Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erginal A.E., Ekinci Y.L., Demirci A., Bozcu M., Öztürk M.Z., Avcioğlu M., Öztura E., " First Record Of Beachrock On Black Sea Coast Of Turkey: Implications For Late Holocene Sea-Level Fluctuations", SEDIMENTARY GEOLOGY, vol.294, pp.294-302, 2013
Erginal A.E., Kıyak N.G., Ekinci Y.L., Demirci A., Ertek A., Canel T. , " Age, Composition And Paleoenvironmental Significance Of A Late Pleistocene Eolianite From The Western Black Sea Coast Of Turkey", QUATERNARY INTERNATIONAL, vol.296, pp.168-175, 2013
Ertek A., Kılıç E., Erginal A.E., Ekinci Y.L., Demirci A., " Preliminary Assesment Of Submerged Beachrock And Uplifted Near-Shore Deposits, Hasır Island, Marmara Archipelago, Turkey.", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.xx, pp.xx-xx, 2013
Ekinci Y.L., Türkeş M., Demirci A., Erginal A.E., "Shallow And Deep-Seated Regolith Slides On Deforested Slopes In Çanakkale, Nw Turkey.", GEOMORPHOLOGY, vol.xx, pp.xx-xx, 2013
Büyüksaraç A., Yalçiner C.Ç., Ekinci Y.L., Demirci A., Yücel M.A., "Geophysical Investigations At Agadere Cemetery, Gallipoli Peninsular, Nw Turkey", AUSTRALIAN JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, vol.xx, pp.xx-xx, 2013
Ekinci Y.L., Kaya M.A. , Başaran C., Kasapoğlu H., Demirci A., Durgut C., "Geophysical Imaging Survey In The South Necropolis At The Ancient City Of Parion (Kemer-Biga), Northwestern Anatolia, Turkey: Preliminary Results", Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol.12, pp.xxx-xxx, 2013
Erginal A.E., Ekinci Y.L., Demirci A., Avcioğlu M., Öztürk M.Z., Türkeş M., Yiğitbaş E., "Depositional Characteristics Of Carbonate-Cemented Fossil Eolian Sand Dunes: Bozcaada Island, Turkey", Journal of Coastal Research, vol.29, pp.xxx-xxx, 2013
Erginal A.E., Ekinci Y.L., Demirci A., Elmas E.K., Kaya H., "First Note On Holocene Coquinite On Thrace (Black Sea) Coast Of Turkey", Sedimentary Geology, vol.267, pp.55-62, 2012
Bekler T., Ekinci Y.L., Demirci A., Erginal A.E., Ertekin C., "Characterization Of A Landslide Using Seismic Refraction, Electrical Resistivity And Hydrometer Methods, Adatepe-Çanakkale, Nw Turkey", Journal of Environmental & Engineering Geophysics, vol.16, pp.115-126, 2011
Erginal A.E., Öztürk B., Ekinci Y.L., Demirci A., " Investigation Of The Nature Of Slip Surface Using Geochemical Analyses And 2-D Electrical Resistivity Tomography: A Case From Lapseki Area, Nw Turkey", Environmental Geology, vol.58, pp.1167-1175, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Ekinci Y.L., Demirci A., "A Damped Least-Squares Inversion Program For The Interpretation Of Schlumberger Sounding Curves", Journal of Applied Sciences, vol.8, pp.4070-4078, 2008
Ekinci Y.L., Demirci A., Ertekin C., ""Delineation Of The Seawater-Freshwater Interface From The Coastal Alluvium Of Kaleköy-Gökçeada, Nw Turkey", Journal of Applied Sciences, vol.8, pp.1977-1981, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erginal A.E., Ekinci Y.L., Demirci A., Öztürk M.Z., Elmas E.K., Avcioğlu M., Öztura E., Bozcu M., "Beachrock On Thracian Black Sea Coast Of Turkey: An Assessment Of Geomorphological, Geophysical And Radiocarbon Dating Result", The Third International Geography Symposium, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013, pp.xx-xx
Öztura E., Erginal A.E., Ekinci Y.L., Kıyak N.G., Demirci A., Öztürk M.Z., Avcioğlu M., "Cement Fabrics, Osl Age And Subsurface Nature Of Beachrock, Lake İznik, Nw Turkey", The Third International Geography Symposium, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013
Ekinci Y.L., Demirci A., Ekinci R. , Erginal A.E., "Geophysical Characterization Of Late Pleistocene Coquina And Eolianite On Western Black Sea Coast Of Turkey By Using Electrical Resistivity Tomography Survey", European Geosciences Union General Assembly, AVUSTURYA, 7-12 Nisan 2013
Erginal A.E., Ekinci Y.L., Öztürk M.Z., Demirci A., Avcioğlu M., Bozcu M., Öztura E., "A New Late Holocene Coastal Dune Record, Kıyıköy, Kırklareli, Turkey", The Third International Geography Symposium, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013, pp.xx-xx
