Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Borlat B., "Çanakkale Savaşlarının Unutulan Kahramanı: Cemal Çavuş", TÜRKTOB, ss.66-69, 2015
Borlat B., "İkinci Dünya Savaşı’Nda Türkiye’De Seferberlik", Askeri Tarih Araştırmaları, ss.149-168, 2014
Borlat B., "Şehitlere Saygı Belirli Kurallara Tabi", Çanakkale 1915, ss.40-43, 2014
Borlat B., "Hattı Müdafaa Için Çakmak Hattı Yapıldı", Çanakkale 1915, ss.20-25, 2014
Borlat B., "Bir Kolu Ve Gönlü Türkiye’De Kaldı", Çanakkale 1915, ss.57-61, 2013
Borlat B., "Eski Düşman Yeni Müttefik", Çanakkale 1915, ss.38-43, 2013
Borlat B., "Alman Gazeteciler Gelibolu’Da", Çanakkale 1915, ss.52-55, 2013
Borlat B., "Erenköy Koyu’Na Yüksekten Bakan Bir Kahraman", Çanakkale 1915, ss.26-29, 2013
Borlat B., "Mermiyi Kaldıran Yavuz Bir Pehlivandı", Çanakkale 1915, ss.26-31, 2012
Borlat B., "Mısırlı Üniversiteliler Çanakkale’De", Çanakkale 1915, ss.58-61, 2012
Borlat B., "Milli Mücadele Sırasında Yunanlıların Ve İtilaf Devletlerinin Çanakkale Bölgesinde Savaş Hukukuna Aykırı Davranışları Hakkında Kısa Notlar", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, ss.109-126, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Borlat B., "Çanakkale Savaşlarında 27. Alay’In Rolü", 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslar arası Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 21-25 Mayıs 2015, pp.10-20
Borlat B., "Türkiye-Suriye Arasında Yaşanan Sınır İhlalleri Meselesi (1930-1940)", Uluslar arası Orta Doğu’da Süreklilik ve Değişim Sempozyumu, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, vol.2, pp.33-52
Borlat B., "Dr. Sadi Bey’In “26-27 Temmuz 1328 Hareket-I Arz” Adlı Eseri Üzerine", 09 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin 100. Yıl Dönümü Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2012, ss.134-142
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Borlat B., "18 Mart 1953 Yenice Depremi Ve İhsan Sabri Çağlayangil’In Raporu", Kriter Yayınları, ÇANAKKALE, 2013
Borlat B., "26-27 Temmuz 1328 Depremi Ve Dr. Yüzbaşı M. Sadi Bey", Kriter Yayınları, İSTANBUL, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi