Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Alkan Y., "Çanakkale Şehitler Abidesi Şevi Dikey Bahçe Tasarım Önerisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, pp.188-195, 2020
Alkan Y., "Mimari yapılarda bitkilendirme esaslı yenilikçi planlama yaklaşımları: Dikey orman", Akademik Ziraat Dergisi, vol.1, pp.1-1, 2020
Alkan Y., "İnsan odaklı aydınlatmanın kent ölçeğinde irdelenmesi:Çanakkale", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.57, pp.81-90, 2020
Alkan Y., "Aktif yeşil alan olanaklarının verimlilik açısından değerlendirilmesi: Çanakkale örneği. ", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.37-44, 2020
Alkan Y., "Çanakkale Kentsel Yapısına Eleştirel Bir Yaklaşım: Butik Kent.", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, pp.150-158, 2019
Alkan Y., Kelkit A., "Research about vısıtor perceptıons of Çanakkale Martyrs’ Memorıal.", Journal of Scientific Perspectives, vol.3, pp.355-364, 2019
Alkan Y., "Investigation of Çanakkale urban cemeteries within the scope of landscape planning criteria. ", Eurasian Journal of Forest Science , vol.7, pp.301-310, 2019
Alkan Y., "Bireysel Seyahat Maliyet Yöntemi Kullanılarak Ekonomik Değer Tespiti: Troya Tarihi Milli Parkı Örneği", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.633-643, 2019
Alkan Y., Sağlik A., Kelkit A., Gür E., Sağlik E., "Peyzaj Uygulamalarında Sık Kullanılan 4 Farklı Serin İklim Çim Tohumunun Farklı Ortamlarda Gösterdikleri Performansların Belirlenmesi. ", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.644-654, 2019
Alkan Y., "Kent Parklarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Örneği.", Kent Akademisi, vol.12, pp.519-530, 2019
Alkan Y., "Çanakkale Şehitler Abidesi peyzaj planlama ve tasarımında yeni bir yaklaşım. ", Turkish Journal of Forest Science, vol.3, pp.142-148, 2019
Alkan Y., Sağlik A., Kelkit A., "Site yerleşimlerinde dış mekân – peyzaj niteliğinin ölçülmesi ve konut değerlerine etkisi üzerine bir araştırma: Çanakkale kenti örneği, ", TMD Uluslararasi Hakemli Tasarım ve Mimarlik Dergisi, vol.9, pp.111-128, 2016
Sağlik A., Alkan Y., Kelkit A., Devecioğlu N.E., Sağlik E., "Meydanların Kent Kimliği Üzerine Etkileri: Çanakkale İskele Meydanı", International Refereed Journal of Design and Architecture, vol.7, pp.1-12, 2016
Alkan Y., "Erdemli kenti mücavir alanı içinde ekolojik kapsamlı alan kullanımı üzerine bir araştırma. ", Ordu Üniversitesi, Akademik Ziraat Dergisi, vol.5, pp.35-50, 2016
Alkan Y., Uslu C., "Aktif Yeşil Alanların Konut Fiyatları Üzerine Etkisinin Araştırılması: Mersin İli Yenişehir İlçesi Örneği", İnönü Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.6, pp.1-10, 2016
Sağlik A., Alkan Y., Kelkit A., Çavuşoğlu G., Sağlik E., "Peyzaj mimarlığında fonksiyonel mekân çözümlemesine yönelik bir tasarım çalışması", Uluslar arası Hakemli Tasarım ve mimarlık dergisi, vol.9, pp.97-110, 2016
Alkan Y., "Alkan, Y., Uzun, G., “Erdemli Kenti Mücavir Alanı İçinde Ekolojik Kapsamlı Alan Kullanımı Üzerine Bir araştırma” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıl: 2010, Cilt: 23-1. S:62-69", Ç.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.62-69, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Alkan Y., "Yaşanabilir Kent Olgusunda Planlama Yaklaşımı Örneği: Çanakkale", 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, ,
Alkan Y., "Çim Alan Tesisinde Farklı Gübre Dozlarının Büyümedeki Etkisinin Araştırılması", Uluslararası Avrupa Disiplinlerarası Araştırmalar Kongresi, ,
Alkan Y., "Çanakkale Kentselinde Sarıçay ve Çevresel Niteliklerinin Konut Fiyatlarına Etkisinin Araştırılması", Uluslararası Avrupa Disiplinlerarası Araştırmalar Kongresi, ,
Alkan Y., "Çanakkale Kentselindeki Aktif Yeşil Alanların Kullanıcılar Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası İNSAC Kongre, ,
Alkan Y., "Çanakkale Şehitler Abidesi Şevinde Dikey Bahçe Uygulaması Örneği", Uluslararası İNSAC Kongre, ,
Alkan Y., "Sürdürülebilir Kent Ölçeğinde Eleştirel Bir Yaklaşım: Çanakkale Örneği", 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, ,
Sağlik A., Sağlik E., Alkan Y., Kelkit A., "ENGELSİZ KIŞ TURİZMİNE PEYZAJ TASARIMININ KATKISI", Uluslararası Sivas Kış Turizmi Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 23 Şubat 1018 - 25 Şubat 2018, pp.415-424
Sağlik A., Kelkit A., Alkan Y., "PEYZAJ TASARIMINDA SOSYAL ETKİLEŞİM: ÇINAR ALTI KAHVE ÖRNEĞİ", 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2018, pp.1035-1041
Sağlik E., Alkan Y., "AKILLI ULAŞIM KAPSAMINDA BİSİKLET YOLLARININ İRDELENMESİ: ÖRNEK KENT ÇANAKKALE", 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2018, pp.1057-1065
Alkan Y., Sağlik A., Kelkit A., Gür E., Sağlik E., "Bazı Toprak Sınıflarının Çim Alan Tesisindeki Rolü.", INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2018, pp.96-96
Alkan Y., Sağlik E., "EKO-KENT KONSEPTİNDE YEŞİL YOL KAVRAMI, İŞLEVLERİ VE ÖNEMİ; ÇANAKKALEKENTİ SARIÇAY ÖRNEĞİ ", 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2018, pp.810-817
Kelkit A., Sağlik A., Alkan Y., "ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ TOKİ KONUTLARI DIŞ MEKAN KULLANIMLARININ İNCELENMESİ", 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2018, pp.640-646
Sağlik A., Kelkit A., Alkan Y., "SARIÇAY KENARINDAKİ AÇIK YEŞİL ALANLARIN HAVA KARARINCA KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ", 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2018, pp.1042-1048
Alkan Y., "Turizm ve Rekreasyonel Amaçlı Kullanım Değeri İle Turizm ve Rekreasyon Taleplerini Etkileyen Değişkenler Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Belirlenmesi, Çanakkale Örneği.", INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2018, pp.95-95
Alkan Y., Kelkit A., Sağlik A., Sağlik E., "ÇANAKKALE KENTSEL ALANI ÖRNEĞİNDE AKTİF YEŞİL ALAN OLANAKLARININ VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", 3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.89-91
Kelkit A., Sağlik A., Alkan Y., "KEPEZ (ÇANAKKALE) BELDESİ SAHİL ŞERİDİNİN REKREASYONEL AMAÇLI KULLANIMININ İRDELENMESİ", 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2018, pp.647-654
Sağlik E., Sağlik A., Alkan Y., Kelkit A., "KENTSEL PEYZAJ KALİTESİ YÖNÜNDEN KIŞ KENTLERİ", Uluslararası Sivas Kış Turizmi Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 23 Şubat 1018 - 25 Şubat 2018, pp.54-61
Kelkit A., Sağlik A., Alkan Y., "YILDIZ DAĞI KAYAK KIŞ SPORLARI TURİZMİ MERKEZİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ", Uluslararası Sivas Kış Turizmi Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 23 Şubat 1018 - 25 Şubat 2018, pp.312-320
Alkan Y., Sağlik A., Kelkit A., Sağlik E., "GELİBOLU TARİHİ ALANI ŞEHİTLER ABİDESİ ÇEVRESİNİN GÖRSEL VE FONKSİYONEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", 3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.87-88
Sağlik A., Kelkit A., Alkan Y., Ulusoy M.T., Sağlik E., "EKOLOJİK TURİZM TESİSLERİ", 3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.85-86
Sağlik A., Alkan Y., Kelkit A., Temiz M. , Sağlik E., "PEYZAJ TASARIM VE PLANLAMA İLKELERİ KAPSAMINDA SOKAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI: ÇANAKKALE İLİ, BİGA İLÇESİ ÖRNEĞİ", 3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.50-51
Alkan Y., "Kırsal Turizm Kapsamında Yerel Kitlenin Hassasiyetleri Üzerine Bir Araştırma, Tarihi Troya Kenti.", INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2018, pp.394-402
Alkan Y., Sağlik E., "ÇANAKKALE TERZİOĞLU YERLEŞKESİNE SINIR ORMANLIK ALANDA EKOTURİZM KULLANIMM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2018, pp.800-809
Sağlik E., Sağlik A., Alkan Y., Kelkit A., ""Kent İçi Alanlarda Yaya Güvenliğinin Sağlanmasında Peyzaj Tasarımının Rolü: Çanakkale Örneği"", 2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2017, vol.0, no.0, pp.1-1
Sağlik E., Sağlik A., Kelkit A., Alkan Y., ""Çanakkale Kent Merkezindeki Kıyı Alanlarının Kent Plajı Olarak Kullanılabilirliği"", 2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2017, vol.0, no.0, pp.1-1
Sağlik A., Alkan Y., Çavuşoğlu G., Sağlik E., Kelkit A., "Tarihin Geleceğe Aktarılmasında Peyzaj Tasarımının Önemi: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Örneği", 1. International Academic Research Congress, ,
Sağlik A., Alkan Y., Kelkit A., "Bayramiç Yeni Belediye Binası Peyzaj Projesi", 1. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.00-00
Alkan Y., Sağlik A., "Çarpık Kentleşmenin Hava Kirliliğine Olan Etkisi: Çanakkale Kenti Örneği", 1. International Academic Research Congress, ,
Alkan Y., Sağlik A., "Çanakkale Kenti Katı Atık Depolama Alanına Kent Planlaması Açısından Eleştirel Bir Yaklaşım", 1. International Academic Research Congress, ,
Kelkit A., Sağlik A., Alkan Y., ""Alternative Usages and Characteristics of the Roof Structures of Open Areas"", İnternatıonal Winter Cities Symposium, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Şubat 2016, vol.1, no.1, pp.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Alkan Y., Gür E., "60 YAŞ ÜSTÜ KENT İNSANININ PARK/BAHÇE ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ", in: MİMARLIK PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDGRMELER, Prof. Dr. Latif GÜRKAN KAYA, Eds., Gece Kitaplığı, Çanakkale, pp.99-116, 2019
Alkan Y., "Ebeveyn Algısı ve Çocuk Oyun Alanalarının Planlanması: Çanakkale", in: Peyzaj Tasarım - Proje - Uygulama, DoçDr. Alper SAĞLIK, Eds., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, pp.98-114, 2019
Alkan Y., Sağlik A., Kelkit A., Sağlik E., "Çevresel Niteliklerin Konut Fiyatlarına Kattıkları Ekonomik Değerler Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Kenti Örneği", in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım’da Akademik Araştırmalar, Öğr. Gör. Dr. Çiğdem EREN, Eds., Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.307-334, 2018
Alkan Y., "LÂPSEKİ KENTSEL ALANINDAKİ ALT/ÜST YAPI AĞIRLIKLI PEYZAJ SORUNSALI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", in: Değişen ve Gelişen Lapseki Altyapısı, Doç.Dr.Alper SAĞLIK, Eds., POZİTİF MATBAA, ÇANAKKALE, pp.125-137, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi