Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Projesi. Çanakkale Kentsel Çevre Kalitesinin Sarıçay ve Mevcut Peyzaj Donatıları Kapsamında Konut Fiyatlarına Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 3097, Yönetici, Devam Ediyor
"Belirli Çim Tohumlarının Farklı Amonyum Nitrat Dozlarına Karşı Performanslarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 3129, Yönetici, Devam Ediyor
"Peyzaj Uygulamalarında Sık Kullanılan 4 Farklı Serin İklim Çim Tohumunun Farklı Yetiştirme Ortamlarına Gösterecekleri Tepkimelerin Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2018-1407, Yönetici, 2019
"Bireysel Seyahat Maliyeti Yöntemi Kullanılarak Ekonomik Değer Tespiti Tarihi Troya Milli Parkı Örneği", BAP Diğer, FHD-2018-1429, Yönetici, 2019
"Aktif Yeşil Alanların Konut Fiyatları Üzerine Etkisinin Araştırılması:Mersin İli Yenişehir İlçesi Örneği", BAP Doktora, ZF2013D16, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi