Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelik İ., Çelik P., Gürkan M., Şahin T., "Larval Development of The Freshwater Angelfish Pterophyllum scalare (Teleostei: Cichlidae)", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.14, pp.863-874, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin T., Yilmaz S., Ergün S., "A Potential Substitute to Fish Meal: The Veined Rapa Whelk, Rapana Venosa", International Journal of Oceanography & Aquaculture, vol.2, no.142, pp.1-8, 2018
Arslan G., Şahin T., Hisar O., Aras Hisar Ş., "Effects of low temperature and starvation on plasma cortisol, triiodothyronine, thyroxine, thyroid-stimulating hormone and prolactin levels of juvenile common carp (Cyprinus carpio).", Marine Science and Technology Bulletin, no.2, pp.5-9, 2015
Hisar O., Aras Hisar Ş., Uyanik M.H., Şahin T., Çakir F., Yilmaz S., "In vitro antimicrobial and antifungal activities of aqueous skin mucus from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) on human pathogens. ", MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY BULLETIN, no.1, pp.19-22, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahin T., Yilmaz S., Yazici İ.S., Berber S., "The Changes on Growth and Intestinal Microflora of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fingerlings Fed Diets Containing Different Ratios of PHB", XIV International Syposium on Aquaculture Nutrition, Baja Ensenada, MEKSIKA, 4-6 Ekim 2017, pp.97-97
Şahin T., "Ornamental Fish in Aquaponics Systems", Turkish-Japanese Marine Forum-III: Focus on Recent Developments in Marine and Environmental Sciences, Sustainable Utilization of Water Resources., ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-26 Kasım 2015, pp.20-20
Şahin T., Çelik P., Çelik İ., ""Morphological development of the doctor fish (Garra rufa) larvae"", 39. Larval Fish Conference, Viyana, AVUSTURYA, 12-17 Temmuz 2015, pp.141-141
Çelik İ., Çelik P., Şahin T., Gürkan M., "Developmental stages and morphological characters of freshwater angelfish larvae (Pterophyllum scalare Schultze,1823)", 1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.1-1
Çelik İ., Çelik P., Şahin T., "Akvaryum Sektörünün Mevcut Durumu Sorunlar ve Çözüm Önerileri", I. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve SOrunları Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.11-19
Çelik İ., Şahin T., Çelik P., "Deri hastalıklarının tedavisinde kullanılan iki balık türünün, doktor balık (Garra rufa) ve beni balığı (Cyprinion macrostomus), laboratuvar ortamında yavru verimi ve larval dönem gelişim evrelerinin tanımlanması.", Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu. , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.1-1
Çelik İ., Şahin T., Çelik P., "Breeding and larval rearing of the doctor fish Garra rufa (Heckel, 1843) and Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843) under laboratory conditions. ", 1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.1-1
Şahin T., "Türkiye’de Akvaryumculuk Yapan İşletmelerin Yasal Sorumluluk Alanlarının Tespiti.", Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu. , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.1-1
Şahin T., Hisar O., Çelik İ., Çelik P., "Alabalıklarda Prebiyotik Kullanımı.", III. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2013, ss.1-1
Şahin T., Türkmen G., Emiroğlu D.İ., "The Effects Of Different Feeding Programmes On Growth And Survival Rates Of New-Born Guppy (Poecilia Reticulata Peters, 1859)", International Symposium on Sustainable Development, BOSNA HERSEK, 02-03 Haziran 2012, pp.25-30
Şahin T., Çelik İ., Güleç F., Çelik P., "Reuse Of Fish Wastewater In Hydroponics For Sustainable Production : Aquaponics", International Symposium on Sustainable Development, BOSNA HERSEK, 02-03 Haziran 2012
Çelik İ., Çelik P., Cirik Ş., Şahin T., "Morphological Comparison Of Early Life Stages Of Three Tetra Fish Species; Gymnocorymbus Ternetzi, Hyphessobrycon Herbertaxelrodi, Hyphessobrycon Serpae", International Symposium on Sustainable Development, BOSNA HERSEK, 02-03 Haziran 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi