Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hepbilgin B., "Kazdağı Ormanlarında Birliklere Göre Eğim ve Bakı Analizi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, pp.230-247, 2020 (Link)
Hepbilgin B., Koç T., "İklim Değişikliğinin Kazdağı ve Yakın Çevresindeki Ağaç Formasyon Alanlarına Öngörülen Etkileri", Uluslararası Coğrafya ve Coğrafya Eğitimi Dergisi, pp.311-327, 2019 (Link)
Hepbilgin B., Koç T., "Bölgesel Sıcaklık ve Yağış Verilerine Göre Kazdağı ve Yakın Çevresinin İkliminde Öngörülen Değişiklikler (2000-2099)", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), pp.253-270, 2018 (Link)
Hepbilgin B., Koç T., "BÖLGESEL İKLİM VERİLERİNE GÖRE KAZDAĞI VE YAKIN ÇEVRESİNDE OLASI SICAKLIK DEĞİŞİKLİKLERİ (2000-2099)", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.271-284, 2017 (Link)
Hepbilgin B., Koç T., "HadGEM2-ES/RegCM4.3.4 küresel/bölgesel model verilerine göre Kaz Dağı ve yakın çevresinin yağışlarında olası değişiklikler (2000-2099) ", Türk Coğrafya Dergisi, ss.27-34, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Hepbilgin B., "Kazdağı Ormanlarında Birliklere Göre Toprak Grubu, Derinliği ve Eğim Değerlendirmesi", 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 24-24 Ağustos 2019, pp.307-319 (Link)
Hepbilgin B., "Kazdağı Ormanlarında Baskın Birlik Alanlarına Göre Eğim Karşılaştırması", 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 24-24 Ağustos 2019, pp.293-306 (Link)
Hepbilgin B., Koç T., "Spatial differentiation in tree formation distribution of Kaz Mount", International Symposium on Biodiversity Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.298-309 (Link)
Hepbilgin B., Koç T., "RCP 8.5 Senaryosuna Göre Kazdağı ve Yakın Çevresinin İkliminde Öngörülen Değişiklikler", 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 27-27 Nisan 2018, ss.0-0 (Link)
Hepbilgin B., Koç T., "Kazdağı ve Yakın Çevresindeki Ağaç Formasyon Alanlarında Öngörülen Sıcaklık ve Yağış Değişiklikleri", TUCAUM 30. Yıldönümü Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-4 Ekim 2018, ss.0-0 (Link)
Hepbilgin B., Koç T., "Kazdağı ve Yakın Çevresinin İklim Özellikleri", Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, vol.0, no.0, pp.0-0
Koç T., Hepbilgin B., "Kazdağı'nın Morfometrik Özellikleri", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-Bildiriler Kitabı, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.527-537
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi