ankara Üniversitesi TÖMER, 1996
Araştırma Alanları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Türkçe Eğitimi
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Güney Doğu: Yeni Uygurca ve Özbekçe
Türkiye Türkçesi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2014 - 2015
Yrd.Doç.Dr., Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2014
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1997 - 2011
Okutman, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Türk Dili Bölümü, 1987 - 1997
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, 18.12.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, 21.08.2016 - 15.12.2016
Akademik Kurul Üyesi, Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkoloji, Mütercim Tercümanlık , 10.06.2012 - 26.10.2014
Bölüm Başkanı, Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık, 05.06.2012 - 26.10.2014
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, 12.11.2000 - 02.11.2008
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, 14.06.1998 - 11.07.1999
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türk Dili, , 06.05.1997 - 11.06.2000
Verdiği Dersler
Türk Dil Bilgisi:IV Cümle Bilgisi, Lisans, 2018-2019
Türkçenin Söz Dizimi, Yüksek Lisans, 2018-2019
Türk Dil Bilgisi:II Şekil Bilgisi, Lisans, 2018-2019
Türk Dil Bilgisi: Ses Bilgisi, Lisans, 2018-2019
Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi I , Yüksek Lisans, 2017-2018
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Lisans, 2017-2018
Türk Dilinin Yapısı:Ses ve Biçim Bilgisi I, Doktora, 2016-2017
Türk Dili Öğretiminin Sorunları, Doktora, 2016-2017
Türkçenin Söz Dizimi, Doktora, 2016-2017
Soydaşlara Türkçe Öğretimi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Seçimi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Türk Dili Tarihi, Lisans, 2014-2015
Cümle Bilgisi, Lisans, 2013-2014
Türk Lehçeleri, Doktora, 2011-2012
Üslup Bilgisi, Lisans, 2011-2012
Dil ve Kültür, Lisans, 2011-2012
Cümle Bilgisi, Lisans, 2011-2012
Genel Türkoloji, Yüksek Lisans, 2011-2012
Çağdaş Türk Lehçeleri, Lisans, 2011-2012
Yönetilen Tezler
Doktora, G.Çelik, "TÜRKÇE DERSLERİNDE GÖRSEL OKURYAZARLIK YOLUYLA OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, G.Aslan, "Çocuklar İçin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Şekil ve İçerik Açısından Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2020.
Yüksek Lisans, M.Akgün, "Türkçe Öğretmeni Adaylarının İnternete Yönelik Epistomolojik İnançlarının araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2020.
Yüksek Lisans, M.Kalyoncuoğlu, "Türkçe Eğitiminde Müzik Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılık Üzerine Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, E.Şengül, "SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEYİ ÖĞRENME DURUMLARINDA TÜMDENGELİM YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR EYLEM ARAŞTIRMASI", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, A.Cura, "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarına Göre Hazırlanan Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, U.Kaynak, "1955-2011 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE SÖZLÜĞE GİREN SÖZCÜKLERİN KÖKENİ, TÜRK DİLİNE UYGUNLUĞU VE KULLANIMI", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, S.Çiçek, "Türkçe Öğretmen Adaylarının Atasözleriyle Değerler Eğitimi Arasındaki İlişkiyi Algılama Düzeyleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, G.Kırgız, "Türkçe Dersiyle 21.Yüzyıl Becerilerinin İlişkilendirilmesine Yönelik Bir Durum İncelemesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2019.
Yüksek Lisans, V.Aydın, "Türkçe Yazılı Medyada Reklam Dili ve Reklam Metinlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, A.Bozan, "Hızlı Okuma Tekniklerinin Onuncu Sınıf Düzeyinde Okuma ve Anlama Düzeylerinin Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, A.Tunay, "Avrupa Dil Çerçevesi'nin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarına Uygulanmasının Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, E.Yeke, "Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Metin Çözümlemesinde Hüseyin Nihal Atsız'ın Tarihi Romanlarına Üslûp Bilim Açısından Yaklaşım", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
Yüksek Lisans, A.Özbek, "Fatih Harbiye ve Yaban Romanlarında Cümlelerin Anlam Merkezli İncelenerek Üslûp Özelliklerinin Karşılaştırılması ve Eğitime Katkısı, ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, S.Ünüvar, "Fıtrat’ın Bazı Hikaye ve Oyunlarının Çevirimi ve Sözlüğü ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2006.
Yüksek Lisans, S.Özcan, "Balıkesir Manyas Ağzı ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2006.
Yüksek Lisans, Ü.Eker, "Seyyid Kasimî’nin Destanlarının Aktarım ve Dil İncelemesi (Ses ve Şekil Bilgisi) ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, A.Cumurcu, "Nezihe Meriç’in Eserlerini 10-12 Yaş Gurubundaki Öğrencilere Verilecek Ana Dili Eğitiminde Metin Olma Özelliğine Uygunluğu ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, N.Koç, "Dinleme Becerilerini Kazandırma Yöntemlerinin Uygulanması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, Y.Uzun, "Özbek Türkçesi Kuruluş Dönemi Ses Bilgisi Özellikleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, R.Emiri, "İlköğretimde Ana Dili İlkeleri ve Uygulanışı", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, N.Kaygas, "Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Dinleme Sonucu Anladıklarını Yazılı Anlatma Becerileri ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, M.Terzi, "Başkurt Türkçesinde Haber Kipleri ve Zaman Kaymaları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Zeynep Özekinci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2019
Tez Savunma, Arzu ACAR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2019
Tez Savunma, Hasan Hüseyin Uğur, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2019
Tez Savunma, Zeynep Seçil, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2019
Doktora Yeterlilik, Zafer Karafil, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2019
Tez Savunma, Ethem Gürsoy, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2018
Tez Savunma, M.Furkan UZAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2018
Tez Savunma, Melahat Kaptı, COMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2018
Tez Savunma, Burak Peker, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2018
Doktora Yeterlilik, Ayşe Dağ Pestil, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2018
Doktora Yeterlilik, Yusuf Mete Elkıran, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2017
Doktora Yeterlilik, Emrah Soylu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2017
Doktora Yeterlilik, Ertürk Temür, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2017
Doktora Yeterlilik, Emrah Boylu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2017
Doktora Yeterlilik, Aslı Fişekçioğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2017
Tez Savunma, Ortaokul Türkçe Eğitiminde Çoklu Zeka Kuramları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2017
Doktora Yeterlilik, Enes Yaşar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2017
Tez Savunma, Türkçe Derslerinde Görsel Okuryazarlıkla Okuma Becerisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2017
Tez Savunma, Türkçe Öğretmenlerinin Etik Değerlere Yatkınlığının Belirlenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2017
Tez Savunma, Tartışmacı Metin Yazma Öğretiminin Öğrencilerin Yazma Becerilerine, Eleştirel Düşüncelerine Yazmaya Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2017
Tez Savunma, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Diktenin Yazma Yanlışlarına Etkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlilik, Osman Bostanoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2016
Doktora Yeterlilik, Zafer Karanfil, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2016
Doktora Yeterlilik, Tuğba Koçer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2016
A. Personel, Devlet Sınavı Jürisi, Kırgız Milli Üniversitesi, Haziran, 2014
A. Personel, Devlet Sınavı (Töragası) Komisyon Başkanı, Bişkek Humanıtardık Üniversitesi (Bugu), Haziran, 2014
A. Personel, Devlet Sınavı Jürisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma, Kezban Tekşan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2004
Tez Savunma, Murat Ceritoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 1999
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Avci Y., Çelik G., Pestil A.D., "İnternational Scholars' Views on the Language Reinforcement Program", Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15, pp.386-405, 2020
Avci Y., "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BENGÜ’NÜN DİSİPLİNER ÖZELLİK İNCELEMESİ", Route Educational and Social Science Journal, vol.7, pp.631-640, 2020
Avci Y., Çalık F., "Transformational Generative Linguistics Movement before Chomsky: Nahiv", İNTERNATİONALE JOURNAL OF LANGUAGE AND EDİCATİON RESEARCH, vol.2, pp.1-17, 2020
Avci Y., "Divan-ı Lügat'it Türk'te Ses Gelişimi ve Yazım Karşılaştırmaları", Route Educationel And Social Science Journal, vol.5, no.1, pp.23-36, 2019
Avci Y., Çelik G., Pestil A.D., "Kırgız öğrencilerin staj döneminden önce ve sonra Türkiye algıları üzerine bir araştırma", SCIENCE PHILOSOPHY, vol.7, pp.125-140, 2019
Avci Y., Çiçek S., "TOPLUMUN EDİLGEN CÜMLE ALGISI?", Turkish Studies Language and Literature, no.4, pp.1737-1754, 2019
Eker Ü., Avci Y., "). Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Siyer Nüshasında Birleşik Fiiller (İnceleme-Çevriyazı-Türkiye Türkçesine Aktarım)", International Journal of Languages’xx Education and Teaching, vol.7, no.5097726, pp.422-443, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Avci Y., Pestil A.D., Çelik G., "Kırgız Öğrencilerin Dil Eğitimi Kazanımlarının Algısı Üzerine Bir Araştırma ", International Journal of Language Academy, vol.7, no.2342-0251, pp.246-269, 2019
Avci Y., Çelik G., "Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Becerileri Üzerine Bir Araştırma", TURKISH STUDIES, vol.3, pp.1167-1189, 2019
Avci Y., "Türk Dilinde Kuram ve Edilgenlik Sorunu", International Journal of Language Academy, vol.7, pp.128-134, 2019
Avci Y., Çelik G., "Akademisyenlerin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme", Route Educationel and Social Sience Journal, no.3, pp.540-553, 2019
Avci Y., "YABANCILAŞTIRMA POLİTİKASININ TÜRK DİLİNİN CÜMLE YAPISINA ETKİLERİ", Route Edicational and Social Science Journal, vol.6, pp.1006-1012, 2019
Avci Y., Çiçek S., "Edilgen Çatılı Cümlelerin Nesirdeki Yeri / The Role of Passive Voice Structure in Turkish Prose Literature", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.457-469, 2018
Avci Y., Küçük S., Akgün M.A., "İdeolojinin Edebi Eserlerde üsluba Etkisi", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.579-595, 2018
Avci Y., Çelik G., "Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerine Görsel Okuryazarlık Becerisi Etkinliklerinin Uygulanması", Journal of Awareness, vol.3, pp.696-714, 2018
Avci Y., Pesti A.D., "YABANCI DİL OLARAK RUS YAZARLI TÜRKÇE ESERLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ", Route Educationel and Social Science Journal, vol.5, pp.892-904, 2018
Avci Y., Akgün M.A., "TÜRK DÜŞÜNCE SİSTEMİNDEKİ İKİLİ YAPININ SOSYOLOJİK YANSIMALARI (THE REFLECTION OF BINARY STRUCTURE AT TURKISH THOUGHT SYSTEM )", Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal, vol.Eylül, no.E-ISSN:2602-4225, pp.33-39, 2018
Avci Y., "ÖZBEKİSTAN’DA ALFABE DEĞİŞİM SÜRECİNİN EĞİTİM ve KÜLTÜRE ETKİSİ", Route Educational & Social Science Journal, vol.5, pp.1317-1322, 2018
Avci Y., Küçük S., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi", Turkish Studies, vol.12, pp.49-67, 2017
Avci Y., Küçük S., Şengül E., "Toplumun Devrik Cümle Hakkındaki Düşüncesi ve Nesirde Devrik Cümlenin Yeri", TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.6, pp.542-555, 2017
Avci Y., Küçük S., "Türk Dili öğretimi sorunları", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, pp.981-989, 2017 (Link)
Avci Y., Yaşar E. , ""Ka-" Fiiline Gelen Üçüncü Sesin Anlam Özellikleri", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, pp.15-30, 2017
Avci Y., Gümüş M. , "Çevirilerde Görülen Dil-Düşünce İlişkisiyle İlgili Sorunlar", BUGU Carcısı, vol.2, pp.62-64, 2014
Avci Y., "Yabancılara Türkçe Öğretirken Türkçenin Mantığına Uygun Yöntem Seçilmeli ", Kırgız Tili Cana Edabıyatı, pp.16-18, 2014
Avci Y., "Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil-Düşünce Analizi Teorisi", Manas Journal of Social Studies, vol.1, pp.1-15, 2012 (Link)
Avci Y., "Fıtrat'ın Hayatı ve İlk Devir Özbekçedeki Dil Bilgisi Terimlerinin Günümüz Özbek ve Türkiye Türkçesindekilerle Karşılaştırılması", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi”, pp.147-154, 2011
Avci Y., "Abdurrauf Fıtrat "Serf 1920-1930 ", Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı, pp.58-65, 2011
Avci Y., "Özbekistan'da Fıtrat'ın Ceditçiliği, Eğitimciliği ve Eğitim Felsefesi", Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı, pp.55-61, 2010
Avci Y., Tüzel S., "Bengütaşlar'daki Söz Diziminin Anlama Katkısı", Türk Dünyası Araştırmaları, pp.189-195, 2009
Avci Y., "Babamın Kabri Nerede, Mesud Abdullaev ", Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı, pp.171-176, 2003
Avci Y., "Fıtrat'ın Türkçeciliği", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, pp.106-111, 1997
Avci Y., "Özbek Türkçesinde Ünlü Uyumlarına Dair", Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı, pp.165-172, 1997
Avci Y., "Türklüğün ve Türkçülüğün Unutulmaz Simalarından Türkistan'ın Yetiştirdiği Milli Şair ve Düşünür Abdurrauf Fıtrat", Parlamenter, ss.18-21, 1996
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Avci Y., Çelik B., "Aktif Passif Cümlelerin Türkçe ve Almancadaki Yeri", 10. Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2019, pp.94-94
Avci Y., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bengü'nün Alana Katkısı", XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019, RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, vol.1, pp.1668-1677
Avci Y., Özbek A., "Peyami Safa'nın Üslup Özelliklerinin Tespiti Üzerine Bir İnceleme", 5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, MAKEDONYA, 27-30 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.92-101
Avci Y., Çalik F., "LEYLA KARAHAN’IN TÜRKÇEDE SÖZ DİZİMİ KİTABININ FARKLI BASKILARINDA YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ", III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2019, vol.1, no.: 978-625-7047-00-5, pp.701-718
Avci Y., Çelik G., Pestil A.D., "KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’DEKİ STAJ DÖNEMLERİYLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA?", X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2019, vol.1, no.35376, pp.93-93 (Link)
Avci Y., Çelik G., Pestil A.D., "DİL PEKİŞTİRME PROGRAMI HAKKINDA KIRGIZ AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİ", XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Rize / 2019, RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, vol.1, no.4, pp.358-358 (Link)
Avci Y., Çiçek S., "Edilgen Çatılı Cümlelerin Toplumun Düşünce Yapısına Etkisi", INCSOS V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, MAKEDONYA, 27-30 Haziran 2019, vol.1, no.4, pp.77-77 (Link)
Avci Y., Pestil A.D., "Troia,Truva,Troya", Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targoviç, ROMANYA, 26-28 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.440-452
Avci Y., Çiçek S., "Edilgen Çatılı Cümlelerin Nesirdeki Yeri", İNSLET IV. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targoviç, ROMANYA, 26-28 Ekim 2018, vol.1, pp.91-91
Avci Y., Çelik G., "ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE GÖRSEL OKURYAZARLIK BECERİSİ ETKİNLİKLERİNİN UYGULANMASI", “2. Uluslararası Rating Academy Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2018, pp.00-00
Avci Y., Pestil A.D., "Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri", Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2018, vol.1, pp.897-897
Avci Y., Küçük S., Akgün A.M., Akgün M.A., "Dünya Görüşünün Üsluba Etkisi", INCSOS IV Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Targoviç, ROMANYA, 26-28 Ekim 2018, vol.1, pp.35-35
Avci Y., Küçük S., Şengül E., "Suriyeli Öğrencilerin Türkçeyi Öğrenme Durumlarında Görülen Dil Problemleri", Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targoviç, ROMANYA, 26-28 Ekim 2018, vol.II, pp.80-85
Avci Y., "Akademisyenlerin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme", İNSLET IV: Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targoviç, ROMANYA, 26-28 Ekim 2018, vol.1, pp.92-92 (Link)
Avci Y., Çelik G., "Edebiyat Eğitiminde Görsellerden Yararlanma", Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targoviç, ROMANYA, 26-28 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.473-494
Avci Y., Yaşar E. , Küçük S., "ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN FEN VE SOSYAL ALANLARINA GÖRE AKADEMİK TÜRKÇE BAŞARILARI", 1. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmaları Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.157-163 (Link)
Avci Y., Kana F., Elkiran Y.M., "Güneş Dil Teorisi ve Düşündürdükleri", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.376-376
Avci Y., Yaşar E., "Ka Fiiline Gelen Üçüncü Seslerim Anlam Özellikleri", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.374-374
Avci Y., Küçük S., "Türk Dili Öğretimi Sorunları", İnternationel Congress on Social Sciences, Roma, ITALYA, 25-27 Mayıs 2017, pp.35-35
Avci Y., Küçük S., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi", ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Malaga, ISPANYA, 18-24 Eylül 2017, pp.246-246
Avci Y., Küçük S., "TÜRKİSTAN’DA CEDETÇİLİK HAREKETİNİN OLUŞUMU VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ", II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, vol.II, no.1, pp.204-209 (Link)
Avci Y., "Türkçede Cümle Öğretiminde Ortaya Çıkan Sorunlar", 11.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Calal Abad, KIRGIZISTAN, 10-16 Haziran 2013, pp.701-708
Avci Y., Yeke E. , "Hüseyin Nihal Atsız’ın Hikâyelerinde, Milli Duygu Çerçevesinde Bir Milli Üslup Denemesi", III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,, İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Aralık 2010, vol.III, pp.126-131
Avci Y., Korkmaz N., "Eğitimde Model Oluşturmada Destanların Önemi", Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği- I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, vol.1, pp.85-89
Avci Y., "Özbekistan'da Alfabe Değişim Sürecinin Eğitim ve Kültüre Etkisi", Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği- I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, no.1, pp.48-51
Avci Y., "Yapım Eklerinin Anlam Merkezli Sınıflandırılmasına Dair", VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı,, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2008, pp.458-464
Avci Y., "Edebiyatın Gelişimi ve Öğreniminde Üslûbun Önemi ", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, pp.368-371
Avci Y., "Kültür Dönüşümü ve Alfabe", Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 80. Yılında Harf İnkılabı Sempozyumu, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2008, vol.1, pp.320-324
Avci Y., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Kültür ve Yöntem Boyutu", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslar Arası Truva-Çanakale Dil Eğitimi ve Okul Gelişimi Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 22-25 Haziran 2002, ss.316-319
Avci Y., "Yabancılar için Türkçenin Öğretimi ve Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri, Materyalleri, Tarihî Gelişimi ve Değerlendirilmesi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,II Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2001, ss.58-62
Avci Y., "Türkistanlı Fıtrat'ın Gözüyle Şark Siyaseti ve Şark Siyasetinde Çanakale'nin Yeri", Çanakale Onekiz Mart Üniversitesi, 85. Yılında Atatürk ve Çanakkale Savaşları Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-24 Mart 2000, ss.18-28
Kitap ve Kitap Bölümleri
Avci Y., "Ceditçi Fıtrat ve Eserlerinden Örnekler", Hiperyayın, İstanbul, 2020 (Link)
Avci Y., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bengü B1", Babir Academy Publishing, İSTANBUL, 2020 (Link)
Avci Y., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bengü A2", Hiperyayın, İstanbul, 2020 (Link)
Avci Y., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bengü B2", Babir Academy Puplishing, İSTANBUL, 2020 (Link)
Avci Y., "Fıtrat ve Ceditçilik", Çeviri, Hiperyayın, İSTANBUL, 2019 (Link)
Avci Y., "Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Bengü A1", Eğitim Araştırmaları Birliği Yayını, ÇANAKKALE, 2018
Avci Y., "Türk Edebiyatının En Eski Örnekleri", Kesit, İSTANBUL, 2014 (Link)
Avci Y., "Nesir ve Uslup", Çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2006
Avci Y., "Fıtrat ve Eserleri", Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA, 1997
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşım ve Uygulamalar", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 01, Yönetici, 2010
"Dil Pekiştirme Programının SosyoLinguistik Açıdan Değerlendirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, SUA-2018-2766, Yönetici, 2019
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ The Journal of Turkish Language and Literature Studies, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.03.2020 - Devam Ediyor
Turkish Stady, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2018 - Devam Ediyor
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6(4), Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.09.2017 - Devam Ediyor
Aydın TÖMER Dil Dergisi , Degerlendirme Kurul Üyesi, 26.01.2017 - Devam Ediyor
Manas Journal of Social Researches" , Degerlendirme Kurul Üyesi, 12.05.2013 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Yabancılara ve Soydaşlara Türkçe Öğretim Seti “Bengü”nün Alana Disipliner Katkısı , Bishkek, Şubat 2011
Bilimsel Hakemlikler
Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
Turkish Stady, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6(4), Dergide Hakemlik, Kasım 2018
Aydın Tömer Dil Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ T Ü R K D Ü N Y A S I İ N C E L E M E L E R İ D E R G İ S İ, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Manas Journal of Social Researches, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Etkinlik Organizasyonu
İnternationel Conference on Academic and Applied Sciences, Bilim Kurulu Üyesi, , ROMANYA, Ekim 2018
İnternationel Congress on Social Sciences IV , Bilim Kurulu Üyesi, , ROMANYA, Ekim 2018
İternational Language Education and Teaching symposium IV (İNSLET), Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , ROMANYA, Ekim 2018
İnternationel Congress on Social Sciences IV , Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , ROMANYA, Ekim 2018
II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2018
İternational Language Education and Teaching symposium IV (İNSLET), Bilim Kurulu Üyesi, , ROMANYA, Ekim 2018
III Genç Türkologlar Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , KIRGIZISTAN, Nisan 2014
II Genç Türkologlar Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , KIRGIZISTAN, Nisan 2012
III Uluslararası Mütercim Tercümanlık ve Geleceği, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, , KIRGIZISTAN, Eylül 2012
II Genç Türkologlar Sempozyumu , Bilim Kurulu Üyesi, , KIRGIZISTAN, Nisan 2012
II.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2010
1.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2009
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 23
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 2
Ödüller ve Burslar
Avci Y, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yöntem ve Uygulamalar, DPT- Ulusal Ajans, Şubat 2010
Katalog Bilgileri
Temel Eserler
Avci Y., "Türk Edebiyatının En Eski Örnekleri", Kesit, İSTANBUL, 2014
Avci Y., "Fıtrat ve Eserleri", Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA, 1997
Avci Y., "Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil-Düşünce Analizi Teorisi", Manas Journal of Social Studies, vol.1, pp.1-15, 2012
Avci Y., "Yapım Eklerinin Anlam Merkezli Sınıflandırılmasına Dair", VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı,, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2008, pp.458-464
Avci Y., "Özbek Türkçesinde Ünlü Uyumlarına Dair", Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı, pp.165-172, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi