Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaya Y., ""A Fissure in 'Unanimous Democracy': Parliamentary Contestations over Property Rights on Land in Early Republican Turkey"", MIDDLE EASTERN STUDIES, vol.55, pp.540-556, 2019
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaya S.Y., "İskan ve Toprak Dağıtımı Politikaları Işığında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu", Journal of Life Economics, pp.77-105, 2015
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kaya S.Y., "1990'lardan Günümüze Savaşta Özel Taşeronlar: Bir İnceleme Denemesi", Askerlik "İşi": Askeri İşgücünün Karşılaştırmalı Tarihi (1500-2000), Zürcher E.J., Ed., İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.591-614, 2017
Kaya S.Y., "Private Contractors in War from the 1990s to the Present: A Review Essay", in: Fighting for a Living: A Comparative History of Military Labour, 1500-2000, Zürcher Erik-Jan , Eds., Amsterdam University Press, Amsterdam, pp.613-638, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi