Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Gökçeada Kıyılarında Dağılım Gösteren Sert Mercan Çeşitliliğinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-850, Araştırmacı, Devam Ediyor
"GÖKÇEADA (ÇANAKKALE-TÜRKİYE)'NIN TATLISU KAYNAKLARININ MAKROOMURGASIZ FAUNASININ ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, FBA-2016-808, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Biga Yarımadasının Çanakkale Bazı içsularında Sphaeriidae Familyası Bivalvia Mollusca Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1062, Yönetici, Devam Ediyor
"Kuzey Ege Adaları (Bozcaada, Mavriya) ve Marmara Denizi'nde Dağılım Gösteren Sert Mercan Çeşitliliğinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 116Y030, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çanakkale İli (Biga Yarımadası) Tatlısu Hydrobiidae (Gastropoda Rissoidea) Faunasının Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2015-588, Yönetici, Devam Ediyor
"Kavak Çayı Gelibolu Yarımadası Çanakkale Tatlısu Molluska Faunası Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, FYL-2015-676, Yönetici, Devam Ediyor
"Güvercinkaya Mağarası (Kazdağı: Çanakkale)’nın Sucul Ekosisteminin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 115Y419, Yönetici, Devam Ediyor
"Çanakkale Bölgesinin İstihdam, Yenilikçilik ve Girişimcilik Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Teknopark Yerleşke İhtiyaçlarının Fizibilitesi.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ******, Proje Ekibinde Üye, 2013
"Kocabaş Çayı’nda Ağır Metal Kirliliğinin Unio mancus (Mollusca: Bivalvia) ile Biyo-izlenmesi. ", TÜBITAK Projesi, 1919, Danışman, 2014
"Çanakkale İli Karasal Biyoloijk Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Envanter ve İzleme Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 75328707-440.02-240550, Uzman, Devam Ediyor
"Barajların Akarsulardaki Besin Ağı ve Balıkların Trofik İlişkileri Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 111Y280, Araştırmacı, 2015
"Çanakkale Bölgesi'ndeki 4 Akarsuyun (Sarıçay, Kocabaş, Menderes ve Tuzla Çayları) Mollusca Faunasının Ekolojik ve Sistematik Açıdan Araştırılması. ", BAP Arastırma Projesi, 2008/60, Araştırmacı, 2012
"Çanakkale Boğazı’ndaki Petrol Kirliliğinin Bazı Littoral ve Sessil Flora ve Fauna Üzerine Etkilerinin Araştırılmas", TÜBITAK Projesi, 115Y080, Araştırmacı, 2007
"Pestisit ve Evsel Kirliliğin Sarıçay ve Atikhisar Barajındaki Bentik Makroomurgasız ve Balık Faunalarına Etkileri.", TÜBITAK Projesi, 104Y186, Araştırmacı, 2008
"Çanakkale İli Menderes Çayı’nın Bentik Makroomurgasız Faunasının Taksonomik ve Ekolojik Açıdan Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 2005/52, Araştırmacı, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi