Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ayengin T., "Hukûki Dinamizm Ve İçtihatta İsabet Tartişmalari", MARİFE, ss.139-158, 2012 (Link) (Özet)
Ayengin T., "Hüsün - Kubuh Tartişmalari Ve İslam Hukukunun Kökeni Üzerine ", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, ss.191-207, 2012 (Link) (Özet)
Ayengin T., "İslam, Hukuk Ve Sosyal Realite", Eski Yeni, ss.26-30, 2012
Ayengin T., "Tevhit Ayengin, Helal Gıda Sertifikası Tüketici Hakkıdır", Gimdes, ss.45-50, 2011
Ayengin T., "Muhammed Haşim Kemali, “İçtihat Ya Da Re’Y”, Trc.: T. Ayengin", Din Bilimleri, cilt.5, ss.275-304, 2005 (Link)
Ayengin T., " Kalvinizm Ve İslam Örneği", İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.18, ss.463-472, 2005 (Link) (Özet) (Abstract)
Ayengin T., "Kurban İbadeti", Diyanet İlmi Dergi, cilt.41, ss.7-28, 2005
Ayengin T., "İslam Hukukunun Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler", Usûl, ss.99-113, 2005 (Link)
Ayengin T., "Islam And Human Rights Adlı Kitabı Özelinde Ann Elizabeth Mayer'In İslam Ve İnsan Hakları Hakkındaki Görüşleri", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.353-375, 2004 (Link)
Ayengin T., "M. Umar Chapra, “İslam Ekonomi Bilimine İhtiyaç Var Mı?”, Trc.: T. Ayengin", Din Bilimleri, cilt.3, ss.169-191, 2003 (Link) (Özet)
Ayengin T., "İslam Hukuk Felsefesinde ‘Hukukun Üstünlüğüne Dayalı Hukuk Devleti’Nin Metodolojik Referansları", EKEV Akademi Dergisi, ss.1-12, 2003 (Link) (Özet)
Ayengin T., "İslam’Da İktisâdî Hayatın Ahlâkî Boyutu", İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.16, ss.648-659, 2003 (Link) (Özet) (Abstract)
Ayengin T., "Muhammed Haşim Kemali, “Fıkıh Ve Sosyal Realiteye Uyumu”, Trc.: T. Ayengin, N. Tartı", Ekev Akademi Dergisi, cilt.2, ss.84-101, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ayengin T., "HELÂL TURİZMDE KULLANILABİLECEK TEMEL DİNİ KAVRAMLAR VE GÜNCEL YANSIMALARI", 1. International Halal Tourism Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2017, pp.840-852 (Link) (Özet) (Abstract)
Ayengin T., "Tevhit Ayengin Ve Osman Durmaz, "Sosyal Medyada Verilen Fetvaların Otantikliği", ", Uluslararası Yeni Medya - Yeni Yaklaşımlar Konferansı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2014, pp.396-412
Ayengin T., "Tevhit Ayengin, Gıda, Kozmetik Ve Sağlık Ürünlerinde Katkı Maddelerinin Helal Sertifikalarında Kullanımı", Gimdes, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Eylül 2014, pp.--- (Link)
Ayengin T., "Tevhit Ayengin, "Küresel Tek Bir Helal Standart İçin Öneriler, , ", 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Ürünler Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2011, pp.--- (Link)
Ayengin T., "Din Ve Vicdan Özgürlüğünün İnsan Hakları Sözleşmelerine Yansımaları ", İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2009, ss.101-113 (Link) (Özet) (Abstract)
Ayengin T., "Ebû Hanife’Nin Hukuki İrade Anlayışı”, ", İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2003, ss.207-224
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ayengin T., "El-Muhtar li'l-Fetva (el-İhtiyar)", Çeviri, Ravza Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Ayengin T., Eds., "Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2015
Ayengin T., "İslam'Da Sanat, Spor Ve Eğlence ", Günümüz Fıkıh Problemleri (Online ve Çok Yazarlı Kitap) , -, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi , Erzurum, ss.---, 2012
Ayengin T., "Hüküm Teorisi ", İslam Hukukuna Giriş (Online ve Çok Yazarlı Kitap), -, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi , Erzurum, ss.---, 2011
Ayengin T., "İslam Hukukunda Önemli Bazı Terim Ve Kavramlar ", İslam Hukukuna Giriş (Online ve Çok Yazarlı Kitap) , -, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi , Erzurum, ss.---, 2011
Ayengin T., "İbadet Hayatı", Günümüz Fıkıh Problemleri (Çok Yazarlı Kitap) , -, Ed., Anadolu Üniviversitesi Yayınları , Eskişehir, ss.---, 2010
Ayengin T., "Gayrimüslimlerle İlişkiler ", Günümüz Fıkıh Problemleri (Çok Yazarlı Kitap) , -, Ed., Anadolu Üniversitesi Yay. , Eskişehir, ss.---, 2010
Ayengin T., "Islam Und Menschenrechte ", in: Die islamischen Wissenschaften aus Sicht muslimischer Thologen (Çok Yazarlı Kitap) , -, Eds., Peter Lang , Berlin - Almanya, pp.---, 2010 (Link)
Ayengin T., Ed., "İnsan Hakları Ve Din Semozyum Bildirileri Kitabı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, ÇANAKKALE, 2009 (Link) (Özet)
Ayengin T., "İslam Ve İnsan Hakları", Ravza, İSTANBUL, 2007 (Link)
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Ayengin T., "Rükün Maddesi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ,, cilt.35, ss.286 - 287, 2008 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi