Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özmen F., "Abdurrahmân es-Süheylî’nin Müfessir Kişiliği ve er-Ravzü’l-ünüf İsimli Eserinin Tefsir İlmi Açısından Tahlili", Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.375-391, 2017
Özmen F., " Ebû Bekir el-Haddâd'ın Tefsir Metodu", Usûl Dergisi, vol.23, pp.67-94, 2015 (Link)
Özmen F., "Taberânî Tefsiri Üzerine: "et-Tefsîru’l-Kebîr”in Taberânî’ye Nisbetle Neşri Meselesi", Bilimname, vol.29, pp.161-181, 2015 (Link)
Özmen F., "Ebû Bekir el-Haddâd ve Tefsir Kaynakları", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.43-63, 2013 (Link)
Özmen F., "Abdüssamed el- Gaznevi ve Tefsiri", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.139-161, 2012 (Link)
Özmen F., "Abdüssamed el-Gaznevî’nin Tefsirinin Kaynakları ve Tesirleri", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, cilt.21, ss.87-113, 2012 (Link)
Özmen F., "Dönemin Şiirlerinden Örneklerle Câhiliye Araplarında Ahlak", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.300-328, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özmen F., "KIRAAT ALİMİ EL-MİNTÛRÎ’NİN FEHRESE’Sİ", I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.52-52 (Link)
Özmen F., "Endülüs'lü Bir Müfessir ve Siyer Şerhi:Abdurrahman es-Süheylî'nin Müfessir Kişiliği ve "er-Ravzü'l-ünüf"İsimli Eserinin Tefsir İlmi Açısından Tahlili", 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES/1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-USOS 2017, GRANADA, ISPANYA, 18-24 Eylül 2017, pp.89-90
Özmen F., "Gaznelilerde Tefsir Faaliyetleri: Gazneli Bazı Müfessirler ve Eserleri", 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES-1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-USOS 2017 SPAIN, GRANADA, ISPANYA, 18-24 Eylül 2017, pp.72-73
Özmen F., "Kur’ân’ın Anlaşılmasında Nüzûl Dönemi Şartlarını Bilmenin Önemi", II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 19-21 Mayıs 2016, vol.2, pp.397-412 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özmen F., "",
Özmen F., "İslam Öncesinde Arapların Ahlâkî Yapısı ve Bunun Kur ân daki Yansımaları", in: GEÇMİŞTEN GELECEĞE AHLAK, ASİFE ÜNAL, Eds., BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, BARTIN, pp.329-346, 2015
Özmen F., "Putperest Ahlâkı: Mekkî Sûrelerde Putperestlerin Ahlâkî Özellikleri ", Emin Yayınları, BURSA, 2012
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Özmen F., "GAZNEVÎ,Abdüssamed b. Mahmûd", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, vol.EK 1, pp.467-468, 2016
DİĞER YAYINLAR
Özmen F., "Tanıtım ve Değerlendirme: “Ebu’l-Kâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyüb et-Taberânî, et-Tefsîru’l-kebîr: Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm I-V", Diger, ss.269-273, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi