Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
Çalışma Ekonomisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Industrial Relations & Labor