Demirci A., "Aftershock Triggering And Estimation Of The Coulomb Stress Changes With Approach Of Optimally Oriented Fault Planes: Examples Of Some Contemporary Earthquakes In Turkey", European Geosciences Union General Assembly, AVUSTURYA, 7-12 Nisan 2013
Demirci A., Ekinci Y.L., Kaya M.A. , "Electrical Resistivity Survey For Delineation Of The Seawater Intrusion In The Çanakkale Plain, Nw Turkey", European Geosciences Union General Assembly, AVUSTURYA, 7-12 Nisan 2013
Ertek A., Erginal A.E., Kılıç E., Elmas E.K., Ekinci Y.L., Demirci A., "New Evidence For A Possible Late Holocene Tsunami In Sw Marmara Sea, Southern Marmara Archipelago, Nw Turkey", IGCP 610 First Plenary Meeting and Field Trip, GURCISTAN, 12-19 Ekim 2013, pp.xx-xx
Erginal A.E., Kıyak N.G., Ekinci Y.L., Demirci A., Elmas E.K., Ertek A., Öztürk M.Z., "Coquinite On The West Black Sea Coast Of Turkey (Sile, Istanbul): Possible Evidence For Higher Sea Level During Mis3", IGCP 610 First Plenary Meeting and Field Trip, GURCISTAN, 12-19 Ekim 2013, pp.xx-xx
Ekinci Y.L., Demirci A., Erginal A.E., "İstanbul-Şile (Kb Türkiye) Eolinitlerinin Yüzey Altı Geometrisinin Elektrik Özdirenç Tomografi Tekniği İle Belirlenmesi", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, TÜRKIYE, 2-6 Nisan 2012, pp.210-211
Ekinci Y.L., Demirci A., Erginal A.E., Kaya H., Ekinci R. , "The Nature And Subsurface Geometry Of Late Holocene Coquina Rocks, Karaburun-Istanbul, Nw Turkey", European Geosciences Union General Assembly, AVUSTURYA, 22-27 Nisan 2012
Öztürk M.Z., Ekinci Y.L., Demirci A., Avcioğlu M., Erginal A.E., "Bozcaada Batı Kesiminde Kumul Gelişimi", III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 4-6 Ekim 2012, ss.8-10
Erginal A.E., Kıyak N.G., Ekinci Y.L., Demirci A., Ertek A., Öztura E., "Karadeniz’De Geç Pleistosen’Deki Son İki İnterglasiyalin Kıyıdaki Kanıtları: Şile Eolinitleri Ve Kokunitler", III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 4-6 Ekim 2012, ss.27-29
Erginal A.E., Demirci A., Öztürk M.Z., Ekinci Y.L., "Çıldır Gölü Ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası: Jeomorfolojik Gözlemler Ve Araştırma Potansiyelleri", Çıldır Gölü Sempozyumu, ARDAHAN, TÜRKİYE, 4-8 Temmuz 2012, ss.12-17
Demirci A., Bekler T., Özden S., "The 19 May 2011 Simav Earthquake (Mw=5.8) And Its Aftershocks, Western Turkey: Source Mechanisms And Spectral Source Parameters", European Geosciences Union General Assembly, AVUSTURYA, 22-27 Nisan 2012
Demirci A., Bekler T., Özden S., "Simav Depreminin Sismotektonik Anlamı", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, TÜRKIYE, 2-6 Nisan 2012
Ertek A., Ekinci Y.L., Demirci A., Erginal A.E., Öztura E., "Şile Batısında Bir Pleistosen Kıyı Kumulu İstifi: Jeomorfolojik Ve Jeofiziksel Açıdan İlk Sonuçlar", Ulusal Coğrafya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 7-10 Eylül 2011, ss.91-92
Bekler T., Demirci A., Özden S., Kalafat D., "Simav Ve Emet Fay Zonlarındaki Depremlerin Optimum Kaynak Parametrelerinin Analizi", 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 11-14 Ekim 2011, ss.25-29
Demirci A., Bekler T., Özden S., "Simav Depremlerinin (Mayıs 2011) Kaynak Parametreleri", ATAG-15, ADANA, TÜRKİYE, 19-22 Ekim 2011
Türkeş M., Erginal A.E., Demirci A., Ekinci Y.L., "Geophysical, Geomorphological And Climatological Analysis Of The Ambaroba And Mazılık Landslides In The Çanakkale District", 5th International Atmospherical Science Symposium, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2011, pp.461-474
Ekinci Y.L., Demirci A., Erginal A.E., Öztürk B., "Detection Of Cavities In Carbonate-Cemented Fossil Eolian Sand Dunes Using Dc Electrical Resistivity Survey, Bozcaada Island, Turkey", European Geosciences Union General Assembly, AVUSTURYA, 2-7 Mayıs 2010
Demirci A., Ekinci Y.L., Erginal A.E., Türkeş M., "Deep-Seated Landslide In Ambaroba Village (Biga-Çanakkale, Nw Turkey): Interpretation Of Geophysical, Geochemical And Geomorphological Data", The 2nd International Geography Symposium, Mediterranean Environment, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010
Ekinci Y.L., Demirci A., Bekler T., "Shallow Geophysical Investigation For Mapping An Active Landslide: A Case Study From Nw Turkey", European Geosciences Union General Assembly, AVUSTURYA, 2-7 Mayıs 2010
Demirci A., Ekinci Y.L., Türkeş M., Erginal A.E., Öztürk M.Z., Sungur A., "Mazılık (Çanakkale) Heyelanının Jeofiziksel, Klimatolojik Ve Jeomorfolojik Analizi", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, AFYON, TÜRKİYE, 11-13 Ekim 2010, ss.24-27
Ekinci Y.L., Demirci A., Erginal A.E., Öztürk M.Z., Avcioğlu M., "Doğru Akım Özdirenç Yönteminin Jeomorfolojik Çalışmalarda Kullanımı: Çanakkale Yöresinden Örnek Çalışmalar", VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 3-5 Kasım 2010, ss.275-276
Ekinci Y.L., Demirci A., Erginal A.E., Avcioğlu M., Ergen T.Ö., "Depositional Characteristics And Subsurface Geometry Of The Bozcaada Coastal Eolianite Using Eri And Geomorphological Data", The 2nd International Geography Symposium, Mediterranean Environment, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010
Bekler T., Demirci A., Özden S., Gündoğdu E., Kalafat D., "Güncel Depremlerin Kaynak Parametreleri Ile Simav Fayı Ile Kütahya Fayı Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniği", ATAG-14, ADIYAMAN, TÜRKİYE, 3-6 Kasım 2010, ss.35-37
Demirci A., Bekler T., Karagöz Ö., "Characterization Of Site-Effects In The Urban Area Of Canakkale, Turkey, Using Ambient Noise Measurements", European Geosciences Union General Assembly, AVUSTURYA, 2-7 Mayıs 2010
Demirci A., Ekinci Y.L., "Non-Linear Inversion Of Residual Self-Potential Anomalies With Variable Shape Factor", International Earthquake Symposium Kocaeli2009, TÜRKIYE, 17-19 Ağustos 2009
Karagöz Ö., Demirci A., "Batı Marmara Bölgesi Zemin Büyütmeleri", Uluslararası Deprem Sempozyumu. Kocaeli2009, TÜRKIYE, 17-19 Ağustos 2009
Demirci A., Ekinci Y.L., Bekler T., Erginal A.E., Öztürk B., "Geophysical Characterization Of A Landslide In Lapseki-Çanakkale By Seismic Refraction And Electrical Resistivity Methods", 18th International Geophysical Congress and Exhibition, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2008, pp.1-4
Elbek Ş., Ekinci Y.L., Demirci A., Koç G., Tokcan E., Benibol E., "Jeofizik Yöntemlerin Yöntemlerin Adli Araştırmalarda Kullanımı: Elektrik Özdirenç Tomografi Uygulaması, Terzioğlu Kampusü, Çanakkale", Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik ve Uzaktan Algılama Sempozyumu (GARS 2008), İZMİR, TÜRKİYE, 30 Nisan-2 Mayıs 2008, ss.133-136
Ertekin C., Ekinci Y.L., Demirci A., "Karst, Karstlaşma Ve Karstik Boşluklarının Yüzey Ölçümleri Ile Belirlenmesi", Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES07), KOCAELİ, TÜRKİYE, 20-22 Haziran 2007, ss.575-578
Demirci A., Bekler T., Kaya M.A. , Ekinci Y.L., "Microtremor And Resistivity Studies For Evaluating Ground Conditions In Çanakkale", 13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface 2007, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2007, pp.P03 1-5
Ekinci Y.L., Kaya M.A. , Demirci A., "Electrical Resitivity Tomography Investigation At The Ancient Site Of Parion (Nortwest Turkey)", 13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface 2007, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2007, pp.P40 1-5
Ertekin C., Ekinci Y.L., Demirci A., "Jeofizik Ve Jeolojik Çalışmalarla Yeraltı Suyu Araştırması, İntepe-Çanakkale", SDÜ 15.yıl Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, ISPARTA, ISPARTA, TÜRKİYE, 14-16 Kasım 2007, ss.23-37
Ekinci Y.L., Demirci A., Ertekin C., "Investigation Of The Layered Seawater-Freshwater Interface: A Study From Gökçeada-Kaleköy, Turkey", International Earthquake Symposium Kocaeli2007, TÜRKIYE, 22-26 Ekim 2007, pp.225-229
Avşar E., Demirci A., Özdilek H.G., Kaya M.A. , Bekler T., "Çevre Ve Jeofizik Açısından Yeraltındaki Radyoaktif Radon Gazının İncelenmesi", Radyasyon ve Çevre Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 29-30 Haziran 2006, ss.55-58
Demirci A., Kaya M.A. , Bekler T., "Çanakkale Şehir Merkezi Mikrobölgeleme Çalışması Ön Sonuçları", Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2006, pp.7-8
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kaya M.A. , Balkaya Ç., Ekinci Y.L., Demirci A., "Kültür Mirasımız, Torunlarımızın Emaneti İçin Arkeojeofizik, Neden, Nereye.", Jeofizik Bülteni, ., Ed., Jeofiik Mühendisleri Odası, Ankara, ss.29-45-, 2013